S. 5-2735 Dossierfiche K. 53-3448

Wetsontwerp tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie
Regering E. Di Rupo I  

strafprocedure
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
DNA
vervangende straf
strafrecht
gemeenschapswacht
strafsanctie
opschorting van de straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3448/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2014
5-2735/1 5-2735/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/3/2014
5-2735/2 5-2735/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2014
5-2735/3 5-2735/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/3/2014   Splitsing Doc. K. 53-3274/5
4/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd)
12/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr 189, p. 43-58 + 139-140
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-8/o38)
Integraal verslag nr 189, p. 140-141
Doc. K. 53-3448/1
  Commissie: Justitie
12/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Yoeri Vastersavendts
12/3/2014   Inleidende uiteenzetting
14/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2735/1 5-2735/1 (PDF)
20/3/2014   Verzending naar commissie: Justitie
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-4/o11) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2735/3 5-2735/3 (PDF)
20/3/2014   Verzending naar commissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Yoeri Vastersavendts
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o2)
26/3/2014   Aanneming zonder amendering
26/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/2014   Bekendmaking (46200-46204)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/3/2014
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 12/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 25/3/2014, 26/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2014 15 31/3/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/3/2014 60 19/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 19/6/2014, blz 46200-46204