Vraag om uitleg nr. 5-1973

5-1973 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  de rigide top-down aanpak van de algemeen directeur ad interim bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5695