S. 5-2288 Dossierfiche K. 53-3059

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft
Raf Terwingen   Sonja Becq   Leen Dierick   Jef Van den Bergh   Servais Verherstraeten   Willem-Frederik Schiltz   Sabien Lahaye - Battheu   Christian Brotcorne  

beroepsdeontologie
bankdeposito
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3059/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/10/2013
5-2288/1 5-2288/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/10/2013
5-2288/2 5-2288/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2013
5-2288/3 5-2288/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/9/2013   Splitsing Doc. K. 53-1661/4
8/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 159, p. 68-71
10/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-1/o26)
Integraal verslag nr. 160, p. 79
Doc. K. 53-3059/1
10/10/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/10/2013   Overzending Doc. 5-2288/1 5-2288/1 (PDF)
11/10/2013   Verzending naar commissie: Justitie
28/11/2013   Inschrijving op agenda
5/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o12) Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
Doc. 5-2288/3 5-2288/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/10/2013   Verzending naar commissie
20/11/2013   Inschrijving op agenda
20/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Yoeri Vastersavendts
20/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
20/11/2013   Bespreking
20/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
20/11/2013   Aanneming zonder amendering
20/11/2013   Vertrouwen rapporteur
5/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
16/1/2014   Bekendmaking (2991-2993)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/10/2013, 10/10/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 16/1/2014, blz 2991-2993