S. 5-1879 Dossierfiche K. 53-1922

Wetsontwerp tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van BelgiŽ als centrale depositaris van protesten
Sonja Becq   Servais Verherstraeten  

kredietbrief
wisselrecht
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1922/1 Wetsvoorstel 30/11/2011
K. 53-1922/2 Amendementen 7/11/2012
K. 53-1922/3 Verslag namens de commissie 21/11/2012
K. 53-1922/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/11/2012
K. 53-1922/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/12/2012
5-1879/1 5-1879/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/12/2012
5-1879/2 5-1879/2 (PDF) Verslag namens de commissie 6/3/2013
5-1879/3 5-1879/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/3/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
30/11/2011   Indiening Doc. K. 53-1922/1
1/12/2011   Inoverwegingneming
30/11/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1804/16
6/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 44-49
6/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 118, p. 66-67
Doc. K. 53-1922/5
6/12/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/12/2012   Overzending Doc. 5-1879/1 5-1879/1 (PDF)
7/12/2012   Verzending naar commissie: Justitie
7/3/2013   Inschrijving op agenda
14/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
14/3/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
14/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
Doc. 5-1879/3 5-1879/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/12/2012   Verzending naar commissie
27/2/2013   Inschrijving op agenda
27/2/2013   Niet behandeld
6/3/2013   Inschrijving op agenda
6/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
6/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
6/3/2013   Bespreking
6/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
6/3/2013   Aanneming zonder amendering
6/3/2013   Vertrouwen rapporteur
14/3/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
23/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
17/5/2013   Bekendmaking (28153-28154)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/3/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 6/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/4/2013 17/5/2013, blz 28153-28154