S. 7-266 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot oprichting van een burgerpanel in de Senaat in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa
Rodrigue Demeuse    Hélène Ryckmans    Fourat Ben Chikha    France Masai    Celia Groothedde    Zoé Genot    Chris Steenwegen    Farida Tahar    Soetkin Hoessen   

visie van Europa
Eerste Kamer
motie van het Parlement
participatieve democratie
maatschappelijk of themadebat
deliberatieve democratie
politieke participatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-266/1 7-266/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/6/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/6/2021   Indiening Doc. 7-266/1 7-266/1 (PDF)
18/6/2021   Inoverwegingneming
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
18/6/2021   Verzending naar commissie
12/7/2021   Inschrijving op agenda
12/7/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Courard
12/7/2021   Inleidende uiteenzetting
12/7/2021   Bespreking
12/7/2021   De commissie heeft besloten
om de kwestie voor te leggen aan het Bureau van de Senaat.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
In behandeling 12/7/2021