Auteurs- en sprekersregister betreffende "Sa´di Fatiha" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld      
  Volksopstanden - Bloedige onderdrukking - Noord-Afrika - Midden-Oosten - LibiŰ - Toetreding van LibiŰ tot de VN-Mensenrechtenraad - Wapenleveringen door FN Herstal aan LibiŰ - EU
   Debat
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
Afghaanse hulpkrachten in dienst van het Belgische leger - Aantal - Bescherming (5-9806)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9806
Afghaanse hulpkrachten in dienst van het Belgische leger - Bescherming - Bijzonder asielstatuut (5-9805)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9805
Alcoholverslaving - Behandeling - Baclofen - Doeltreffendheid (5-9583)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9583
Artikel 72, 2de lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (5-7270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7270
Asielaanvragen - Vrouwen die de vrees voor genitale verminking inroepen - Cijfers (5-9441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9441
Asielaanvragers afkomstig uit SyriŰ - Subsidiaire bescherming - Statuut van vluchteling (5-10096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10096
Asielprocedure - Asielaanvraag - Bevel om het grondgebied te verlaten - Toename (5-9587)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9587
Belasting op allerlei soorten voordelen die voortvloeien uit het gratis ter beschikking stellen van woongebouwen - Verhoging met 90% - Gemeentelijke en aanverwante huisbewaarders - Weerslag op de gemeentebegrotingen - Situatie in het Brussels Hoofdstedeli (5-6733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6733
Brussel - Straatcriminaliteit - Stijging - Cijfers - Maatregelen (5-5766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5766
Brussels International Airport - Luchtvaartprocedures - Naleving - Controle - Nachtvluchten - Onafhankelijke controleautoriteit (5-10610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10610
Clandestiene immigratie - Frauduleuze vaderschapserkenning - Werkgroep - Resultaten - Cijfergegevens (5-11126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-11126
De Afghaanse onderdanen die illegaal in BelgiŰ verblijven (Uitwijzing) (5-1102)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-114
p. 24-25 5-114 p. 24-25 (PDF)
De C-130 Hercules transportvliegtuigen (Veiligheid - Vervanging) (5-817)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŰn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-90
p. 30-31 5-90 p. 30-31 (PDF)
De Cel voor financiŰle informatieverwerking (5-8492)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Geens, minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8492
De Cel voor financiŰle informatieverwerking (5-8493)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8493
De Dienst voor alimentatievorderingen (Lage terugbetalingsgraad van de schuldenaars - Personeelsgebrek) (5-308)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen
5-36
p. 8-10 5-36 p. 8-10 (PDF)
De achterstand bij de administratie van het kadaster en de gevolgen voor de gemeentelijke financiŰn (5-1338)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken
5-143
p. 34-35 5-143 p. 34-35 (PDF)
De akkoorden inzake ontwikkelingssamenwerking met de landen in het Euro-mediterraan gebied (Vrouwenrechten na de val van de totalitaire regimes in TunesiŰ en Egypte) (5-177)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-24
p. 26-27 5-24 p. 26-27 (PDF)
De bescherming van de lokale civiele hulpkrachten van de International Security Assistance Force die ter beschikking staan van het Belgisch leger in Afghanistan (Asiel) (5-1128)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-121
p. 34-35 5-121 p. 34-35 (PDF)
De bevindingen van de ULB-studie over de gedwongen huwelijken in Brussel (Aantal) (5-1058)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw JoŰlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-108
p. 10-12 5-108 p. 10-12 (PDF)
De borstimplantaten van de firma Poly Implant ProthŔse (Siliconengel van slechte kwaliteit - Verwijdering - Herimplantatie) (5-356)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-43
p. 13-21 5-43 p. 13-21 (PDF)
De controle op de toepassing van de luchtvaartprocedures op de luchthaven van Brussel-Nationaal (Geluidshinder) (5-1161)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-123
p. 19-21 5-123 p. 19-21 (PDF)
De discriminatie bij aanwerving in de uitzendsector (5-631)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-70
p. 7-8 5-70 p. 7-8 (PDF)
De erkenning van polygame huwelijken (5-1215)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-131
p. 29-30 5-131 p. 29-30 (PDF)
De etikettering van de nieuwe voedingsmiddelen met risico op allergie (5-2321)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 16-18 5-158 COM p. 16-18 (PDF)
De financiering van de sociale zekerheid (Rapport van de Nationale Bank en het Planbureau - Aanvullende financiering wegens vergrijzing) (5-150)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-23
p. 6-7 5-23 p. 6-7 (PDF)
De geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart van personen die ouder zijn dan 75 jaar (5-995)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw JoŰlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-104
p. 17-18 5-104 p. 17-18 (PDF)
De gezondheid en de veiligheid van uitzendkrachten (Aantal arbeidsongevallen) (5-683)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-77
p. 12-13 5-77 p. 12-13 (PDF)
De loondiscriminatie op grond van seksuele geaardheid (5-7441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7441
De mogelijke bouw van een lowcostterminal op de luchthaven van Zaventem (Geluidsoverlast) (5-622)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatiha Sa´di aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 14-16 5-65 COM p. 14-16 (PDF)
De nieuwe conventie van de Raad van Europa inzake preventie en bestrijding van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen (Ratificatie door BelgiŰ) (5-202)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw JoŰlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-26
p. 16-17 5-26 p. 16-17 (PDF)
De omzetting van het kaderbesluit van de Raad van Europa van 28 november 2008 (betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht - Negationisme - Aanvullend Protocol van 28 januari 2003 bij het Europese Cybercrimeverdrag) (5-241)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw JoŰlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 9-11 5-29 p. 9-11 (PDF)
De onderhoudswerken van baan 25R van Brussels International Airport (Concentratie van de vluchten) (5-582)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-62
p. 28-30 5-62 p. 28-30 (PDF)
De preventie, de controle en het verbod op radicale bewegingen op het Belgisch grondgebied ( Belgische strijders in SyriŰ - Strijdplan tegen het radicalisme) (5-896)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw JoŰlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-95
p. 10-11 5-95 p. 10-11 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van Istanbul (inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (5-1292)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-139
p. 21-22 5-139 p. 21-22 (PDF)
De situatie in LibiŰ (5-54)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Zie actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
De specifieke behoeften van jongens en mannen van vreemde afkomst in het kader van de problematiek van gedwongen en geregelde huwelijken (5-451)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw JoŰlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-38 COM
p. 9-11 5-38 COM p. 9-11 (PDF)
De statistische gegevensinvoer van feiten van huiselijk geweld (5-1189)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-128
p. 25-27 5-128 p. 25-27 (PDF)
De strijd tegen de vrouwelijke genitale verminkingen (5-410)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-47
p. 27-29 5-47 p. 27-29 (PDF)
De terugbetaling van de anticonceptiepillen van 3de en 4de generatie (5-8224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8224
De uiteenlopende behandeling van dossiers van besneden vrouwen (5-10163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10163
De veiligheid in het openbaar vervoer (5-6355)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6355
De verhindering door een lid van de wetgevende macht van de uitwijzing van een illegale crimineel (senator Fatiha Sa´di - Reactie van de eerste minister) (5-485)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-55
p. 7-10 5-55 p. 7-10 (PDF)
De verhoging met 90% van de belasting op voordelen in natura voor huisbewaarders (5-6208)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6208
De verhoging van de belasting op voordelen in natura die toegekend worden aan huisbewaarders (Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het gratis ter beschikking stellen van een gebouw met kadastraal inkomen hoger dan 745 euro) (5-2869)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatiha Sa´di aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-193 COM
p. 7-8 5-193 COM p. 7-8 (PDF)
De wedertewerkstelling van personen die door een ziekte of ongeval een handicap kregen (5-450)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw JoŰlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-38 COM
p. 7-9 5-38 COM p. 7-9 (PDF)
De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Uitblijven van de besluiten die de uitzonderingen moeten vastleggen op de discriminatie bij de aanwerving) (5-336)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw JoŰlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-38 COM
p. 6-7 5-38 COM p. 6-7 (PDF)
Digitale televisie - Teledistributie - Digitale kanalen - Toegang zonder decoder - Alternatief - Gemeenschappelijke interfacekaart (5-10215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10215
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Fatiha Sa´di, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Esthetisch toerisme - Maatregelen - Rechtsmiddelen - Informatie- en sensibiliseringscampagne (5-9599)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9599
Europees systeem voor snelle waarschuwing voor consumptieproducten die geen levensmiddelen zijn (RAPEX) - Verslag 2012 - BelgiŰ - Aantal waarschuwingen - Laag aantal - Uitleg - Controles - Aantal personeelsleden (5-6262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6262
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Personen met een handicap - Personeelssterkte - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (5-9803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9803
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg - Personen met een handicap - Personeelssterkte - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (5-9804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9804
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2570
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2571)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2571
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2572)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2572
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2573
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2574
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-2575
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-2576
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2577
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2578
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2579
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2580
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2581
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2582
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2583)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-2583
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2584
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2585
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2586)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2586
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2587)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŰn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŰn
   Antwoord
SV 5-2587
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2588)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-2588
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer DelizÚe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2589
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2590
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-4370)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-4370
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-4371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4371
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-4372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-4372
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-4373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4373
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-4374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-4374
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-4375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4375
Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) ľ Vergoedingsaanvraag - Beslissing - Termijnen - Verkorting - Maatregelen (5-7636)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7636
Gesloten centra - Klachten van gedetineerden - Commissie en secretariaat belast met de behandeling van klachten - Werking - Aanbevelingen - Stand van zaken (5-10421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10421
Grote trans-Atlantische markt - Vrijhandelszone - Onderhandelingen - Stand van zaken (5-8666)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8666
Het Executief van de moslims van BelgiŰ (5-757)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-84
p. 26-28 5-84 p. 26-28 (PDF)
Het aluminiumzoutgehalte van deodorants en antitranspiratiemiddelen (Veiligheid) (5-2255)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 15-16 5-158 COM p. 15-16 (PDF)
Het beleid inzake hulp aan stotteraars (5-6010)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6010
Het inzetten van privÚdetectives door bedrijven in het kader van het aanwerven of het ontslaan van personeel (Illegale controles) (5-938)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw JoŰlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-98
p. 11-13 5-98 p. 11-13 (PDF)
  5-98
p. 36-37 5-98 p. 36-37 (PDF)
Het mandaat van de Moslimexecutieve van BelgiŰ (Verlaging van de subsidies - Stopzetten van het mandaat - Interne spanningen) (5-115)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´da aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-20
p. 22-27 5-20 p. 22-27 (PDF)
Het probleem van het vervoer van gebruiksklaar beton (Stortklaar beton - Paritair comitÚ dat van toepassing is - Oneerlijke concurrentie) (5-789)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw JoŰlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-75 COM
p. 4-7 5-75 COM p. 4-7 (PDF)
Het uitwijzen van een illegale crimineel (over het feit dat senator Fatiha Sa´di de uitwijzing van een illegale crimineel zou hebben verhinderd - Uitwijzingsbeleid - Uitvoering van de bilaterale akkoorden met Marokko - Strafuitvoering - Terugsturen van Marokkaanse criminelen naar hun thuisland) (5-484)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-55
p. 7-10 5-55 p. 7-10 (PDF)
Het vasthouden van vrouwen in het buitenland (Belgische vrouwen van vreemde origine die in het land van oorsprong vastgehouden worden) (5-437)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatiha Sa´di aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 12-13 5-73 COM p. 12-13 (PDF)
Het verdrag van de Raad van Europa inzake de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Ondertekening door BelgiŰ - Gemengd Verdrag) (5-2288)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatiha Sa´di aan mevrouw JoŰlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-154 COM
p. 9-10 5-154 COM p. 9-10 (PDF)
Het vliegen over Brussel en het gebruik van de baan 02 (Misbruik - Inlichten van de buurtbewoners) (5-397)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Sa´di aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-46
p. 12-14 5-46 p. 12-14 (PDF)
Hiv-plan 2014-2019 - Toegang tot een behandeling voor mensen zonder papieren - Mogelijke oplossingen (5-10209)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10209
Luchthaven van Zaventem - Ombudsdienst van Brussels Airport - Geluidshinder - Klachten - Toename - Onafhankelijk instituut - Maatregelen tot vermindering van de geluidshinder (5-11081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11081
Mevrouw Anke Van dermeersch vraagt dat de Senaat zich distantieert van senator Fatiha Sa´di die de uitwijzing van een illegale crimineel zou hebben verhinderd      
  5-55
p. 6-7 5-55 p. 6-7 (PDF)
Migranten zonder papieren - Hiv-plan 2014-2019 - Toegang tot de behandeling (5-11082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-11082
Ontwerp van programmawet (I) (5-1098)      
  Verslag van mevrouw Fatiha Sa´di
5-1098/3
p. 1-13 5-1098/3 p. 1-13 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (5-1099)      
  Verslag van mevrouw Fatiha Sa´di
5-1099/3
p. 1-3 5-1099/3 p. 1-3 (PDF)
Persneelssterkte van personen met een handicap - FOD Binnenlandse Zaken - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt - Verslag (5-9525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9525
Personeelssterkte van personen met een handicap - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt - Verslag (5-9524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9524
Personeelssterkte van personen met een handicap - Federale Overheidsdienst FinanciŰn - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt - Verslag (5-9530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Geens, minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9530
Personen met een handicap - Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (5-9560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-9560
Secteur des soins de santÚ - Recherche - Cancer - ImmunothÚrapie - Moyens - Subsides (5-11170)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11170
Seksueel geweld - Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Rapport - Aanbevelingen - Toepassing (5-11189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11189
Seksueel geweld - Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen - Verslag - Aanbevelingen - Uitvoering (5-11202)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11202
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) - Verslag 2010 - Statistieken voor 2010 (5-2607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2607
Turkse presidentsverkiezingen in 2014 - Brusselse gemeenten - Eventuele implicatie - Organisatie - Terugbetaling van de kosten - Mededeling aan de betrokken bevolking ľ Beslechten van conflicten - Precedent (5-9414)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9414
Tyfoon Haiyan - B-Fast - Europese snelle- interventiemacht - Stand van zaken (5-10416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10416
Verspreiding van corruptie naar het buitenland - Rapport van de niet-gouvernementele organisatie (ngo) Transparency International - Instrumenten in de strijd tegen de corruptie - Uitvoering (5-10114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10114
Voedingssupplementen ôPOWERtabsö - Het op de markt brengen - Toelating - Steekproefsgewijze controles en controles achteraf (5-6684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sa´di aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6684
Voorstel van resolutie betreffende de "mini-missverkiezingen" (Schoonheidswedstrijden - Hyperseksualisering van kinderen) (5-1658)      
  Voorstel van de dames Fatiha Sa´di, Christie Morreale en Caroline DÚsir
5-1658/1
p. 1-4 5-1658/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 23, 25, 27 tot 30, 41, 42 en 66 van mevrouw Fatiha Sa´di c.s.
5-254/2
p. 16-17 5-254/2 p. 16-17 (PDF)
  5-254/2
p. 18-19 5-254/2 p. 18-19 (PDF)
  5-254/2
p. 23-24 5-254/2 p. 23-24 (PDF)
  5-254/2
p. 33-34 5-254/2 p. 33-34 (PDF)
  Amendement nr 72 van mevrouw Fatiha Sa´di c.s.
5-254/3
p. 3 5-254/3 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Fatiha Sa´di
5-254/4
p. 1-37 5-254/4 p. 1-37 (PDF)
  Bespreking
5-25
p. 55-61 5-25 p. 55-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (5-1349)      
  Voorstel van de dames Fatiha Sa´di, Marie Arena, Caroline DÚsir, Muriel Targnion, Fabienne Winckel en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1349/1
p. 1-7 5-1349/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Fatiha Sa´di c.s.
5-1349/2
p. 1-2 5-1349/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 6 van de dames Fatiha Sa´di en Marie Arena
5-1349/3
p. 2 5-1349/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Fatiha Sa´di
5-1349/3
p. 2 5-1349/3 p. 2 (PDF)
  Bespreking
5-129
p. 55-58 5-129 p. 55-58 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (5-328)      
  Amendement nr 14 van mevrouw Fatiha Sa´di c.s.
5-328/2
p. 8-9 5-328/2 p. 8-9 (PDF)
  Verslag van mevrouw Fatiha Sa´di
5-328/4
p. 1-15 5-328/4 p. 1-15 (PDF)
  Bespreking
5-25
p. 62-65 5-25 p. 62-65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de herziening van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) in zijn zuidelijke dimensie en dat met het oog op een euro-mediterraan partnerschap waarbij de waarden van democratie, rechtsstaat en mensenrechten geŰerbiedigd worden (Arabische lente) (5-1149)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Sa´di Fatiha en Olga Zrihen
5-1149/1
p. 1-8 5-1149/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŰ (over de migratiekwestie) (5-938)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Fatiha Sa´di en de heer Hassan Bousetta
5-938/1
p. 1-10 5-938/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen (5-2016)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Fatiha Sa´di en Fabienne Winckel
5-2016/1
p. 1-18 5-2016/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline DÚsir, Fatiha Sa´di en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1234/1
p. 1-4 5-1234/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (5-238)      
  Verslag van mevrouw Fatiha Sa´di
5-238/3
p. 1-12 5-238/3 p. 1-12 (PDF)
  Bespreking
5-25
p. 50-55 5-25 p. 50-55 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie (5-2461)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette, Bert Anciaux en de dames Leona DetiŔge, Marie Arena, Fatiha Sa´di, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-2461/1
p. 1-6 5-2461/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen (5-1440)      
  Voorstel van de dames Fatiha Sa´di, Marie Arena en Fabienne Winckel en de heren Hassan Bousetta en Philippe Mahoux
5-1440/1
p. 1-6 5-1440/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline DÚsir, Fatiha Sa´di en Olga Zrihen en de heren Bert Anciaux, Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1109/1
p. 1-6 5-1109/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 26 van mevrouw Sa´di Fatiha c.s.
5-1109/2
p. 9 5-1109/2 p. 9 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de rechten van kinderen en jongeren die in BelgiŰ in een ziekenhuis zijn opgenomen, meer bepaald in psychiatrische diensten (K-diensten) (5-326)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Fatiha Sa´di en Fabienne Winckel
5-326/1
p. 1-4 5-326/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de vrijlating van de "Vijf van Miami" (Cubaanse spionnen veroordeeld in de VS in de jaren 90) (5-629)      
  Voorstel van de dames Fatiha Sa´di en Marie Arena
5-629/1
p. 1-4 5-629/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Fatiha Sa´di c.s.
5-629/2
p. 2 5-629/2 p. 2 (PDF)
  Bespreking
5-30
p. 39-41 5-30 p. 39-41 (PDF)
Voorstel van resolutie om de inrichting van kantoortuinen te regelen overeenkomstig de geest van de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers (5-1712)      
  Voorstel van de dames Fabienne Winckel, Dalila Douifi en Sa´di Fatiha
5-1712/1
p. 1-4 5-1712/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŰ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld (Nationaal plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen - Preventie- en sensibiliseringsmaatregelen - Juridische en overige maatregelen - Gedwongen huwelijken) (5-1398)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Fatiha Sa´di en Fabienne Winckel en de heer Hassan Bousetta
5-1398/1
p. 1-8 5-1398/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (5-896)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Fatiha Sa´di c.s.
5-896/2
p. 1 5-896/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Patrick De Groote en mevrouw Sa´di Fatiha
5-896/3
p. 1-10 5-896/3 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
5-28
p. 66-72 5-28 p. 66-72 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het milieu (Wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers - Verordening 649/2012/EU - In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen - Wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud - Afstemming van de hoogte van de strafsancties op de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten - Administratieve sancties) (5-2889)      
  Verslag van mevrouw Fatiha Sa´di
5-2889/2
p. 1-3 5-2889/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 24 5-151 p. 24 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid (Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op invoering solidariteitsbijdrage, KB 5 november 2002 tot instelling van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en KB 14 juli 1995) (5-1166)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2009/52/EG - Sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Hoofdelijke aansprakelijkheid) (5-2219)      
  Verslag van mevrouw Fatiha Sa´di
5-2219/2
p. 1-4 5-2219/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 57-58 5-114 p. 57-58 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (Omzetting richtlijn 2010/84/EU over de geneesmiddelenbewaking - Wijzigingen en verlenging van vergunningen voor het in de handel brengen - Voorwaarden inzake veiligheid en doeltreffendheid van vergunningen voor het in de handel brengen - Onbeschikbaarheid van een geneesmiddel - Verplichtingen van de Belgische autoriteiten inzake geneesmiddelenbewaking - Verplichtingen van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen inzake geneesmiddelenbewaking) (5-1715)      
  Verslag van mevrouw Fatiha Sa´di
5-1715/2
p. 1-6 5-1715/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 29-31 5-74 p. 29-31 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (5-334)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen, Fatiha Sa´di en Fabienne Winckel
5-334/1
p. 1-5 5-334/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten en aan andere gevaarlijke producten (Grenswaarden - Etikettering) (5-250)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Fatiha Sa´di
5-250/3
p. 1 5-250/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde (5-1353)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Fatiha Sa´di
5-1353/5
p. 1 5-1353/5 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (Gelijke behandeling tussen de personen die een beroep doen op het Fonds voor Beroepsziekten en de personen die gebruik maken van het Asbestfonds) (5-2279)      
  Verslag van mevrouw Fatiha Sa´di
5-2279/2
p. 1-35 5-2279/2 p. 1-35 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging artikel 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige catgorieŰn studenten uit het toepassingsgebeid van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (5-87)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 betreffende het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers (Opheffing van de burgerrechtelijke immuniteit van de aansprakelijke derde - Invoering in het Burgerlijk Wetboek van een specifieke verjaringstermijn in geval van sluipende en verborgen schade - Uitbreiding van de tussenkomst van het Asbestfonds tot andere kankers) (5-2278)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Fatiha Sa´di
5-2278/2
p. 1 5-2278/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden (5-1352)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen en Fatiha Sa´di
5-1352/4
p. 1 5-1352/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Amendementen nrs 10 tot 13 van de dames Fatiha Sa´di en Fabienne Winckel
5-61/3
p. 4-5 5-61/3 p. 4-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (5-231)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Fatiha Sa´di en Olga Zrihen
5-231/1
p. 1-7 5-231/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van titel IV, hoofstuk VI "Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers", van de programmawet (I) van 27 december 2006 (Technische verbetering - Subrogatierecht van het Fonds voor Beroepsziekten) (5-1502)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Sa´di Fatiha
5-1502/3
p. 1 5-1502/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids-, humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen (Vrijstelling van BTW) (5-2088)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Rik Daems, Bert Anciaux, Louis Siquet en Franšois Bellot en de dames Fabienne Winckel, Fatiha Sa´di, Nele Lijnen en Fauzaya Talhaoui
5-2088/1
p. 1-6 5-2088/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ž 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (5-1665)      
  Voorstel van de dames Fatiha Sa´di, Marie Arena, Christie Morreale en Fabienne Winckel en de heer Willy Demeyer
5-1665/1
p. 1-6 5-1665/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 12-15 5-147 p. 12-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (Verslag namens het AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2399)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui, Fatiha Sa´di, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nele Lijnen en de heren Richard Miller en AndrÚ du Bus de Warnaffe
5-2399/1
p. 1-9 5-2399/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 67-73 5-148 p. 67-73 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende het sociaal statuut van bepaalde categorieŰn van personen die een publiek mandaat uitoefenen) (Vrijstelling van de verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor personen die als politiek mandataris gemandateerd werden om te zetelen in een raad van bestuur) (5-725)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Fatiha Sa´di
5-725/3
p. 1-5 5-725/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (Uitzetting van huurders) (5-265)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Fatiha Sa´di
5-265/1
p. 1-5 5-265/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft (Schadeloosstelling van de slachtoffers - Mogelijkheid voor de slachtoffers die door het Asbestfonds werden vergoed om een rechtsgeding in te stellen - Verhoging van de bijdrage aan het Fonds van de veroordeelde werkgevers - Verlenging van de termijn tussen de blootstelling aan asbest en het uitbreken van de ziekte) (5-1388)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Fatiha Sa´di
5-1388/4
p. 1 5-1388/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (5-348)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de vormen van controle op de maatregel van vrijheidsberoving uit te breiden (alsook de maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Controle door de raadkamer op de beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken inzake vrijheidsberoving van vreemdelingen - Administratieve hechtenis in een gesloten centrum) (5-2295)      
  Voorstel van mevrouw Fatiha Sa´di
5-2295/1
p. 1-12 5-2295/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten (5-1111)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi, Rik Torfs en AndrÚ du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Fatiha Sa´di en CÚcile Thibaut
5-1111/1
p. 1-8 5-1111/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 60-62 5-28 p. 60-62 (PDF)
Wetsvoorstelling tot wijziging van artikel 20 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft (5-261)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Fatiha Sa´di en Fabienne Winckel
5-261/1
p. 1-4 5-261/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999