Vraag om uitleg nr. 5-1974

5-1974 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  de sluiting van de afdeling "moderne kunst" van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5696