S. 5-2310 Dossierfiche K. 53-2991

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek
Regering E. Di Rupo I  

kinderbescherming
kind
omgangsrecht
justitiŽle samenwerking
internationale conventie
tenuitvoerlegging van het vonnis
hoederecht
internationaal privaatrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2991/1 Wetsontwerp 29/7/2013
K. 53-2991/2 Verslag namens de commissie 14/10/2013
K. 53-2991/3 Tekst verbeterd door de commissie 14/10/2013
K. 53-2991/4 Tekst verbeterd door de commissie 14/10/2013
K. 53-2991/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/10/2013
5-2310/1 5-2310/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/10/2013
5-2310/2 5-2310/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2013
5-2310/3 5-2310/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2991/1
14/10/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2991/2
24/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 165, p. 40-42
24/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 165, p. 61
Doc. K. 53-2991/5
24/10/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
25/10/2013   Overzending Doc. 5-2310/1 5-2310/1 (PDF)
25/10/2013   Verzending naar commissie: Justitie
28/11/2013   Inschrijving op agenda
5/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
Doc. 5-2310/3 5-2310/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/10/2013   Verzending naar commissie
20/11/2013   Inschrijving op agenda
20/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Yoeri Vastersavendts
20/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
20/11/2013   Bespreking
20/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/11/2013   Aanneming zonder amendering
20/11/2013   Vertrouwen rapporteur
5/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2014   Bekendmaking (63580)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/10/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 22/8/2014, blz 63580