S. 5-2734 Dossierfiche K. 53-3274

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering E. Di Rupo I  

uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
vervangende straf
strafrecht
rechtsvordering
strafsanctie
opschorting van de straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3274/1 Wetsontwerp 8/1/2014
K. 53-3274/2 Amendementen 5/2/2014
K. 53-3274/3 Amendement 5/2/2014
K. 53-3274/4 Amendementen 12/2/2014
K. 53-3274/5 Verslag namens de commissie 4/3/2014
K. 53-3274/6 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2014
K. 53-3274/7 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2014
K. 53-3274/8 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 13/3/2014
K. 53-3274/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2014
5-2734/1 5-2734/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/3/2014
5-2734/2 5-2734/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2014
5-2734/3 5-2734/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
8/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3274/1
4/3/2014   Aanneming in commissie (splitsing, geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3274/5
12/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr 189, p. 43-57
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-8/o38)
Integraal verslag nr 189, p. 139
Doc. K. 53-3274/9
  Commissie: Justitie
12/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Yoeri Vastersavendts
12/3/2014   Inleidende uiteenzetting
14/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2014   Overzending Doc. 5-2734/1 5-2734/1 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie: Justitie
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-4/o11) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2734/3 5-2734/3 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie
18/3/2014   Inschrijving op agenda
18/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Yoeri Vastersavendts
18/3/2014   Uitgesteld
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Bespreking
26/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3)
26/3/2014   Aanneming zonder amendering
26/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
8/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/2014   Bekendmaking (46205)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/3/2014
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 12/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/3/2014, 26/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2014 19/6/2014, blz 46205