S. 5-1099 Dossierfiche K. 53-1482

Ontwerp van programmawet (II)
Regering Y. Leterme II  

magistraat
bijkomend voordeel
arbeidsrechtspraak
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
gerechtelijke achterstand
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
illegale migratie
rechtsmiddel
asielzoeker
rechtsingang
programmawet
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1482/1 Wetsontwerp 19/5/2011
K. 53-1482/2 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 25/5/2011
K. 53-1482/3 Verslag namens de commissie 6/6/2011
K. 53-1482/4 Verslag namens de commissie 6/6/2011
K. 53-1482/5 Tekst aangenomen door de commissies 6/6/2011
K. 53-1482/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/6/2011
5-1099/1 5-1099/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/6/2011
5-1099/2 5-1099/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/6/2011
5-1099/3 5-1099/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2011
5-1099/4 5-1099/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/6/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
19/5/2011   Indiening Doc. K. 53-1482/1
6/6/2011   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-1482/5
9/6/2011   Verdaging
Integraal verslag nr. 38, p. 31-32
16/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 38-61
16/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-12/o41)
Integraal verslag nr. 40, p. 108
Doc. K. 53-1482/6
16/6/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/6/2011   Overzending Doc. 5-1099/1 5-1099/1 (PDF)
17/6/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/6/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-4/o8) Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
Doc. 5-1099/4 5-1099/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/6/2011   Verzending naar commissie
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fatiha Sa´di
21/6/2011   Bespreking
21/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o6)
21/6/2011   Aanneming zonder amendering
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 5-1099/3 5-1099/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/6/2011   Verzending naar commissie
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
21/6/2011   Bespreking
21/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
21/6/2011   Aanneming zonder amendering
21/6/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1099/2 5-1099/2 (PDF)
30/6/2011   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
4/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
19/7/2011   Bekendmaking (42687-42689)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/6/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/6/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/6/2011, 28/6/2011
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/6/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/7/2011 19/7/2011, blz 42687-42689