Schriftelijke vragen van 4-4701 tot 4-4800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-4701 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Blusapparaten in de wagen - Verplichting - Aantal controles - Blusopleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4702
4-4702 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Blusapparaten in de wagen - Verplichting - Aantal controles - Blusopleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4701
4-4703 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Elektrische velden - Blootstellingsnormen - Controles - Strenger maken van de normen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Antwoord 17/11/2009
4-4704 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Vliegtuigen - Nalaten van sporen - Chemtrails
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
4-4705 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5754
4-4706 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Fonds voor de terugvordering van werkgeversbijdragen in de private non-profitsector - Opheffing - Wettelijke basis - Bestemming van de middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5506
4-4707 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5507
4-4708 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FOD FinanciŽn - Stafdienst Personeel en Organisatie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Antwoord 31/10/2009
4-4709 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gemeenschap van goederen - Fiscaal regime - Vooroverlijden van de niet-inbrenger - Ontbindend beding van terugkeer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5190
4-4710 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Klimaatplan - Opmerkingen van het Rekenhof - Grote lacunes - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
4-4711 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Offshore windmolens - Procedures - Versoepeling - Verkorting van de termijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5748
4-4712 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4713
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5699
4-4713 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4712
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6025
4-4714 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Sluiting kazernes - Citadel van Diest - 1 Paracommando
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
4-4715 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Erkende tabacologen - Criteria - Type zorgverstrekker
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5299
4-4716 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Huisartsen - Huisbezoeken - Vergoeding van de verplaatsingen - Aanmoedigen van andere oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5300
4-4717 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Indiening van klachten - Types - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5301
4-4718 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Uitwijzingen - Vrijwillige vertrekverklaring- Weigering om het document te ondertekenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6155
4-4719 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - RepatriŽringen met politie-escorte - Weigering van luchtvaartmaatschappijen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6156
4-4720 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Uitwijzing van asielzoekers - Samenwerking met andere landen- Bilaterale akkoorden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4721 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - RepatriŽringen - Aantal pogingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4722 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugstests - Aantal afgenomen tests - Aantal positieve resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6026
4-4723 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  In beslag genomen goederen - Aantallen - Registraties door de beheerssystemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6027
4-4724 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieopleiding - Weigering van kandidaten - Screening op onberispelijk gedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6028
4-4725 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wapenvergunningen en -erkenningen - Aantallen - Doel en evaluatie van het systeem Ariadne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4726 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Zaak Belliraj - Belgische Staatsveiligheid - Rol - Relatie met de Marokkaanse direction gťnťrale des …tudes et de la Documentation (DGED)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5700
4-4727 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Elektrische rolwagens - Vervanging van het onderstel om de vier jaar - Vervanging van de zitschelp om de vijf jaar - Oplossing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5302
4-4728 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Fietsenstallingen - Diefstallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5806
4-4729 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ambassades - Personeel - Kennis van het Nederlands - OekraÔne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4730 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Obesitas - Aantal Belgische patiŽnten - Heelkundige behandelingsmethodes - Aantallen en kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5303
4-4731 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bedrijfsvoorheffing - Fiches 281 en 325 - Invoering - Internetsite Belcotax-on-web - Vertaling naar het Duits - Invoering van de gegevens in het Duits - Andere mogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 3/11/2009
4-4732 Collas Berni (MR) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Slachtoffers van een ongeval - Administratieve procedures - Informatie en begeleiding - Vade-mecum - Werk in het Duits
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6247
4-4733 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 3/11/2009
4-4734 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
4-4735 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Algemeen Rijksarchief te Brussel - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
4-4736 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch Instituut voor Ruimte-AŽronomie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
4-4737 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Meteorologisch Instituut van BelgiŽ - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
4-4738 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Observatorium van BelgiŽ - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
4-4739 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
4-4740 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
4-4741 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
4-4742 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Ongeldige taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
4-4743 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Werkstraffen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5701
4-4744 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingcontroles - Parlementsleden, uitvoerende macht en rechterlijke macht - Aantallen - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 16/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4745 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vlaamse Kruis - Gebruik van de rampenkoffer - Volledige erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5304
4-4746 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Speciaal regime - Toegang tot betaalzenders - Directieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5702
4-4747 Jansegers Nele (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Antwoord 26/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4748 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4749 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5305
4-4750 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Antwoord 19/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4751 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5508
4-4752 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5540
4-4753 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5409
4-4754 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5571
4-4755 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4756 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4757 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Antwoord 9/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4758 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Antwoord 18/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4759 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5755
4-4760 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5892
4-4761 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6029
4-4762 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4763 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4764 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6094
4-4765 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6097
4-4766 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6157
4-4767 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Antwoord 9/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4768 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6260
4-4769 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Referentiebedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5306
4-4770 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Postbodes - Arbeidsongeschiktheid - AbsenteÔsme - Uitsluitingsbeleid - Ongegrond ontslag - Werkomstandigheden - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4771 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belgacom - Misbruik van machtspositie - Concurrerende operatoren - Buitensporige aangerekende kosten - Klachten - Concurrentieregels - Respect - Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) - Uit te voeren maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4772
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5807
4-4772 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgacom - Misbruik van machtspositie - Concurrerende operatoren - Buitensporige aangerekende kosten - Klachten - Concurrentieregels - Respect - Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) - Uit te voeren maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4771
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5893
4-4773 Seminara Franco (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Cybercriminaliteit - Stijging - Bezorgdheid - Strijd - Politie - Middelen - Versterking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6030
4-4774 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onderzoek en ontwikkeling - Duurzame ontwikkeling - Fiscale stimuli
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4775 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Huidige verhoudingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5703
4-4776 Franssen Cindy (CD&V) minister van Justitie  
  Kinderen met ouders in de gevangenis - Bezoekrecht - Afdwingbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5704
4-4777 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenvorming - Inactiviteit - Gelijkgestelde dagen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5572
4-4778 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling - Studie over toegankelijkheid van producten en diensten - Resultaten en evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4779 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Labeling van elektrische huishoudapparaten - CO2-uitstoot - Geraamde effecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Antwoord 18/11/2009
4-4780 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Darmkankerpreventie - ColoscopieŽn - GastroscopieŽn - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5307
4-4781 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asbestfonds - Werking - Behandeling van de aanvragen - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4782
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5308
4-4782 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Asbestfonds - Werking - Behandeling van de aanvragen - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4781
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5509
4-4783 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Schorsing van werkloosheidsuitkeringen - Aantallen - Aantekenen van beroep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5510
4-4784 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belgacom - Telefoonaansluitingen - Internetverbindingen - Wachttijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Antwoord 30/10/2009
4-4785 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe huisstijl - Nieuwe uniformen - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5808
4-4786 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Havens van Zeebrugge en Oostende - Illegale vreemdelingen - Aantallen en nationaliteiten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4787
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6031
4-4787 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Havens van Zeebrugge en Oostende - Illegale vreemdelingen - Aantallen en nationaliteiten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4786
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6158
4-4788 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4789
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4790
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5705
4-4789 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4788
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4790
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5894
4-4790 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Antwoord 17/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4788
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4789
4-4791 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Internet - Opzoeken van de informatie over gezondheid - Sensibilisatie over de gevaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5309
4-4792 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Tuchtonderzoeken tegen agenten - Aantallen - Aanleidingen en conclusies (Zie ook mondelinge vraag nr 4-1555)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6032
4-4793 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Lokale politie - Betogingen en grote evenementen - Inzetten van agenten in andere politiezones - Aantal manuren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6033
4-4794 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Beschieten van vrachtwagens - Aantal incidenten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6034
4-4795 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5895
4-4796 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Brugge en Lantin - Afdeling voor uitvoering van individueel bijzonder veiligheidsregime - Eventueel reglement van interne orde- Inhoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5706
4-4797 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Brugge en Lantin - Regime in de "afdeling individueel bijzonder veiligheidsregime" - Overeenstemming met het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5707
4-4798 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Schijnechtscheidingen - Controle - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4799
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5310
4-4799 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Schijnechtscheidingen - Controle - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4798
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5708
4-4800 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneeskundige getuigschriften verstrekte hulp - Getuigschriften die niet of te laat worden binnengebracht - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5311