Auteurs- en sprekersregister betreffende "Laaouej Ahmed" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De "kanteling" binnen de Federale Overheidsdienst FinanciŽn (Hervorming van FOD FinanciŽn - Stand van zaken - Informatie van de ambtenaren - Ontslagen wegens ongeschiktheid) (5-1174)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-124
p. 27-29 5-124 p. 27-29 (PDF)
De accijnsfraude naar aanleiding van het oneigenlijke gebruik van landbouwtractoren (Oneerlijke concurrentie tegenover de transportsector) (5-1445)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-106 COM
p. 7-9 5-106 COM p. 7-9 (PDF)
De activiteiten van de afdeling Fiscaliteit en parafiscaliteit van de Hoge Raad van FinanciŽn (Samenstelling - Datum van installering - Toekomstonderzoek inzake fiscaliteit) (5-681)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-77
p. 27 5-77 p. 27 (PDF)
De afschaffing van de vergoeding die aan de personeelsleden van de Bijzondere Belastingsinspectie is toegekend (Verblijf- en omreiskosten) (5-2533)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-179 COM
p. 12-14 5-179 COM p. 12-14 (PDF)
De belastingheffing op de Duitse pensioenen van de dwangarbeiders in Duitsland (5-310)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-36
p. 10-11 5-36 p. 10-11 (PDF)
De belastingvermindering voor pensioenen (Fiscale valkuil : een verhoging van het pensioen leidt tot een lager inkomen) (5-1010)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-105
p. 15-16 5-105 p. 15-16 (PDF)
De belastingverminderingen voor energiebesparing (Personenbelasting - Artikel 145/24 WIB 1992) (5-1032)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-85 COM
p. 13-15 5-85 COM p. 13-15 (PDF)
De databank Euro DB van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de economische en financiŽle delinquentie (Toegang tot de databank - Toekomst van de Centrale Dienst - Zie ook vraag om uitleg 5-3283) (5-1397)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-148
p. 34-35 5-148 p. 34-35 (PDF)
De fiscale fraude in de Antwerpse diamantsector (Rekeningen in Zwitserland - Invordering van achterstallige bedragen - Gerechtelijke vervolging - Uitwisseling van informatie met Zwitserland) (5-1226)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-100 COM
p. 8-10 5-100 COM p. 8-10 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De fiscale toestand van de profit participating loans (Fiscale qualificatie van de PPL-leningen - Aftrek in BelgiŽ, vrijstelling in het buitenland) (5-754)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-83
p. 14-16 5-83 p. 14-16 (PDF)
De follow-up van het verslag van het Rekenhof betreffende de Bijzondere Belastinginspectie (Onderbemanning) (5-1227)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-100 COM
p. 10-13 5-100 COM p. 10-13 (PDF)
De geldelijke situatie van ambtenaren van de FOD FinanciŽn die hogere functies ad interim vervullen (5-1805)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-137 COM
p. 24-26 5-137 COM p. 24-26 (PDF)
De gevolgen van de beslissing van de Europese Centrale Bank om geen leningen meer toe te staan aan de Griekse banken (Weigering van de ECB om nieuwe obligaties van de Griekse overheid aan te kopen - Verklaring van gedeeltelijke wanbetaling door een ratingbureau - Activeren van de CDS) (5-442)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-49
p. 13-15 5-49 p. 13-15 (PDF)
De gezondheidsrisico's waaraan sommige werknemers van de FOD Justitie worden blootgesteld (5-9015)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laaouej aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9015
De handelwijze van de kredietbeoordelaars (Risico op belangenvermenging tussen kredietbeoordeling en investeringen) (5-370)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-44
p. 20-22 5-44 p. 20-22 (PDF)
De hervorming van de loopbaan bij de federale overheid (Overgangsbepalingen - Loonschalen - Ambtenaren met weddeschalen A12 en A21) (5-4061)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-278 COM
p. 6-9 5-278 COM p. 6-9 (PDF)
De hervorming van de loopbaan van de federale ambtenaren (Gebrek aan overleg - Wijziging van de evaluatie van ambtenaren - Gecertificeerde opleidingen) (5-819)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-90
p. 31-33 5-90 p. 31-33 (PDF)
De houding van sommige politiediensten na het indienen van een klacht voor antisemitische agressie in Aartselaar (Weigering om een klacht te registreren omdat ze niet in het Nederlands werd ingediend) (5-1082)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-111
p. 14-16 5-111 p. 14-16 (PDF)
De huidige fiscale regularisatieprocedure (Voorwaarden waaronder een ingediend regularisatiedossier als volledig wordt beschouwd) (5-1076)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-109
p. 12-13 5-109 p. 12-13 (PDF)
De impact van de problemen bij het Antwerpse parket op de fraudedossiers in de diamantsector (Gevolgen van de conflicten tussen sommige magistraten) (5-878)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmad Laaouej aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-94
p. 25-27 5-94 p. 25-27 (PDF)
De inschrijving van auto's van in BelgiŽ verblijvende personen in het Groothertogdom Luxemburg (Ontwijken van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeersstelling) (5-2055)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-137 COM
p. 26-28 5-137 COM p. 26-28 (PDF)
De inventaris van de wetgevingsproblemen vastgesteld in het jaarverslag 2009 van de Dienst voorafgaande beslissingen (Vraag van de dienst Ruling van FOD FinanciŽn om wijzigingen aan te bregen aan de fiscale wetgeving - DBI-stelsel : begrip investeringsmaatschappij - Fiscaliteit inzake financiŽle producten) (5-223)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-27
p. 7-9 5-27 p. 7-9 (PDF)
De jongste wijzigingen in de toewijzing van ambtenaren van de FOD FinanciŽn (Toewijzingsprocedure voor de functie van fiscaal expert - Bestrijding van de fiscale fraude) (5-1033)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-85 COM
p. 15-18 5-85 COM p. 15-18 (PDF)
De kennisgeving van BTW-fraude en het arrest van het Hof van beroep te Brussel (Verschil tussen de onderzoekstermijnen inzake directe belastingen en in btw-zaken) (5-1309)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-100 COM
p. 24-26 5-100 COM p. 24-26 (PDF)
De misbruiken op het vlak van de notionele intresten (Zie ook vraag om uitleg 5-331) (5-1007)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-77 COM
p. 32-35 5-77 COM p. 32-35 (PDF)
De mogelijke verdwijning van de witteboordencriminaliteit op de prioriteitenlijst van het nationaal veiligheidsplan (5-279)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-34
p. 28-29 5-34 p. 28-29 (PDF)
De mogelijke verplaatsing van kredietportefeuilles binnen de groep BNP Paribas (Transfer naar het Belgisch filiaal van kredieten toegekend in landen die problemen kennen, Spanje en ItaliŽ) (5-630)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-70
p. 10-13 5-70 p. 10-13 (PDF)
De oprichting van een bankenunie op Europees vlak (5-1367)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-145
p. 35-37 5-145 p. 35-37 (PDF)
De overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting op de inkomsten en de uitwisseling van informatie tussen Zwitserland en Duitsland (Zwarte rekeningen in Zwitserland - Onderhandelingen tussen BelgiŽ en Zwitserland) (5-1225)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-100 COM
p. 5-8 5-100 COM p. 5-8 (PDF)
De procedure aangaande de herschatting van de kadastrale inkomens in artikel 475 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (Bevoegdheden van de administratie van het kadaster en van de gemeenten - Vragen om inlichtingen) (5-1740)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-137 COM
p. 16-18 5-137 COM p. 16-18 (PDF)
De quote stuffing (GeÔnformatiseerde high frequency trading : techniek van manipulatie van beurskoersen - Belgische aandelen) (5-802)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-89
p. 15-17 5-89 p. 15-17 (PDF)
De regeling van shadow banking (Parallel banksysteem, dat ontsnapt aan de nationale en internationale bankregulatoren : effectisering, financiŽle instellingen, monetaire fondsen, hedgefondsen, repo-operaties - Uitbreiding van de bevoegdheden van de Nationale Bank inzake het prudentieel toezicht) (5-2868)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-193 COM
p. 4-6 5-193 COM p. 4-6 (PDF)
De renteloze Duitse lening met een looptijd van twee jaar en de gevolgen voor de andere Europese landen (Uitgifte van obligaties door de Bundesbank - Verhoging van de intrestvoeten in de andere landen) (5-553)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-60
p. 16-18 5-60 p. 16-18 (PDF)
De situatie bij de federale overheid (Verklaringen van de staatssecretaris over het statuut en de benoeming van het personeel) (5-1115)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-118
p. 28-30 5-118 p. 28-30 (PDF)
De sluiting van kantoren van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn (5-3488)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Koen Geens, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-226 COM
p. 6-8 5-226 COM p. 6-8 (PDF)
De strijd tegen de misbruiken bij de notionele interestaftrek (Rechtzetting van aanslagen door de belastingadministratie - Budgettaire kostprijs van de aftrek voor risicokapitaal) (5-331)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-34 COM
p. 17-22 5-34 COM p. 17-22 (PDF)
De taalproeven (van de Brusselse gemeentelijke ambtenaren - Geldigheid van het KB van 8 maart 2001) (5-501)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-56
p. 17-18 5-56 p. 17-18 (PDF)
De tarifering van gas (Prijsvorming - Stijging - Frans systeem) (5-335)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-40
p. 12-14 5-40 p. 12-14 (PDF)
De toestand bij de Federale Overheidsdienst FinanciŽn en de protestacties van de ambtenaren (Ongenoegen over de kanteling in de nieuwe structuur van de FOD) (5-1203)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-129
p. 39-42 5-129 p. 39-42 (PDF)
De valse identiteit die Belgische banken hun cliŽnten verschaffen en het omzeilen van de spaarrichtlijn (Fiscale fraude) (5-42)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-12
p. 6-8 5-12 p. 6-8 (PDF)
De verontrustende situatie van het Inter Nos-centrum en de Vriendenbond van FinanciŽn (Financiering van de organisatie van seminaries en culturele en sportieve activiteiten voor de ambtenaren van FOD FinanciŽn) (5-4060)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-260 COM
p. 6-8 5-260 COM p. 6-8 (PDF)
De vervroegde vertrekpremie van 1,2 miljoen euro van de heer Mariani, CEO van Dexia (Bank gered door de overheid) (5-522)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-58
p. 9-10 5-58 p. 9-10 (PDF)
De voorafbetalingen (5-9170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laaouej aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9170
De weigering van verzekeringsmaatschappijen om brand- en waterschadeverzekeringen af te sluiten (Burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering "gebouw") (5-2437)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 4-7 5-187 COM p. 4-7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Ahmed Laaouej, gecoŲpteerd senator
5-3
p. 5 5-3 p. 5 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Variabel uurrooster - Nieuwe regeling (5-10998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laaouej aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10998
Het Panamagate (Fiscale fraude via offshorebedrijven in Panama - Aankoop en verkoop van kunstwerken) (5-994)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-104
p. 7-9 5-104 p. 7-9 (PDF)
Het aanwerven van officieren van de federale politie met als specialisatie de strijd tegen de fiscale fraude (5-3283)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 30-32 5-216 COM p. 30-32 (PDF)
Het bevriezen van de financiŽle middelen en onroerende goederen van de familie van het vroegere staatshoofd van TunesiŽ (die zijn land ontvlucht is na de Jasmijnrevolutie) (5-22)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-11
p. 20-22 5-11 p. 20-22 (PDF)
Het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van BelgiŽ voor bankrekeningen en contracten (Opheffing van het bankgeheim : regels voor het doorgeven van informatie) (5-979)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-102
p. 9-10 5-102 p. 9-10 (PDF)
Het hervormingsproject van de federale ambtenarenloopbanen (Evolutie van de loopbaan die op evaluatie ipv anciŽnniteit is gebaseerd) (5-856)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-92
p. 6-8 5-92 p. 6-8 (PDF)
Het overbrengen van de activiteiten van het ontvangkantoor van de directe belastingen van Brussel 3 naar het ontvangkantoor van de directe belastingen van Hasselt 3 (5-175)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-24
p. 23-25 5-24 p. 23-25 (PDF)
Het toekennen van een bonus aan talrijke hoge kaderleden van Dexia Holding NV (ondanks de financiŽle steun van de Staat) (5-353)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-43
p. 37-38 5-43 p. 37-38 (PDF)
Het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen betreffende het stelsel van de definitief belaste inkomsten voor de vennootschapsbelasting (Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen van de verschillende lidstaten - Uitblijven van het KB met de lijst van fiscale paradijzen) (5-940)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-98
p. 25-27 5-98 p. 25-27 (PDF)
Het verbod op of de opschorting van de rating van landen die financiŽle steun krijgen in het kader van de Europese reddingsprogramma's (Ratingbureaus) (5-264)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-30
p. 14-15 5-30 p. 14-15 (PDF)
Het veronderstelde bestaan van een groot systeem van fiscale fraude, steunend op het gebruik van "brievenbusbedrijven" met Luxemburgs adres (5-1366)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-100 COM
p. 33-38 5-100 COM p. 33-38 (PDF)
Het verslag 2011 van de dienst van de voorafgaande beslissingen (Fiscale ruling - Datum van overzending aan de Kamer) (5-907)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-96
p. 39-40 5-96 p. 39-40 (PDF)
Het verslag 2011 van de dienst van de voorafgaande beslissingen (Fiscale ruling) (5-894)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-95
p. 21-22 5-95 p. 21-22 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing (Verkeersbelastingen - Bevoegdheid regio's - Implementatie van de kilometerheffing) (5-2354)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2354/2
p. 1-7 5-2354/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 59-62 5-129 p. 59-62 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden ("Vlinderakkoord") (5-2369)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Ahmed Laaouej
5-2369/3
p. 1-64 5-2369/3 p. 1-64 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof ("Vlinderakkoord" - Beroep bij het Grondwettelijk Hof tegen de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij een sanctie wordt opgelegd aan kandidaten verkozen om te zetelen in de Kamer - Zie ook doc. 5-2374 en 5-2376) (5-2375)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten ("Vlinderakkoord") (5-2373)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1894)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-1894/4
p. 1-8 5-1894/4 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 40-45 5-85 p. 40-45 (PDF)
   Begrotingsbesparingen : maatregelen
5-85
p. 41-42 5-85 p. 41-42 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-2169)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2169/3
p. 1-14 5-2169/3 p. 1-14 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Controle door het Grondwettelijk Hof van de wettigheid van de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij sancties worden opgelegd aan kandidaten verkozen voor de Kamer - Zie ook doc. 5-2375 en 5-2376) (5-2374)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Uitsluiten van elke procedure inzake belangenconflicten betreffende federale regels die betrekking hebben op de vestiging en de toepassing van de personenbelasting) (5-2371)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gewestelijke volksraadplegingen) (5-2372)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Protest tegen de afwezigheid van de nieuwe minister van FinanciŽn in de plenaire en in de commissievergaderingen      
  5-98
p. 25-26 5-98 p. 25-26 (PDF)
  5-98
p. 26 5-98 p. 26 (PDF)
  5-98
p. 27 5-98 p. 27 (PDF)
  5-98
p. 32 5-98 p. 32 (PDF)
Verklaring van de regering over haar algemeen beleid (15 oktober 2013 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
   Bankenhervorming
5-120
p. 41 5-120 p. 41 (PDF)
   Bezuinigingen in de overheidsdiensten
5-120
p. 42 5-120 p. 42 (PDF)
   Niet-verhoging van de BTW
5-120
p. 41 5-120 p. 41 (PDF)
   Taks op de financiŽle transacties (Tobin-taks)
5-120
p. 42 5-120 p. 42 (PDF)
   Versterking van de financiŽle stabiliteit
5-120
p. 41 5-120 p. 41 (PDF)
  5-120
p. 42 5-120 p. 42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (5-1349)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena, Caroline Dťsir, Muriel Targnion, Fabienne Winckel en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1349/1
p. 1-7 5-1349/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance (Instelling, binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van een Waarnemingscommissie - Indiening bij de Senaat van rapporten van die Waarnemingscommissie) (5-240)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-240/1
p. 1-8 5-240/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline Dťsir, Fatiha SaÔdi en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1234/1
p. 1-4 5-1234/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie (5-1980)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Ahmed Laaouej en Richard Miller en de dames Fauzaya Talhaoui, Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-1980/1
p. 1-9 5-1980/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt over de zware Franse accijnsverhoging voor bier (5-1836)      
  Bespreking
5-80
p. 56-59 5-80 p. 56-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het op btw-vlak aanmoedigen van het wegschenken van voedseloverschotten (BTW-vrijstelling) (5-2205)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen en de heer Ahmed Laaouej
5-2205/1
p. 1-17 5-2205/1 p. 1-17 (PDF)
  Bespreking
5-114
p. 74-80 5-114 p. 74-80 (PDF)
Voorstel van resolutie die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieŽn die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie (Informatie over de oorsprong van mineralen en metalen gebruikt in mobiele telefoons, computers, ... - Conflictmineralen) (5-1475)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-1475/1
p. 1-7 5-1475/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heer Ahmed Laaouej
5-1475/2
p. 7 5-1475/2 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline Dťsir, Fatiha SaÔdi en Olga Zrihen en de heren Bert Anciaux, Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1109/1
p. 1-6 5-1109/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de bescherming van de rechten van de gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen (Mogelijkheid om de Duitse inkomsten gedeeltelijk vrij te stellen - Regeling van de onbeperkte belastingplicht) (5-1711)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Ahmed Laaouej c.s.
5-1711/2
p. 1-2 5-1711/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-1711/3
p. 1-39 5-1711/3 p. 1-39 (PDF)
  Bespreking
5-74
p. 60-63 5-74 p. 60-63 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-1251/3
p. 1-6 5-1251/3 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-46
p. 27-36 5-46 p. 27-36 (PDF)
Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen (Rekening houden met ethische, sociale en ecologische aspecten wat betreft de financiŽle middelen van de Staat, de pensioen- en beleggingsfondsen die door de Staat worden gefinancierd, de ondernemingen waarin de Staat financieel als partner optreedt en de overheidswaarborgen toegekend voor investeringen in BelgiŽ en in het buitenland) (5-229)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej
5-229/1
p. 1-4 5-229/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coŲrdinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Fauzaya Talhaoui en de heren Ludo Sannen, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1950/1
p. 1-11 5-1950/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de dienstencultuur van de federale overheid tegenover de burgers (Communicatie- en informatiebeleid - Klachtenbehandeling) (5-1638)      
  Voorstel van de dames Caroline Dťsir en Fabienne Winckel en de heer Admed Laaouej
5-1638/1
p. 1-6 5-1638/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van bestuursovereenkomsten in de federale overheidsdiensten (DefiniŽren van de principes en nadere regels m.b.t. de bestuursovereenkomst die moet worden gesloten tussen de bevoegde minister en de betrokken FOD) (5-2165)      
  Voorstel van de heer Ahmed Laaouej
5-2165/1
p. 1-6 5-2165/1 p. 1-6 (PDF)
Vraag tot schorsing van de vergadering      
  5-147
p. 51-54 5-147 p. 51-54 (PDF)
Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (5-2056)      
  Onderzoek van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2012)
   Verslag van de heer Ahmed Laaouej (S) en mevrouw Karine Lalieux (K)
5-2056/3
p. 1-166 5-2056/3 p. 1-166 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart (Vereenvoudiging van de wettelijke bekendmaking van de omvangrijke technische voorschriften inzake de veiligheid van de schepen, hun uitrusting, lading en exploitatie, de beveiliging van de zeevaart, de voorkoming van verontreiniging door schepen en de kwalificaties van de bemanning van schepen, opgenomen in verscheidene internationale akten van de Internationale Maritieme Organisatie en van de frequente en uitgebreide wijzigingen van die technische voorschriften - Beperking van de bekendmaking tot een bericht in het Belgisch Staatsblad) (5-2774)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Etienne Schouppe
5-2774/2
p. 1-3 5-2774/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (5-2396)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Bertin Mampaka Mankamba
5-2396/3
p. 1-4 5-2396/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verzekeringen (Gedeeltelijk omzetting Richtlijn 2009/138/EG betreffende toegang tot en uitoefening van het verzekerings - en herverzekeringsbedrijf [Solvabilitiet II] - Bedrijfsvoering - Verduidelijking van de bevoegdheidsverdeling tussen Nationale Bank en FSMA - Uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsverbruiker op specifieke domeinen, zoals algemene informatieverplichtingen, organisatie van winstdeling en segmentatie waar met name de transparantie dient te worden vergroot, voorwaarden waaronder verzekeringsuitkeringen mogen worden verbonden aan beleggingsfondsen, en bevoegdheden van de toezichthouder - Vereenvoudiging van de wetgeving inzake bescherming van de verzekeringsverbruiker door codificatie van relevante bepalingen in ťťn wet - Codificatie van bepalingen uit de controlewet, bepalingen uit de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de bepalingen uit de wet van 11 juni 1874 houdende de titels X en XI, boek I, van het Wetboek van Koophandel - Verzekering in het algemeen - Enige landverzekeringen in het bijzonder en bepalingen uit de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen - Wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeeerde markt, de wet van 31 juli 2009 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995, de wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft, en de wet van ... betreffende de verzekeringen - Opheffing van de wetten van 27 maart 1995 en 11 juni 1874) (5-2767)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2767/2
p. 1-7 5-2767/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de wederverkoop van toegangsbewijzen tot culturele en sportieve evenementen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen) (Bestrijding van kunstmatig hoge prijzen) (5-2081)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2081/3
p. 1-18 5-2081/3 p. 1-18 (PDF)
Wetsontwerp betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (CreŽren van voldoende transparantie met betrekking tot het kredietaanbod in de precontractuele fase zodat de onderneming met voldoende kennis van zaken een bewuste keuze kan maken en de contractuele voorwaarden bij diverse kredietgevers kan vergelijken - Evenwichtiger maken van de contractuele relatie tussen kredietgever en onderneming) (5-2389)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Rik Daems
5-2389/2
p. 1-6 5-2389/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Verslag van de heren Frank Boogaerts en Ahmed Laaouej
5-1408/4
p. 1-20 5-1408/4 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-2218)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Ahmed Laaouej
5-2218/2
p. 1-11 5-2218/2 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 52-57 5-114 p. 52-57 (PDF)
   Private vermogensstructuren : verplichting om privťvermogen in juridische constructies via de belastingaangifte aan te geven
5-114
p. 53 5-114 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake KMO's (Bescherming van de hoofdverblijfplaats : niet-vatbaarheid voor beslag - Verbetering van de S-BVBA (BVBA Starter] - Toegang tot het beroep van accountant en belastingconsulent : wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen - Zie ook doc. 5-2383) (5-2382)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Rik Daems
5-2382/2
p. 1-4 5-2382/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (Gedeeltelijke omzetting van richtlijnen 2002/21/EG, 2002/22/EG en 2002/58/EG - BIPT - Persoonlijke levenssfeer - Geschillen tussen providers - Openbare telefoondienst - Registratie en bewaring van gegevens - Verbod op "schadelijke storing" - Frequentieband : vergoeding - Antennesites en -steunen - Delen van faciliteiten - Conformiteit radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur - Radioamateurcertificaten - Toegang nooddiensten - Facturen providers en gebruikersprofielen : bescherming consument ; verplichting aanvullende inlichtingen mee te delen met de basisfactuur - Aanbieders van software ten behoeve van elektronische communicatie - Inbreuk op de persoonsgegevens - Bevoegdheid procureur des Konings, Staatsveiligheid en ADIV inzake beroep op diensten van het BIPT - Ethische commissie : werking - Universele dienst : sociaal tarief ; kostenberekening - Wijziging wet 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector - Wijziging wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (5-2501)      
  Verslag van mevrouw Sabine Vermeulen en de heer Ahmed Laaouej
5-2501/2
p. 1-6 5-2501/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (In overeenstemming brengen van de elektriciteitswet van 29 april 1999 met de richtlijn 2009/72/EG en de gaswet van 12 april 1965 met richtlijn 2009/73/EG - Gesloten industrieel net - Tractienet spoor - HerdefiniŽren van de taken die aan de CREG en aan de Algemene Directie Energie worden toevertrouwd - Bevoegdheidsverdeling inzake energie-efficiŽntie - Uitvoering arresten Grondwettelijk Hof - Certificeringsprocedure vervoersnetbeheerder - Tariefstructuur distributienetbeheerders - Indexeringsformules voor contracten met variabele energieprijs - Ontmantelingskost BR3-reactor - Begrotingsfondsen - Bevoorradingszekerheid inzake gas : verordening [EU] nr 994/2010 - Synatom - Wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen [I] : opheffing van de Fondsen voor de financiering van de studie over de elektriciteitsbevoorradingsvooruitzichten en van de prospectieve studie betreffende de aargasbevoorradingszekerheid - Nationale Maatschappij der Pijpleidingen : bijzonder aandeel ten voordele van de Staat en regeringscommissarissen ; wijziging KB 10 juni 1994 - Bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen krachtens de elektriciteitswet en de gaswet - Technische correcties - Wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales) (5-2407)      
  Verslag van de heren Etienne Schouppe en Ahmed Laaouej
5-2407/3
p. 1-9 5-2407/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling (Repartitiebijdrage kernexploitanten - Bekrachtiging diverse koninklijke besluiten : maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiŽle afnemers ; financiering CREG - Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling) (5-1411)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-1411/3
p. 1-6 5-1411/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-42
p. 63 5-42 p. 63 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake financiŽn met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ - Wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 - Instemming met het samenwerkingsakkoord van [...] tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de CoŲrdinatiestructuur voor patrimoniuminformatie - Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2013/36/EU betreffende de toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen - Zie ook doc. 5-2842) (5-2843)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Etienne Schouppe
5-2843/2
p. 1 5-2843/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiŽle bepalingen (5-2419)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Etienne Schouppe
5-2419/3
p. 1-9 5-2419/3 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 17-20 5-133 p. 17-20 (PDF)
   Overzicht van het verslag namens de Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
5-133
p. 17-18 5-133 p. 17-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de verbetering van de invordering van de vermogens-straffen en de gerechtskosten in strafzaken (II) (Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek [Solvabiliteitsonderzoek] - Zie ook doc. 5-2405) (5-2406)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2406/2
p. 1-2 5-2406/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) (Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek [Solvabiliteitsonderzoek] - Uitbreiding van de bevoegdheden van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring - Verruiming van het beslag per equivalent - Hervorming van de verjaring van de straf van verbeurdverklaring - Afschaffing van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de opgelegde verbeurdverklaring - Aanwijzing van gespecialiseerde ambtenaren van de FOD FinanciŽn - Optimalisatie van de uitvoering van verbeurdverklaringen in het buitenland - Zie ook doc. 5-2406) (5-2405)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2405/2
p. 1-29 5-2405/2 p. 1-29 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, ß1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (Begrotingsevenwicht en correctiemechanisme - Lokale financiŽn) (5-2427)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej, Richard Miller en Etienne Schouppe
5-2427/2
p. 1-7 5-2427/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen (Codificatie van de financiŽle wetgeving met betrekking tot betalingsdiensten en kredietverstrekking en die de bescherming van de consument beoogt : de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten [WBD], de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basisbankdienst [WBBD], de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet [WCK], de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet [WHK] en de wet van 10 augustus 2001 betreffende de centrale voor kredieten aan particulieren [WCKP] - SEPA-Verordening [EU] nr 260/2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro - Nieuwe bepalingen inzake consumentenkrediet : maatregelen inzake leuren, reclame, kaartgebruik in winkelketens, kredietaanvraag, enz. - Zie ook doc. 5-2818) (5-2817)      
  Verslag van de heren Etienne Schouppe en Ahmed Laaouej
5-2817/2
p. 1-10 5-2817/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van artikel XII.5 in het boek XII, "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht (Juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij - Bevoegdheden van de Koning - Zie ook doc. 5-2342) (5-2343)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-2343/2
p. 1-4 5-2343/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht (Vordering tot staking - Zie ook doc. 5-2362) (5-2363)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Etienne Schouppe
5-2363/2
p. 1-7 5-2363/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 25 juni 2007 houdende diverse bepalingen (IV) (Niet vatbaarheid voor beslag van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige - Zie ook doc. 5-2382) (5-2383)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Ahmed Laaouej
5-2383/2
p. 1 5-2383/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Onderwerpen van de beslissingen van de voorzitter van de Ethische Commissie aan de controle van het Hof van beroep van Brussel - Vermijden van tegenstrijdige beslissingen tussen het BIPT en de Belgische Mededingingsautoriteit) (5-2502)      
  Verslag van mevrouw Sabine Vermeulen en de heer Ahmed Laaouej
5-2502/3
p. 1 5-2502/3 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie (Omzetting kaderbesluiten) (5-1373)      
  Amendement nr 1 van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej
5-1373/2
p. 1-2 5-1373/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners, inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (FinanciŽle planning is een dienstverleningsactiviteit waarbij raad wordt verstrekt aan niet-professionele cliŽnten - Reglementering van deze activiteit enerzijds door toezicht uit te oefenen op de toegang tot het beroep door personen die momenteel niet aan een statuut zijn onderworpen, maar voornemens zijn deze activiteit als gewone professionele activiteit uit te oefenen, anderzijds door gedragsregels vast te stellen voor de onafhankelijk financieel planners en de gereglementeerde ondernemingen die raad over financiŽle planning verstrekken - Bescherming van het publiek op het vlak van het aanbod van financiŽle diensten - Wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - Zie ook doc. 5-2810) (5-2809)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Etienne Schouppe
5-2809/2
p. 1-8 5-2809/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector (5-2220)      
  Algemene bespreking
5-114
p. 35-39 5-114 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme ("Vlinderakkoord" - Uitvoering van artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten - Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiŽle en tertiaire sector) (5-2370)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (II) (Grondige herziening van het prudentieel toezicht ten gevolge van de financiŽle crisis - Omzetting Europese wetgevende initiatieven, al dan niet gefinaliseerd - Gouvernance en structuurhervormingen - Opheffing van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen - Zie ook doc. 5-2841) (5-2851)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Etienne Schouppe
5-2851/2
p. 1-5 5-2851/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het "una via"-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes (Overleg tussen de fiscale administratie en het openbaar ministerie om de aanpak van fiscale fraude te coŲrdineren - Verhoging van de fiscale penale boetes - Opdecimes op fiscale boetes - Wijziging van het WIB 1992, van het BTW-Wetboek, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, van het Wetboek der Successierechten, van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen en van het Strafwetboek) (5-1592)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-1592/3
p. 1-49 5-1592/3 p. 1-49 (PDF)
  Algemene bespreking
5-68
p. 37-43 5-68 p. 37-43 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (Uitvoering van de Aanbeveling van het Europees Comitť voor Systeemrisico [ESRB/2011/33] van 22 december 2011 inzake het macroprudentieel mandaat van nationale autoriteiten - Geen beroep tot schorsing of nietigverklaring tegen aanbevelingen van de Bank - Beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen besluiten met verordenende of individuele strekking van de Bank - Zie ook 5-2844) (5-2845)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Etienne Schouppe
5-2845/2
p. 1 5-2845/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (en wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken, de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, en de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - Zie ook doc. 5-2734) (5-2735)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-2735/2
p. 1 5-2735/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van een bijdrage voor de financiŽle stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coŲperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Invoering voor de kredietinstellingen van een bijdrage voor de financiŽle stabiliteit - Wijziging van de berekening van de jaarlijkse bijdragen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's) (5-1410)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 57-62 5-42 p. 57-62 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiŽle sector en houdende diverse bepalingen (Omzetting richtlijnen 2009/111/EG, 2010/76/EU en 2006/46/EG - Versterking van het communautair kader inzake crisisbeheer - CoŲrdinatie toezichtactiviteiten - Wijzigingen aan de bankwet, de wet op de beleggingsondernemingen, de wet betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en de wet collectief beheer van beleggingsportefeuilles - Bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen) (5-1159)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 8-13 5-31 p. 8-13 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiŽlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Verbetering van de instrumenten ter beheersing van de instabiliteit en de turbulenties op de financiŽle markten - Verbetering van de Finaliteitsrichtlijn door de uitbreiding van de bescherming tot nachtelijke afwikkeling en tot gekoppelde systemen en van de richtlijn financiŽle zekerheid door het opnemen van kredietvorderingen in de groep van activa waarvoor financiŽlezekerheidsovereenkomsten kunnen worden gesloten) (5-1218)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van BelgiŽ als centrale depositaris van protesten (5-1879)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-1879/2
p. 1-3 5-1879/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Toepassingsgevallen van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 [lijst met beslissingen van de FSMA waarvoor een versnelde beroepsprocedure bij de Raad van State geldt] : beslissingen ten aanzien van de kredietgevers inzake hypothecair krediet of inzake consumentenkrediet, en ten aanzien van de kredietbemiddelaars - Aanvulling van de lijst van de in artikel 121 van de wet van 2 augustus 2002 opgesomde bepalingen op grond waarvan de FSMA de beslissing kan nemen om een dwangsom of een administratieve geldboete op te leggen [beroep bij het Hof van beroep te Brussel] - Zie ook doc. 5-2817) (5-2818)      
  Verslag van de heren Etienne Schouppe en Ahmed Laaouej
5-2818/2
p. 1 5-2818/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiŽle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen (Mogelijkheid voor een rechter op zijn vonnis terug te komen als hij verzuimd heeft zich over een punt van een vordering uit te spreken - Zie ook doc. 5-2091) (5-2097)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej en mevrouw Els Van Hoof
5-2097/2
p. 1-3 5-2097/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de taxshelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk (Strijd tegen de vastgestelde ontsporingen en misbruiken - Invoering van de notie "in aamerking komende tussenpersoon" - Erkenning voor productievennootschappen en tussenpersonen - Voorlopige vrijstelling - Definitieve vrijstelling op basis van een attest uitgereikt door de FOD FinanciŽn - Uitsluiting van de investeerder die rechten in het in aanmerking komend werk bezit) (5-2859)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Ahmed Laaouej
5-2859/2
p. 1-6 5-2859/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen (Invoering van de concepten "douanevertegenwoordiger" en "administratieve sancties" - Taalkundige revisie - Differentiatie in de strafmaatregelen - Herziening van de AWDA alvorens de AWDA zal worden herschreven n.a.v. het van toepassing worden in 2016 van het Douanewetboek van de Unie - Gedeeltelijke uitvoering van Verordening [EU] 952/2013 tot vaststelling van het Douanewetboek van de Unie - Verlaagd accijnstarief voor bepaalde types van biobrandstoffen die worden toegevoegd aan benzine en autodiesel - Gebruik van mobiele of vaste camera's - Opheffing van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen - Bekrachtiging van het KB van 14 december 2012 tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 - Bekrachtiging van de KB's van 18 juni 2013 en 28 november 2013 tot voorlopige wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak - Bekrachtiging van de KB's van 27 september 2013 en 28 november 2013 tot voorlopige wijziging van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen) (5-2858)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Etienne Schouppe
5-2858/2
p. 1-7 5-2858/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen (Bescherming van het publiek op het vlak van het aanbod van financiŽle diensten - Zie ook doc. 5-2809) (5-2810)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Etienne Schouppe
5-2810/2
p. 1 5-2810/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissingen betreffende de bescherming van kinderen die een andere verdragsluitende Staat heeft genomen - Conflictenrecht : loskoppeling van de regels betreffende de meerderjarige onbekwamen van die inzake minderjarigen - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Internationaal Privaatrecht - Zie ook doc. 5-2311) (5-2310)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-2310/2
p. 1-4 5-2310/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek (Probatie als autonome straf in het Strafwetboek - Zie ook doc. 5-2735) (5-2734)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-2734/2
p. 1-5 5-2734/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2377)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten (Verhoging van de steuncapaciteit aan de lidstaten van de eurozone in moeilijkheden tot 440 miljard euro) (5-1219)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat de oprichting van het GEN-oriŽntatiecomitť betreft (Uitvoering zesde Staatshervorming - Samenwerking tussen de gewesten binnen de NMBS voor de exploitatie van het Gewestelijk ExpresNet) (5-2820)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2820/2
p. 1-4 5-2820/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (II) (Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten [BIBF] - Beroep tegen de verkiezingsresultaten bij de Raad van State - Cassatieberoep - Zie ook doc. 5-1926) (5-1927)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-1927/2
p. 1-4 5-1927/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 98/26/EG - Versterking van het regelgevingskader van de EU voor financiŽle diensten door de veiligheid en transparantie van de OTC-derivatenmarkt te verbeteren) (5-2808)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Etienne Schouppe
5-2808/2
p. 1-7 5-2808/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2376)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiŽle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiŽle verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen) (Mogelijkheid voor de rechter op zijn vonnis terug te komen als hij verzuimd heeft zich over een punt van een vordering uit te spreken - Zie ook doc. 5-2097) (5-2091)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heren Francis Delpťrťe en Ahmed Laaouej
5-2091/2
p. 1-3 5-2091/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej en mevrouw Els Van Hoof
5-2091/3
p. 1-9 5-2091/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft (Afzonderlijke rekening voor gelden en effecten van cliŽnten of derden) (5-2288)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-2288/2
p. 1-12 5-2288/2 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (Regeling voor de fiscale aftrekbaarheid van de kilometerheffing - Gewestelijke belasting) (5-2368)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2368/2
p. 1 5-2368/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 59-62 5-129 p. 59-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft (Waarborgen van de vordering van een zekerheidsstelling en de hoofdelijke-aansprakelijkheidsregeling in geval van splitsing, kapitaalvermindering en inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen) (5-2151)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2151/3
p. 1-3 5-2151/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie (Fiscale regularisatie van kapitalen en inkomsten die in het buitenland verborgen zijn met de bedoeling de belasting in BelgiŽ te ontwijken : openstelling voor particulieren, vennootschappen en rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting - Twee types van regularisatie : kleine en grote belastingontduikers - Sociale regularisatie ["sociale heffing"] : regularisatie van beroepsinkomsten van de zelfstandige die aan sociale bijdragen hadden moeten onderworpen worden) (5-2176)      
  Algemene bespreking
5-111
p. 39-42 5-111 p. 39-42 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof (Voorschriften voor de begrotingskaders van de Lidstaten - Sixpack - Twopack - De begrotingsontwerpen worden ten laatste op 15 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend - De jaarrekeningen moeten ten laatste vanaf het begrotingsjaar 2020 aan het Rekenhof worden voorgelegd - De begrotingsgegevens over de uitgaven en inkomsten betreffende de Federale Staat, de sociale zekerheid, de gemeenschappen en de gewesten moeten maandelijks worden gepubliceerd, die van de lokale overheden driemaandelijks - De begroting wordt opgesteld aan de hand van de macro-economische vooruitzichten van de economische begroting opgesteld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen - De begroting kadert in een begroting op middellange termijn, die de legislatuur en een minimumperiode van drie jaar bestrijkt - De jaarlijkse begroting wordt aangevuld met een meerjarige begrotingsprogrammatie - Zie ook doc. 5-2811) (5-2812)      
  Verslag van de heren Etienne Schouppe en Ahmed Laaouej
5-2812/2
p. 1 5-2812/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en houdende diverse bepalingen betreffende de begrotingsfondsen (Voorschriften voor de begrotingskaders van de Lidstaten - Sixpack - Twopack - De begrotingsontwerpen worden ten laatste op 15 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend - De jaarrekeningen moeten ten laatste vanaf het begrotingsjaar 2020 aan het Rekenhof worden voorgelegd - De begrotingsgegevens over de uitgaven en inkomsten betreffende de Federale Staat, de sociale zekerheid, de gemeenschappen en de gewesten moeten maandelijks worden gepubliceerd, die van de lokale overheden driemaandelijks - De begroting wordt opgesteld aan de hand van de macro-economische vooruitzichten van de economische begroting opgesteld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen - De begroting kadert in een begroting op middellange termijn, die de legislatuur en een minimumperiode van drie jaar bestrijkt - De jaarlijkse begroting wordt aangevuld met een meerjarige begrotingsprogrammatie - Zie ook doc. 5-2812) (5-2811)      
  Verslag van de heren Etienne Schouppe en Ahmed Laaouej
5-2811/2
p. 1-15 5-2811/2 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de omzetting van de richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen (Omzetting van richtlijn 2010/73/EU die de "prospectusrichtlijn" en de "transparantierichtlijn" wijzigt - Omzetting van bepaalde onderdelen van richtlijn 2010/78/EU ["Omnibus I"-richtlijn] wat de wijziging betreft die zij aanbrengt in de prospectusrichtlijn en de transparantierichtlijn) (5-2175)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2175/3
p. 1-8 5-2175/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestrijding van de activiteit van aasgierfondsen ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde) (5-2398)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-2398/1
p. 1-12 5-2398/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen (Sociale verantwoordelijkheid) (5-232)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej
5-232/1
p. 1-21 5-232/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap (Invoering in Boek I van het Burgerlijk Wetboek van een Titel IXbis "Zorgouderschap" - Toewijzing bij rechterlijke beslissing van het zorgouderschap aan een andere persoon dan de ouder - Ouderlijk gezag - Successierechten - Voogdij - Bevoegdheid inzake huisvesting van een kind - Vrederechter - Jeugdrechtbank) (5-264)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-264/1
p. 1-7 5-264/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op de voorschotten van DAVO - Toekennen van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-1439)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel houdende vrijstelling van het statutair personeel van de openbare sector van de veroordeling tot betaling van de kosten van een gerechtelijk proces (Sociaal verzekerden) (5-734)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-734/1
p. 1-3 5-734/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op voorschotten van DAVO - Toekenning van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Oprichting binnen FOD Justitie van een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-2476)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Vanessa Matz en Fauzaya Talhaoui en de heren Ahmed Laaouej, Bert Anciaux, FranÁois Bellot, Rik Daems en Etienne Schouppe
5-2476/1
p. 1-37 5-2476/1 p. 1-37 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft (Vervanging van de elektronische en papieren maaltijdcheques door een vergoeding, met behoud van de basisindex en de toekenningsvoorwaarden - Wijziging artikel 38 WIB 1992) (5-2182)      
  Verslag van de heren Etienne Schouppe en Ahmed Laaouej
5-2182/6
p. 1-37 5-2182/6 p. 1-37 (PDF)
  Algemene bespreking - Vraag om terugzending naar commissie
5-147
p. 48-54 5-147 p. 48-54 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (Samenbrengen en opfrissen van de bepalingen van het Wetboek van strafvordering over de strafprocedure voor het Hof van Cassatie - Oplossingen om de toestroom van cassatieberoepen in strafzaken in te dijken - Wijziging van het Wetboek van strafvordering, de wet van 29 april 1806 waarbij maatregelen worden voorgeschreven m.b.t. de procedure in criminele en correctionele zaken, de wet van 6 april 1847 tot bestraffing van de beledigingen aan de Koning en de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geÔnterneerde personen - Zie ook doc. 4-1488) (5-1832)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-1832/4
p. 1-62 5-1832/4 p. 1-62 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op de verwijzing van een minderjarige naar de specifieke kamer binnen de jeugdrechtbank (Verduidelijking van het artikel 130 van het Wetboek van strafvordering) (5-1682)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1682/1
p. 1-2 5-1682/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op een snellere behandeling van het cassatieberoep tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling bij een controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie (5-1793)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1793/1
p. 1-2 5-1793/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op het bevorderen van de transparantie bij de kredietinstellingen en de financiŽle instellingen wat de activiteiten van hun dochterondernemingen betreft (die in offshorelanden en fiscale paradijzen zijn gevestigd - Verplichting voor de kredietinstellingen en financiŽle instellingen met sociale zetel in BelgiŽ als bijlage bij hun geconsolideerde jaarrekeningen informatie te publiceren over de staatsgebonden of territoriale vestigingen van hun instellingen die deel uitmaken van hun consolidatiebereik) (5-2145)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej
5-2145/1
p. 1-6 5-2145/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel om financiŽle speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden (5-237)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej en mevrouw Olga Zrihen
5-237/1
p. 1-6 5-237/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen (5-260)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heren Ahmed Laaouej en Louis Siquet
5-260/1
p. 1-2 5-260/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de voorlopige bewindvoerder toe te staan om in rechte op te treden voor een betere bescherming van de kinderbijslag (Opname van de bewindvoerder in de lijst van personen die verzet mogen aantekeken tegen uitbetaling van de bijslag aan de gebruikelijke begunstigde : wijziging artikel 594 Gerechtelijke Wetboek - Zie ook doc. 5-714) (5-713)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-713/1
p. 1-3 5-713/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de voorlopige bewindvoerder toe te staan om in rechte op te treden voor een betere bescherming van de kinderbijslag (Opname van de bewindvoerder in de lijst van personen die verzet mogen aantekenen tegen uitbetaling van de bijslag aan de moeder, de vader, het kind of een ander persoon : wijziging artikel 69 van de wetten betreffende kinderbijslag voor loonarbeiders - Zie ook doc. 5-713) (5-714)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-714/1
p. 1-3 5-714/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde dezelfde samenstelling van een assisenjury te behouden na verwijzing wegens onwettige bepaling van de strafmaat (Wijziging Wetboek van strafvordering) (5-1694)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1694/1
p. 1-3 5-1694/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van maatschappelijk verantwoorde investeringen (MVI-label toegekend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan investeringsproducten aangeboden in BelgiŽ - MVI Raad - Verplichting voor de federale diensten om te investeren in MVI's) (5-808)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-808/1
p. 1-42 5-808/1 p. 1-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft (5-327)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-327/1
p. 1-14 5-327/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Instituut voor de Nationale Rekeningen) (5-2258)      
  Voorstel van de heren Etienne Schouppe, Andrť du Bus de Warnaffe, Richard Miller, Rik Daems en Ahmed Laaouej en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2258/1
p. 1-10 5-2258/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen (Toevoeging van de meerwaarden aan het belastbaar inkomen) (5-1664)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en de dames Marie Arena, Christie Morreale, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-1664/1
p. 1-8 5-1664/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen (BA-autoverzekering, brandverzekering, levensverzekering in het kader van een hypothecaire lening, familiale verzekering) (5-319)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet
5-319/1
p. 1-4 5-319/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijk huurdersaansprakelijkheid (Werkingssfeer : de woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats van de huurder - Waarborgregeling : het verzekeringscontract van de verhuurder tegen brand en andere gevaren moet ook de aansprakelijkheid van de huurder dekken maar er blijft de mogelijkheid van een afwijkend beding - De kost van deze dekking mag ten laste zijn van de huurder) (5-263)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-263/1
p. 1-6 5-263/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een antimisbruikregeling in de wetgeving betreffende de aftrek voor risicokapitaal in de vennootschapsbelasting (Aanpak van misbruiken van de notionele intrestaftrek) (5-1206)      
  Voorstel van de heer Ahmed Laaouej
5-1206/1
p. 1-9 5-1206/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen (Ontslag met als enig doel het verhogen van de rendabiliteit van de aandelen - Ontmoediging van de uitbetaling van een dividend in het jaar dat volgt op een collectief ontslag - Vergoeding bij collectief ontslag - Terugbetaling van de overheidssteun) (5-1519)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1519/1
p. 1-4 5-1519/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het beheer van de banken die door de staat geherfinancierd zijn (Strictere regels voor de verloning van de leden van de maatschappelijke organen en voor de uitkering van dividenden - Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en de leden van het directiecomitť) (5-1348)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1348/1
p. 1-5 5-1348/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de verschoonbaarheidsregel inzake faillissementen tot de wettelijk samenwonenden die persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuld van hun gefailleerde wettelijk samenwonende (5-715)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-715/1
p. 1-4 5-715/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 2, derde lid, 2į, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (Franse versie) (5-1794)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1794/1
p. 1-3 5-1794/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids-, humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen (Vrijstelling van BTW) (5-2088)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Rik Daems, Bert Anciaux, Louis Siquet en FranÁois Bellot en de dames Fabienne Winckel, Fatiha SaÔdi, Nele Lijnen en Fauzaya Talhaoui
5-2088/1
p. 1-6 5-2088/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (5-1665)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-1665/2
p. 1-4 5-1665/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen (Voorwaarden voor vrijstelling van intresten - Samenvoegen van de aangroeipremie en de getrouwheidspremie tot ťťn enkele premie - Uniformisering van de berekening van de intresten) (5-318)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-318/1
p. 1-9 5-318/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27, eerste lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen teneinde voorwaarden op te leggen met betrekking tot de oprichting van een stichting voor een werk van algemeen belang en zonder winstoogmerk (Vervanging van het begrip "belangeloosheid" door de verplichting een werk van algemeen belang en zonder winstoogmerk na te streven, teneinde te voorkomen dat een stichting wordt aangewend voor vermogensrechtelijke en fiscale doeleinden) (5-1948)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1948/1
p. 1-4 5-1948/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 209 en 210 van het Wetboek van strafvordering (Hoger beroep : verslag van ťťn van de rechters) (5-1810)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1810/1
p. 1-3 5-1810/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen (Vorderingen tot uitlegging of verbetering) (5-1126)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej en mevrouw Els Van Hoof
5-1126/2
p. 1 5-1126/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej en mevrouw Zakia Khattabi
5-1067/12
p. 1-5 5-1067/12 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat betreft de derdenrekening (Rekeningtegoeden van een derdenrekening mogen geen deel uitmaken van het vermogen van de rekeninghouder, zodat ze gevrijwaard blijven in geval van insolventie van deze laatste - Rechtszekerheid ten aanzien van tegoeden aangehouden door een persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van een derde) (5-1243)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-1243/2
p. 1 5-1243/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling naar de euro, met het oog op het afschaffen van de mogelijkheid om de Belgische frank om te wisselen (5-1603)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Ahmed Laaouej, Ludo Sannen en Bart Tommelein
5-1603/1
p. 1-7 5-1603/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met het oog op een betere bestrijding van ernstige of georganiseerde fiscale fraude (Versterking van de slagvaardigheid van de Cel voor financiŽle informatieverwerking) (5-1231)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1231/1
p. 1-5 5-1231/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft (Uitwerken van een milieu-indicator en een sociale indicator) (5-1503)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (5-1359)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Afschaffing inkomensbovengrens) (5-1556)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen teneinde een databank van schadegevallen op te richten (5-1175)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej en Louis Siquet
5-1175/1
p. 1-6 5-1175/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming om de strafbedingen beter af te bakenen en de consumenten beter te beschermen bij de minnelijke invordering van schulden (Vastleggen van de bedragen die van de consument kunnen worden geŽist in geval van wanbetaling) (5-2181)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Ahmed Laaouej
5-2181/1
p. 1-3 5-2181/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft (Afzonderlijke bankrekening voor het professionele beheer van geld van derden) (5-1354)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-1354/2
p. 1 5-1354/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt (Verbruikerskrediet) (5-321)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Louis Siquet en Hassan Bousetta
5-321/1
p. 1-6 5-321/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen (Herfinanciering van cultuur via alternatieve middelen, namelijk door de particuliere sector meer te betrekken bij de steun aan kunstenaars die bijdragen tot creatie en culturele diversiteit - Aanmoediging via een gunstigere fiscale behandeling) (5-1639)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-1639/1
p. 1-15 5-1639/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de mededeling van de strafrechtelijke beslissingen en de nodige informatie om rechtsmiddelen in te stellen (Wijziging artikelen 163, 164, 195 en 195bis) (5-997)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hasan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-997/1
p. 1-7 5-997/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel voor een betere bescherming van de consumenten in de sector van het consumentenkrediet en een betere definitie van de financiŽle tussenpersonen (Onderwerpen van de grootdistributie en de handelszaken die onbestemde kredietverleningsformules aanbieden aan dezelfde voorwaarden als de professionele kredietgevers) (5-1021)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-1021/1
p. 1-5 5-1021/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999