S. 5-734 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende vrijstelling van het statutair personeel van de openbare sector van de veroordeling tot betaling van de kosten van een gerechtelijk proces
Philippe Mahoux    Hassan Bousetta    Ahmed Laaouej   

burgerlijke rechtsvordering
sociale zekerheid
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
ambtenaar
gerechtskosten
sociaal recht
rechten van de ambtenaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-734/1 5-734/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/1/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2011   Indiening Doc. 5-734/1 5-734/1 (PDF)
3/3/2011   Inoverwegingneming
3/3/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
3/3/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd