S. 5-2405 Dossierfiche K. 53-2934

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I)
Regering E. Di Rupo I  

georganiseerde misdaad
verbeurdverklaring van goederen
strafrecht
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
gerechtskosten
tenuitvoerlegging van het vonnis
openbaar ministerie
voltrekking van de straf
strafverjaring
beslag op bezittingen
misdaadbestrijding
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2934/1 Wetsontwerp 9/7/2013
K. 53-2934/2 Amendementen 12/11/2013
K. 53-2934/3 Verslag namens de commissie 26/11/2013
K. 53-2934/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 26/11/2013
K. 53-2934/4 Tekst aangenomen door de commissie 28/11/2013
K. 53-2934/6 Tekst aangenomen door de commissie 6/12/2013
K. 53-2934/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/2013
5-2405/1 5-2405/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2013
5-2405/2 5-2405/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/1/2014
5-2405/3 5-2405/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 29/1/2014
5-2405/4 5-2405/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/1/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2934/1
26/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2934/3
28/11/2013   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 171, p. 102
6/12/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd, zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 513
12/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 101-106
12/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-10/o26)
Integraal verslag nr. 173, p. 123
Doc. K. 53-2934/7
12/12/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2405/1 5-2405/1 (PDF)
16/12/2013   Verzending naar commissie: Justitie
22/1/2014   Inschrijving op agenda
30/1/2014   Algemene bespreking Hand. 5-138 Hand. 5-138 (PDF)
30/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-3/o11) Hand. 5-138 Hand. 5-138 (PDF)
Doc. 5-2405/4 5-2405/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
16/12/2013   Verzending naar commissie
8/1/2014   Inschrijving op agenda
8/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
8/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
8/1/2014   Gedachtewisseling
met de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
8/1/2014   Bespreking
14/1/2014   Inschrijving op agenda
14/1/2014   Gedachtewisseling
met mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie, en met de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
14/1/2014   Bespreking
14/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
14/1/2014   Aanneming zonder amendering
29/1/2014   Inschrijving op agenda
29/1/2014   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Ahmed Laaouej is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
30/1/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
31/1/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
8/4/2014   Bekendmaking (29894-29913)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/1/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/1/2014, 14/1/2014, 29/1/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/12/2013 15 13/1/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2013 60 12/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/2/2014 8/4/2014, blz 29894-29913