Vraag om uitleg nr. 5-1975

5-1975 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  het beleid van de waarnemend algemeen directeur ad interim van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5697