Vraag om uitleg nr. 5-1977

5-1977 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  de opening van het Fin-de-sièclemuseum in Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5699