Vraag om uitleg nr. 5-1972

5-1972 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  het afgelasten van belangrijke tentoonstellingen in het Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5694