S. 5-1894 Dossierfiche K. 53-2561

Ontwerp van programmawet
Regering E. Di Rupo I  

sociaal onderzoek
laag inkomen
inkomstenbelasting
zuurstof
verzekeringspremie
arbeidsbetrekking
aanvullend pensioen
stookolie
alcoholhoudende drank
auteursrecht
invaliditeitsverzekering
loon
beleggingsmaatschappij
dood
sociale bijdrage
hulp aan minderbegunstigden
vernieuwing
gezinsuitkering
bijkomend voordeel
geneesmiddel
sociale zekerheid
zwartwerk
OCMW
Rijksdienst voor Pensioenen
sociale dumping
kleefmiddel
loonpremie
rechtsregels voor de sociale zekerheid
verjaring van de vordering
tabak
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
accijns
belastingharmonisatie
liquidatie van een onderneming
marketing
ziekteverzekering
burgerluchtvaart
onderzoek en ontwikkeling
welzijn van dieren
sociale uitkering
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
uitwisseling van informatie
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
sociale analyse
medisch en chirurgisch materiaal
sociaal recht
belastingfraude
fotografische industrie
mobiliteit van arbeidskrachten
varend en vliegend personeel
niet in loondienst verkregen inkomen
weer en wind
milieuheffing
belastingaftrek
oplosmiddel
prijsstop
overheidslening
gezinslast
verwarming
concurrentiebeperking
Nationale Arbeidsraad
elektronisch afval
gedetacheerd werknemer
arbeidscontract
belasting op de meerwaarde
vennootschapsbelasting
huisdier
reclame
pensioenregeling
terminologie
BTW
verlet
bankdeposito
fraude
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
farmaceutische industrie
aandeel
belastingaangifte
belastingadministratie
programmawet
rechtsmisbruik
arbeidsinspectie
verpakkingsproduct
dokter
minimumbestaansinkomen
onderaanneming
elektrische accumulator
praktijkopleiding
begrotingsfonds
pensioenfonds
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
investeringshulp
arbeidsongeschiktheid
dierenbescherming
levensverzekering
mijnwerker
tandarts

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2561/1 Wetsontwerp 12/12/2012
K. 53-2561/2 Amendementen 13/12/2012
K. 53-2561/3 Erratum 13/12/2012
K. 53-2561/4 Amendementen 14/12/2012
K. 53-2561/5 Amendementen 17/12/2012
K. 53-2561/6 Verslag namens de commissie 18/12/2012
K. 53-2561/7 Amendement 18/12/2012
K. 53-2561/8 Verslag namens de commissie 18/12/2012
K. 53-2561/9 Verslag namens de commissie 19/12/2012
K. 53-2561/10 Tekst aangenomen door de commissies 19/12/2012
5-1894/1 5-1894/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2012
5-1894/2 5-1894/2 (PDF) Amendementen 20/12/2012
K. 53-2561/11 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 20/12/2012
K. 53-2561/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1894/3 5-1894/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2012
5-1894/4 5-1894/4 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2012
5-1894/5 5-1894/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/12/2012
5-1894/6 5-1894/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/12/2012   Indiening Doc. K. 53-2561/1
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2012   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-2561/10
20/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 122, p. 55-71 + nr. 123, p. 14-15
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-44/o0)
Integraal verslag nr. 123, p. 19-20
Doc. K. 53-2561/12
20/12/2012   Aanneming na amendering door commissie
17/12/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/33 5-82/33 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Christie Morreale
18/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Einde behandeling
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
18/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1894/1 5-1894/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-1894/5 5-1894/5 (PDF)
21/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-16/o0) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1894/6 5-1894/6 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie
21/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Christie Morreale
21/12/2012   Bespreking
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o3)
21/12/2012   Aanneming zonder amendering
21/12/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
29/1/2013   Inschrijving op agenda
29/1/2013   Regeling van de werkzaamheden.
20/12/2012   Verzending naar commissie
21/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
21/12/2012   Bespreking
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
21/12/2012   Aanneming zonder amendering
21/12/2012   Vertrouwen rapporteur
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2012   Bekendmaking (88860-88892)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/12/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/12/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2012 5 10/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2012 20 25/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 31/12/2012, blz 88860-88892

Kruispuntbank van de wetgeving