S. 5-2097 Dossierfiche K. 53-2815

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiŽle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen
Christian Brotcorne  

interpretatie van het recht
rechtsmiddel
rechtsvordering
vonnis
tenuitvoerlegging van het vonnis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2815/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/5/2013
5-2097/1 5-2097/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/5/2013
5-2097/2 5-2097/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2013
5-2097/3 5-2097/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/6/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
8/5/2013   Splitsing Doc. K. 53-50/6
16/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 72-74
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o26)
Integraal verslag nr. 142, p. 120-121
Doc. K. 53-2815/1
16/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/5/2013   Overzending Doc. 5-2097/1 5-2097/1 (PDF)
17/5/2013   Verzending naar commissie: Justitie
20/6/2013   Inschrijving op agenda
27/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-109 Hand. 5-109 (PDF)
27/6/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-109 Hand. 5-109 (PDF)
27/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 5-109 Hand. 5-109 (PDF)
Doc. 5-2097/3 5-2097/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/5/2013   Verzending naar commissie
12/6/2013   Inschrijving op agenda
12/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Els Van Hoof
12/6/2013   Bespreking
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/6/2013   Aanneming zonder amendering
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Lezing van het verslag
Het verslag van de heer Ahmed Laaouej en mevrouw Els Van Hoof is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
27/6/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
28/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
15/5/2014   Bekendmaking (39401)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/6/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 12/6/2013, 18/6/2013, 26/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/2014 15/5/2014, blz 39401