Schriftelijke vragen van 5-5601 tot 5-5700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-5601 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De beslissingscyclus binnen de Directie-generaal personen met een handicap
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1604
5-5602 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De terugwerkende kracht van de reglementering van het Asbestfonds
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1663
5-5603 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het beroep van medische pedicure
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1831
5-5604 Targnion Muriel (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gezinshereniging - Geval van ascendenten die meer dan drie maanden in BelgiŽ verblijven - Statuut
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 27/4/2012
5-5605 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Nederland - Online rechtbank - Internetrechtbank - e-Court - Privť-actoren - Samenwerking - Arbitrage
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-5606 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn - Asielzoekers
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 6/8/2012
5-5607 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gezinsherenigingen - Nieuwe reglementering - Evolutie
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 8/6/2012
5-5608 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Dienst Hondensteun (DACH) - Hondenteams - Werking
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 25/4/2012
5-5609 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Interventies - Inzet - Illegalen - Spoorlijn Brugge Oostende - Vertragingen - Cijfers
  Verzending vraag 10/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 4/1/2013
5-5610 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Politie te paard (DAO) - Werking
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5611 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Dienst Luchtsteun (DAFA) - Werking
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5612 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Jaarlijkse diplomatieke dagen - Kostprijs - Managementcursus
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5613 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Staatsveiligheid - Spionageactiviteiten in BelgiŽ - Buitenlandse inlichtingendiensten - Persona non grata
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 18/6/2012
5-5614 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Staatsveiligheid - Spionageactiviteiten in BelgiŽ - Illegale activiteiten
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 2/4/2012
5-5615 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Staatsveiligheid - Verbindingsofficieren - Overzicht
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 2/4/2012
5-5616 Piryns Freya (Groen) minister van Justitie  
  Niet begeleide minderjarige vluchtelingen - Voogden
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 12/3/2013
5-5617 Piryns Freya (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Afgewezen asielzoekers - Gedwongen terugkeer - Cijfers
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 31/8/2012
5-5618 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen - Energieverbruik - Waterverbruik
  Verzending vraag 10/2/2012
  Rappel 3/8/2012
  Antwoord 5/3/2013
5-5619 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Musici - Muntorkest - Nationaal Orkest van BelgiŽ - Arbeidsvoorwaarden - Prestatiepercentage
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 20/3/2012
5-5620 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personeel - Thuiswerk
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 13/6/2012
5-5621 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Personeel - Thuiswerk
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 14/5/2012
5-5622 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale ambtenaren - Thuiswerk
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 21/3/2012
5-5623 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgacom - Personeel - Thuiswerk
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 14/5/2012
5-5624 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Personeel - Zwijgplicht
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5625 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Brandstof - Onderzoek naar nieuwe producten - Cella Energy - Aardgasvoertuigen - Elektrische voertuigen
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 19/4/2012
5-5626 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Primaire arbeidsongeschiktheid - Vergoedingen - Toename
  Verzending vraag 10/2/2012
  Herkwalificatie 5/6/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2371
5-5627 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschiktheid - Progressieve werkhervatting
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-5628 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 16/2/2012
5-5629 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussel - Veiligheid - Buurtinformatienetwerk - Stand van zaken - Evaluatie
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 20/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5630
5-5630 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Brussel - Veiligheid - Buurtinformatienetwerk - Stand van zaken - Evaluatie
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 1/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5629
5-5631 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gerechtelijke onderzoeken - Zelfmoorden - Cijfers - Beleid
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 7/6/2013
5-5632 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nationale luchthaven - Zaventem - Respect windnormen - Opstijgend vliegverkeer - - Spreiding vluchten - Cijfers
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-5633 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Zelfmoorden op het spoor - Cijfers - Beleid
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 28/8/2012
5-5634 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Personen met een handicap - Vertegenwoordiging in de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-484
5-5635 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dossiers arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Achterstand in de behandeling - Cijfers - Betaling verwijlintresten - Informatisering van het invaliditeitsdossier - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1102
5-5636 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Duurzaam energie- en milieubeheer - Resultaten - Toekenning van EMAS-certificaat (Eco-Management and Audit Scheme)
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1203
5-5637 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het vaccin tegen poliomyelitis
  Verzending vraag 15/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2667
5-5638 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hemofilie - Behandelingen - Bekostiging - Budget
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3777
5-5639 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Invaliditeit - Psychische stoornissen - Ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel - Rugklachten - Medische controle - Evolutie - Initiatieven
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5640 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Domiciliefraude - Foutieve gezinstoestanden - Controles - Privacy - Bestrijdingsbeleid
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5641 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Youtubefilmpjes op websites - Kleine verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) - Facturatie - Ongelijke behandeling
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 8/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5642
5-5642 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Youtubefilmpjes op websites - Kleine verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) - Facturatie - Ongelijke behandeling
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 12/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5641
5-5643 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bedrijven - Opleidingen - Genderdimensie - Achterstand vrouwen - Beleid
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-5644 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Dienst preventieve diplomatie en conflictpreventie - Projecten - Financiering - Evaluatie
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 17/4/2012
5-5645 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale Fraude - Bestrijding - Informatie-doorstroming - Inspectiediensten - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Lokale overheden
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5646 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regie der gebouwen - Fraudeproces - Schade - Burgerlijk partijstelling - Bewarende maatregelen
  Verzending vraag 15/2/2012
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Antwoord 15/3/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2909
5-5647 Tilmans Dominique (MR) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De afschaffing van treinen in de provincie Luxemburg
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 14/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1845
5-5648 Tilmans Dominique (MR) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De telefoongids voor de provincie Luxemburg uitgave 2012
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 22/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1840
5-5649 Temmerman Marleen (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het vastleggen van een meerjarenbudget voor het Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1825
5-5650 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 5/11/2012
5-5651 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Inning van de intresten- Fraude
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 28/2/2012
5-5652 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Volksgezondheid - Inning intresten - Laattijdige betaling
  Verzending vraag 17/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5653 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Beroepsjournalisten - Erkenningscommissie - Werking
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 12/3/2012
5-5654 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Ingetrokken administratieve beslissingen - Aantal
  Verzending vraag 17/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 11/3/2013
5-5655 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Arts - Bestraffing - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  Verzending vraag 17/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5656 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Rusland - Homofobie - Mensenrechten - Klacht
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5657 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor de beroepsziekten - Uitkeringsgerechtigden - Oorzaken
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 28/2/2012
5-5658 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Doping - Dieren - Controles
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 15/5/2012
5-5659 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Werking
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5660 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwilligerswerk - Invaliditeitsuitkering - Verenigbaarheid
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5661 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onderzoeken naar fraude en zwartwerk - Boek van professor Maus - Onderzoeksmethodologie - Resultaten
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5662 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Eurozone - Desintegratie - Standpunt BelgiŽ - Noodplan
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 27/3/2012
5-5663 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Staatshoofd - Koning - Luchttransport - Lijnvluchten
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 16/3/2012
5-5664 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verbod op administratieve detentie van minderjarigen - Wettelijke verankering
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 4/4/2012
5-5665 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale overheidsgebouwen - Energie - Kosten - Besparingen - Sensibilisatie
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 1/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3001
5-5666 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De zelfdoding op het spoor
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 19/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1812
5-5667 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De informatie over de tarieven van grensoverschrijdende trajecten bij de NMBS
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 14/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1858
5-5668 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Passiefhuis - Brand - Risico's voor de hulpdiensten - Wetenschappelijke studie van 2009 - Resultaten - Eventuele bijkomende studie
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5669 Winckel Fabienne (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Distributiesector - PIEK-project - Doorslaggevende resultaten - Uitbreiding tot kleinere ondernemingen - Eventuele specifieke hulp
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 19/4/2012
5-5670 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe Desiro- treinstellen - Homologatie - Lijnen naar het Groothertogdom Luxemburg -
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 19/9/2012
5-5671 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationaal Veiligheidsplan - Homofobie
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5672
5-5672 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Nationaal Veiligheidsplan - Homofobie
  Verzending vraag 17/2/2012
  Rappel 25/9/2013
  Antwoord 12/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5671
5-5673 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Diversiteit - Opleiding - Holebi's en transgenders
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 21/3/2012
5-5674 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Opleiding "diversiteit en seksuele geaardheid" - Rainbow Cops Belgium vzw - Belgian Pride
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-5675 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Evolutie - Preventie - Beleid
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 7/6/2012
5-5676 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Huwelijken - Verdachte of schijnhuwelijken - Aantal - Ontwikkeling
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3874
5-5677 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Toelage ter compensatie van het verbod op enige andere medische praktijk
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-5678 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Cumulatie ten onrechte
  Verzending vraag 23/2/2012
  Herkwalificatie 5/6/2012
  Antwoord 19/9/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2370
5-5679 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Machtiging tot cumulatie
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 7/5/2012
5-5680 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociaal statuut - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Geneesheren-inspecteur - Tandartsen
  Verzending vraag 23/2/2012
  Herkwalificatie 5/6/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2369
5-5681 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden - Steunaanvragen - Identiteitsdocumenten - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5682 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsfraude - Identiteitsdiefstal - Checkdoc- systeem - Raadplegingen - Bekendmaking - Beleidsbeslissingen
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5683 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Werking
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-5684 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Omvang - Klachten - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Veroordeling - Internet - Beleid
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5685 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Belgische politionele databanken - Wisselwerking - Identiteitsgegevens - Vingerafdrukken
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 25/4/2012
5-5686 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationale Opsporingsdirectie Douane en Accijnzen - Werking
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 12/3/2012
5-5687 Boogaerts Frank (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussel - Justitiepaleis - Veiligheid - Brandveiligheid - Preventie - Brandweeroefeningen - Evacuatieplan - Brandweercontrole
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 9/8/2012
5-5688 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Defecte trein - Stilstand van drie uur - Informatie van de reizigers
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 19/9/2012
5-5689 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Valse C4-documenten - Recuperatie onterecht uitgekeerde bedragen - Verjaring
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 27/4/2012
5-5690 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Valse E301-formulieren - Internationale samenwerking - Cijfers - Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Recuperatie
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 4/6/2012
5-5691 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Bisregisternummers - Dimona - Verblijfsvergunning - Cijfers - Onterechte uitbetalingen - Recuperatie
  Verzending vraag 23/2/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-5692 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Valse C4-documenten - Nepbedrijven - Onterecht uitgekeerde bedragen - Recuperatie
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 27/4/2012
5-5693 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Openbare instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht in BelgiŽ - Dividenden - Verlaagde roerende voorheffing - Toepassing - Praktijken van de Belgische betaalorganen
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 18/6/2012
5-5694 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het afgelasten van belangrijke tentoonstellingen in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 27/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1972
5-5695 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De rigide top-down aanpak van de algemeen directeur ad interim bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 27/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1973
5-5696 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De sluiting van de afdeling "Moderne Kunst" van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 27/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1974
5-5697 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het beleid van de waarnemend algemeen directeur ad interim van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 26/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1975
5-5698 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De kandidaturen voor algemeen directeur van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 27/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1976
5-5699 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De opening van het Fin-de-siŤclemuseum in Brussel
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 27/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1977
5-5700 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De grootschalige plannen tot reorganisatie van de Brusselse federale musea
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 27/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1978