S. 7-372 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel
Fourat Ben Chikha    France Masai    Rodrigue Demeuse    Chris Steenwegen    Hélène Ryckmans    Soetkin Hoessen    Zoé Genot    Celia Groothedde    Farida Tahar   

herziening van de grondwet
welzijn van dieren
dierenbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-372/1 7-372/1 (PDF) Herziening van de grondwet 7/7/2022
7-372/2 7-372/2 (PDF) Verslag namens de commissie 6/10/2023
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/7/2022   Indiening Doc. 7-372/1 7-372/1 (PDF)
7/7/2022   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/11/2023   Inschrijving op agenda
24/11/2023   Algemene bespreking
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/7/2022   Verzending naar commissie
17/3/2023   Inschrijving op agenda
17/3/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Stijn De Roo
17/3/2023   Inleidende uiteenzetting
17/3/2023   Hoorzitting - de heer Michel Vandenbosch, voorzitter GAIA;
17/3/2023   Hoorzitting - mevrouw Maureen Trussart, juridisch adviseur, en de heer Thomas Demonty, adviseur dierlijke productie, Fédération wallonne de l'Agriculture, vertegenwoordigers van Agrofront;
17/3/2023   Hoorzitting - M. Geert Van Hoorick, professeur de droit administratif et droit de l'environnement à la Faculté de Droit de l'Université de Gand.
17/3/2023   Gedachtewisseling
28/4/2023   Inschrijving op agenda
28/4/2023   Hoorzitting - M. Marc Uyttendaele, professeur de droit constitutionnel à la Faculté de Droit de l'Université libre de Bruxelles (ULB) ;
28/4/2023   Hoorzitting - Mevrouw Elien Verniers, postdoctoraal onderzoeker Omgevingsrecht - Dier en Recht Centrum voor Milieu- en Energierecht - UGent.
28/4/2023   Gedachtewisseling
26/5/2023   Inschrijving op agenda
26/5/2023   Hoorzitting - Prof. dr. Christian Behrendt, hoogleraar Grondwettelijk Recht, Université de Liège;
26/5/2023   Hoorzitting - Prof. dr. Marc Vandenheede, hoogleraar aan de Faculteit Diergeneeskunde, Université de Liège;
26/5/2023   Hoorzitting - Mevrouw Violette Pouillard, historicus, onderzoekster Centre national de la recherche scientifique (CNRS), gastprofessor aan de Universiteit van Gent (UGent).
26/5/2023   Gedachtewisseling
9/6/2023   Inschrijving op agenda
9/6/2023   Hoorzitting Mevrouw Heidi Trasschaert, attachee juriste à la Direction de la Qualité et du Bien-être animal, Service public de Wallonie Agriculture Ressources naturelles Environnement;
9/6/2023   Hoorzitting Mevrouw Feline Geukens, juriste Dierenwelzijn, afdeling Dierenwelzijn van het Departement omgeving van de Vlaamse overheid.
9/6/2023   Gedachtewisseling
23/6/2023   Inschrijving op agenda
23/6/2023   Hoorzitting - de heer Andrea Gavinelli, hoofd van de eenheid dierenwelzijn, Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie;
23/6/2023   Hoorzitting - de heer Frank Verdonck, hoofd van de eenheid Biologische gevaren, diergezondheid en dierenwelzijn (BIOHAW) van de ASSESS-afdeling (Productie risicobeoordeling) van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de heer Yves Van der S
23/6/2023   Gedachtewisseling
6/10/2023   Inschrijving op agenda
6/10/2023   Bespreking
6/10/2023   Stemming over het geheel: (eenparig)
6/10/2023   Aanneming zonder amendering
Het voorstel tot herziening van de Grondwet nr. 7-481/1 is eenparig aangenomen (14 stemmen). Door de goedkeuring van dit voorstel zijn de voorstellen nrs. 7-47/1, 7-372/1 en 7-415/1 zonder voorwerp geworden.
6/10/2023   Vertrouwen rapporteur
voor het opstellen van het verslag.
Doc. 7-372/2 7-372/2 (PDF)
24/11/2023   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 24/11/2023
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/3/2023, 28/4/2023, 26/5/2023, 9/6/2023, 23/6/2023, 6/10/2023