S. 5-2406 Dossierfiche K. 53-2935

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (II)
Regering E. Di Rupo I  

georganiseerde misdaad
verbeurdverklaring van goederen
strafrecht
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
gerechtskosten
rechtsmiddel
voltrekking van de straf
beslag op bezittingen
misdaadbestrijding
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2935/1 Wetsontwerp 9/7/2013
K. 53-2935/2 Amendement 12/11/2013
K. 53-2935/3 Verslag namens de commissie 26/11/2013
K. 53-2935/5 Amendementen ingediend na de indiening van het verslag 26/11/2013
K. 53-2935/4 Tekst aangenomen door de commissie 29/11/2013
K. 53-2935/6 Tekst aangenomen door de commissie 6/12/2013
K. 53-2935/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/2013
5-2406/1 5-2406/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/12/2013
5-2406/2 5-2406/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/1/2014
5-2406/3 5-2406/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/1/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
9/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2935/1
26/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2934/3
28/11/2013   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 171, p. 102
6/12/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd, zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 513
12/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 101-106
12/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-0/o26)
Integraal verslag nr. 173, p. 123-124
Doc. K. 53-2935/7
12/12/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/12/2013   Overzending Doc. 5-2406/1 5-2406/1 (PDF)
13/12/2013   Verzending naar commissie: Justitie
22/1/2014   Inschrijving op agenda
30/1/2014   Algemene bespreking Hand. 5-138 Hand. 5-138 (PDF)
30/1/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-138 Hand. 5-138 (PDF)
30/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-3/o11) Hand. 5-138 Hand. 5-138 (PDF)
Doc. 5-2406/3 5-2406/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
13/12/2013   Verzending naar commissie
8/1/2014   Inschrijving op agenda
8/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
8/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
8/1/2014   Gedachtewisseling
met de heer J. Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
8/1/2014   Bespreking
14/1/2014   Inschrijving op agenda
14/1/2014   Gedachtewisseling
met mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie, en met de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
14/1/2014   Bespreking
14/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
14/1/2014   Aanneming zonder amendering
29/1/2014   Inschrijving op agenda
29/1/2014   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Ahmed Laaouej is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
30/1/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
11/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
8/4/2014   Bekendmaking (29913-29920)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/1/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/1/2014, 14/1/2014, 29/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/2/2014 8/4/2014, blz 29913-29920