S. 5-2295 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de vormen van controle op de maatregel van vrijheidsberoving uit te breiden
Fatiha SaÔdi   

verwijdering
gevangenisstraf
illegale migratie
rechtsmiddel
asielzoeker
Dienst Vreemdelingenzaken
rechten van de mens
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2295/1 5-2295/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/10/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2013   Indiening Doc. 5-2295/1 5-2295/1 (PDF)
24/10/2013   Inoverwegingneming
24/10/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/10/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd