Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5649

van Marleen Temmerman (sp.a) d.d. 15 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Het vastleggen van een meerjarenbudget voor het Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria

Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria

Chronologie

15/2/2012Verzending vraag
22/3/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1825

Vraag nr. 5-5649 d.d. 15 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 28 januari wordt het tienjarig bestaan gevierd van het "Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria". In dit decennium werden meer dan acht miljoen levens gered door investeringen van het fonds , wat hierdoor het meest succesvolle mondiale gezondheidsproject ooit is.

Toch is er weinig reden om te vieren. Door de recente economische crisis hebben een aantal rijke landen hun bijdrage voor het fonds sterk verminderd, anderen konden zelfs niets van het beloofde geld effectief storten.

Door deze veel te beperkte budgetten werd het Global Fund verplicht om op 23 november 2011 zijn volgende financieringsronde voor beurzen af te gelasten. Hierdoor zullen in de volgende twee jaar geen extra financieringen gebeuren door het Fonds.

Ook BelgiŽ hield voor een lange periode het geld voor het Global Fund achter, maar in het najaar van 2011 werd dan toch overgegaan tot de betaling van de jaarlijkse financiering. Jammer genoeg is nog steeds geen sprake van een financiering voor 2012 en al evenmin van een meerjarenbudget. Nochtans toont de huidige crisis binnen het Global Fund toch duidelijk aan hoe belangrijk deze beloftes voor deze organisatie zijn.

Graag had ik dan ook de volgende vragen gesteld:

1) Kunt u uitleggen hoever BelgiŽ staat met de financiering voor 2012 en het meerjarenbudget voor het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria?

2) Welke budgetten zullen hiervoor door BelgiŽ worden vrijgemaakt?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2012 :

1) De laatste jaren zijn de bijdragen van België tot het Global Fund aanzienlijk toegenomen: van 8 miljoen Euro in 2006 tot 21 miljoen sinds 2010. Ook voor 2012 en de volgende jaren is 21 miljoen voorzie, onder voorbehoud van positieve evaluaties van het functioneren van het Fonds.

2) Die fondsen zijn voorzien in de budgetten van de ontwikkelingsamenwerking. Als de budgetten gestemd zijn en er geen ernstige besparingen worden opgelegd naar aanleiding van de begrotingscontrole, kunnen zij ook uitgevoerd worden. Normalerwijze is dit jaar een meerjaren toezegging voorzien van 21 miljoen Euro per jaar gedurende de 3 volgende jaren: 2012 tot en met 2014.

Bijlage: bijdragen aan het Global Fund sinds 2006.

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(in EURO)

8.050.000

12.050.000

12.400.000

16.600.000

21.000 000

21.000 000

 

 

 

 

 

 

 

Burden sharing ( in 1000 USD)

 

 

 

 

 

 

Voluntary core contribution

10.295

16.552

15.919

23.252

27.413

Nog niet beschikbaar

%

0,58 

0,73

0,66

0,92

1,08

plaats

 15

14

15

14

13