Vraag om uitleg nr. 5-1976

5-1976 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  de kandidaturen voor algemeen directeur van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5698