S. 5-725 Dossierfiche K. 53-2930

Wetsontwerp betreffende het sociaal statuut van bepaalde categorieŽn van personen die een publiek mandaat uitoefenen
Bart Tommelein   

sociale bijdrage
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
ziekteverzekering
raad van bestuur
mandaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-725/1 5-725/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/1/2011
5-725/2 5-725/2 (PDF) Amendementen 2/7/2013
5-725/3 5-725/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/2013
5-725/4 5-725/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/7/2013
5-725/6 5-725/6 (PDF) Bijlagen 2/7/2013
5-725/5 5-725/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 4/7/2013
K. 53-2930/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/7/2013
K. 53-2930/2 Verslag namens de commissie 22/7/2013
K. 53-2930/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/10/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/1/2011   Indiening Doc. 5-725/1 5-725/1 (PDF)
17/2/2011   Inoverwegingneming
17/2/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/7/2013   Inschrijving op agenda
4/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
4/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
4/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
Doc. 5-725/5 5-725/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/2/2011   Verzending naar commissie
26/2/2013   Inschrijving op agenda
26/2/2013   Uitgesteld
16/4/2013   Inschrijving op agenda
16/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Fatiha SaÔdi
16/4/2013   Bespreking
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Bespreking
2/7/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
2/7/2013   Aanneming na amendering
2/7/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
4/7/2013   Overzending Doc. K. 53-2930/1
22/7/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2930/2
8/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 159, p. 65-66
10/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Integraal verslag nr. 160, p. 77-78
Doc. K. 53-2930/3
10/10/2013   Aanneming zonder amendering
10/10/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/10/2013   Bekrachtiging en afkondiging
20/11/2013   Bekendmaking (86210)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/7/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 16/4/2013, 2/7/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/10/2013, 10/10/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 5/7/2013 60 25/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/10/2013 20/11/2013, blz 86210