Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5667

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 17 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

De informatie over de tarieven van grensoverschrijdende trajecten bij de NMBS

vervoerskosten
grensoverschrijdend vervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
openbaarheid van tarieven
consumentenvoorlichting

Chronologie

17/2/2012Verzending vraag
14/5/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1858

Vraag nr. 5-5667 d.d. 17 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens het beheerscontract 2008-2012 van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) omvatten de opdrachten van openbare dienst het grensoverschrijdende vervoer van reizigers.

Over sommige tarieven werd specifiek onderhandeld om de internationale tarifering te vermijden voor de vervoersbewijzen in de grensgebieden, waar zich veel korte verplaatsingen voordoen. Die vervoerbewijzen worden verkocht in de betrokken stations.

De grensoverschrijdende tarieven worden onvoldoende gepromoot en, erger nog, voor de reiziger die geen inlichtingen inwint in het station lijkt de informatie zeer moeilijk te vinden.

Nochtans doen velen tegenwoordig een beroep op infosites. De NMBS heeft twee dergelijke sites: één voor het nationale vervoer en de andere voor het internationale vervoer.

Op de eerste wordt helemaal niet verwezen naar de grensoverschrijdende tarieven. Als men op de site voor internationaal vervoer een grensoverschrijdend traject invult, bijvoorbeeld Aarlen-Luxemburg, dan wordt er voor een enkele reis tien euro aangerekend.

Het grensoverschrijdende tarief, dat 9,80 euro bedraagt, omvat echter een retourkaartje naar elk Luxemburgs station en een vrijkaart op het busnet.

Met het kaartje van 9,80 euro kan men in de ochtend bijvoorbeeld naar het centrum van Luxemburg reizen en ’s middags een uitstap maken tot Vianden, dus meer dan 180 kilometer op het Belgische en het Luxemburgse spoorwegnet.

Ik begrijp dat het grensoverschrijdende tarief uitsluitend geldt voor grensoverschrijdend verkeer. Voor het traject Aarlen-Luxemburg is er echter geen twijfel mogelijk: het is wel degelijk een grensoverschrijdende verbinding.

Naast deze foutieve aanduiding op de site “b-europe”, zijn er wellicht ook inlichtingen die correct zijn, maar die zijn blijkbaar voorbehouden voor ingewijden. Als ik mij niet vergis, moet men eerst zoeken bij “promoties” en daarna tot het vijfde niveau gaan om het juiste tarief te vinden! Men moet toch inzien dat weinig reizigers zo volhardend zullen zijn om tot bij het gepaste tarief te geraken.

Het resultaat daarvan is dat treinreizen in grensstreken, zoals de mijne, de reputatie hebben van zeer duur te zijn en evenveel kosten als een internationale reis.

In juni 2011 ondervroeg ik mevrouw Vervotte, die toen de bevoegde minister was (vraag om uitleg 5-754, Senaat, Handelingen 5-81COM, p. 16). Haar antwoord luidde: “Het zou nuttig zijn op de homepage te voorzien in een link naar die tarieven. Mijn kabinet heeft die vraag al gesteld aan de NMBS, en die is van plan die informatie op een beter zichtbare plaats te vermelden onder de rubriek promoties en kortingen.”

We willen allemaal het openbaar vervoer en in het bijzonder het spoorvervoer ontwikkelen. Denkt u niet dat de reizigers beter zouden moeten worden ingelicht?

Hoe komt het dat er nog altijd te hoge tarieven worden opgegeven voor verbindingen waarvoor een veel goedkoper tarief geldt?

Als de computer geen informatie kan geven over de prijs van een grensoverschrijdende verbinding, waarom verschijnt er dan geen expliciet bericht over de plaats waar men die tarieven kan vinden? En hun beschikbaarheid in de stations?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) deelt mij mee dat ze er zich van bewust is dat de informatie over de grensvervoertarieven die nu ter beschikking staan, onvolledig en niet precies genoeg zijn. Zij is er zich bovendien ook van bewust dat het huidige aanbod niet duidelijk of verstaanbaar genoeg is voor de reiziger en dat het duidelijk verschilt van het binnenlands vervoersaanbod.

NMBS Mobility (verantwoordelijk voor het nationale vervoer) onderzoekt momenteel de mogelijkheid om het grensvervoer te vereenvoudigen. Niettemin krijg ik de melding dat de informatie op de website zal worden aangepast.