Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5702

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Speciaal regime - Toegang tot betaalzenders - Directieven

strafgevangenis
gedetineerde
strafstelsel

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
5/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4746

Vraag nr. 4-5702 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van de  uitstap van Marc Dutroux naar zijn huis in Marcinelle om bij de plaatsbeschrijving aanwezig te zijn, meldt Het Laatste Nieuws op 11 september 2009 dat hij in de gevangenis van Nijvel een speciaal regime heeft, met een abonnement op betaalzender Canal Plus inbegrepen.

Nochtans lezen we in hetzelfde bericht dat de verkoop van het gruwelhuis in Marcinelle voor Dutroux geen cent oplevert.  Alle geld gaat immers eerst naar de hypotheek en dan naar de staat die nog een immense schadevergoeding te goed heeft van die man, aldus de krant.

Wat houdt het  speciaal regime  van Dutroux precies in?

Hoeveel bedraagt de schuld van Dutroux aan de Staat?

Klopt het dat Marc Dutroux een abonnement op een betaalzender geniet? Wie betaalt dit abonnement?

Hoeveel gedetineerden beschikken momenteel over een betaalzender? Hoeveel van hen betalen dit zelf? Over welke betaalzenders gaat het? Graag een overzicht per gevangenis.

Kan de geachte minister mij een overzicht geven van de geldende regeling voor betaalzenders per strafinrichting?

Bestaan over het gebruik van betaalzenders directieven? Zo ja, wat houden deze directieven in?

Antwoord ontvangen op 5 januari 2010 :

Met het oog op het respect voor het privéleven van derden is het me niet toegelaten om een publiekelijk antwoord te geven betreffende individuele gevallen. Derhalve zal ik u slechts algemene elementen kunnen mededelen die niet over een gedetineerde in het bijzonder gaan.

Er bestaat geen uniform systeem voor het verhuren van televisies. Dat maakt deel uit van de interne organisatie van de gevangenissen.

De prijs voor de huur van een televisie en de toegang tot de kanalen bedraagt tussen de 10 euro en 28 euro per maand, naargelang van de gevangenis en de keuze van de aangeboden kanalen.

Het aanbod van kanalen bestaat uit de basiszenders (bijvoorbeeld: teledistributie, Telenet,enz.) en/of BeTV en/of satellietzenders. Geen enkel bijkomende bijdrage wordt gevraagd aan de gevangenen voor de toegang tot de betalende zenders. Deze maken deel uit van het abonnement waarop de gevangenis is ingeschreven en zijn toegankelijk voor alle gedetineerden die de tv-huur betalen.

Bepaalde gevangenissen staan toe dat gedetineerden een persoonlijke televisie aankopen waardoor de huurprijs verminderd wordt.