S. 5-1793 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel met het oog op een snellere behandeling van het cassatieberoep tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling bij een controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie
Philippe Mahoux    Hassan Bousetta    Ahmed Laaouej   

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
gerechtelijk vooronderzoek
rechtsmiddel
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1793/1 5-1793/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/9/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/9/2012   Indiening Doc. 5-1793/1 5-1793/1 (PDF)
9/10/2012   Inoverwegingneming
9/10/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/10/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd