Schriftelijke vragen van 4-3801 tot 4-3900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-3801 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Leuven - Cheques - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 9/7/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-3802 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Seizoensarbeid - Maximaal aantal werkdagen - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 9/7/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-3803 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - Vergoedingen voor de reizigers - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 9/7/2009
  Antwoord 9/9/2009
4-3804 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stakingen - Overeenkomst - Schending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 9/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5775
4-3805 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Elektriciteitspanne van 29 juni 2009 - Gevolgen, maatregelen en kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 9/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5776
4-3806 Somers Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Radiozenders - Telefoongrappen met " Bekende Vlamingen " - Wettelijke verplichtingen en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 9/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5647
4-3807 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Inbraak en brand - Beveiligingsmaatregelen - Belastingvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1017
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5163
4-3808 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen in opleiding - Statuut - Sociale zekerheid - CoŲrdinatiecentrum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 25/9/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1023
4-3809 Lanjri Nahima (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandheelkunde - Tandheelkundig amalgaam - Schadelijke invloed - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 23/9/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1029
4-3810 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Borstvoedingscomitť - Budget - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 7/9/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1031
4-3811 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan - Bevordering van borstvoeding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 7/9/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1032
4-3812 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Belgische nationaliteit - Nationaliteitsverklaring of naturalisatie - Dragen van een voornaam
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 4/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3813
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1033
4-3813 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische nationaliteit - Nationaliteitsverklaring of naturalisatie - Dragen van een voornaam
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3812
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1033
4-3814 Lanjri Nahima (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Noodhulpinitiatieven - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Strenge controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 7/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3815
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1014
4-3815 Lanjri Nahima (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Noodhulpinitiatieven - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Strenge controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3814
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1014
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6219
4-3816 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mobiele telefonie - Roaming - Tarieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1018
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5857
4-3817 Elsen Marc (cdH) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Migratie- en asielbeleid - Mensenrechtencommissaris Raad van Europa - Bezoek aan BelgiŽ - Verslag - aanbevelingen - Follow-up
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1025
4-3818 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegale gezinnen met kinderen - Opvang - Alternatief voor gesloten centra - Evaluatie proefproject
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 8/10/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1027
4-3819 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen tegengehouden aan de grens - Gesloten centra - Aanwezigheid van kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 30/10/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1028
4-3820 Schelfhout Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Somaliland - Onafhankelijkheidsverzuchting -Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1024
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5387
4-3821 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Behandelingen in schrijnende gevallen - Myelofibrose - Terugbetaling - Afschaffing - Behandelingen met erythropoietine (EPO)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Antwoord 29/9/2009
4-3822 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Obesitas - Chronische ziekte - Erkenning -Behandeling - Zorg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5254
4-3823 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  taliaans viceconsulaat in Bergen - Sluiting - Geruchten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5388
4-3824 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Saint-Ghislain - Station - Opslag van chemische producten- Eventueel gevaar voor de bevolking - Wetgeving op het vervoer van gevaarlijke goederen - Toepassing in BelgiŽ - Maatregelen genomen door de NMBS
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3825 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Juridische experts - Vergoeding - Budget voor privťlaboratoria - DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-test) - kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5648
4-3826 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-tests)- Privťlaboratoria - Kostprijs - Vestiging - Oprichting van een overheidslaboratorium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5649
4-3827 Seminara Franco (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersongevallen - Opruiming- Levensmiddelenvervoer - Verspilling - Mogelijk sorteren en recupereren van voedingswaren - Samenwerking met de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Antwoord 29/9/2009
  Valt buiten de bevoegdheid 29/9/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-4665
4-3828 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Personeelsprobleem - Werknemers van niveau A en B - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5164
4-3829 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verpleegkunde - Omscholingsproject 600 - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Antwoord 7/9/2009
4-3830 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Globaal medisch dossier (GMD) - Registraties - Aantallen - Leeftijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Antwoord 22/10/2009
4-3831 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Globaal medisch dossier (GMD) - Informatiecampagne - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Antwoord 14/9/2009
4-3832 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Justitie - Personeel - Inzetting visueel gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Antwoord 9/9/2009
4-3833 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Drietalige mededelingen in toeristische centra - Aantallen - Meldingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3834 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Inzetting van visueel gehandicapte personen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5969
4-3835 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Brandweerkorpsen - Medische geschiktheid - Criteria - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 13/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3836
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1041
4-3836 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerkorpsen - Medische geschiktheid - Criteria - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3835
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1041
4-3837 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belgische openbare vervoersmaatschappijen - Overeenkomst - Veiligheid op het openbaar vervoer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 4/9/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1036
4-3838 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Kinderen in het Zuiden - Slachtoffers van dagelijks geweld - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1035
4-3839 de Bethune Sabine (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Wapenhandel - Verslag - Voorlegging - Beschikbare informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1043
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5858
4-3840 Schelfhout Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Multilaterale ontwikkelingsbanken - Vertegenwoordiging van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 27/8/2009
4-3841 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Herstelplannen pensioenfondsen - Doorlichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5165
4-3842 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - Communicatieinstructies voor de treinbegeleiders - Controle en sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 4/9/2009
4-3843 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - Communicatieinstructies voor de stationschefs - Controle en sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 4/9/2009
4-3844 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinvertragingen - Treinen richting Leuven, Tienen, Hasselt, Luik en Aarschot - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5777
4-3845 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Naleving van de werkloosheidsreglementering - Personeel en aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 22/10/2009
4-3846 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Thuiscontroles bij werkzoekenden - Aantallen - Beroep op de arbeidsrechtbank
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5462
4-3847 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering - Erkenning - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 21/9/2009
4-3848 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Arrondissement Leuven - Aantal erkende ondernemingen - Aantallen aangekochte cheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 21/9/2009
4-3849 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Openstaande vacatures - Arrondissement Leuven en arrondissement Halle-Vilvoorde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-3850 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkloosheidsuitkeringen - Fraude - Aantal betrapten - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3851
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5463
4-3851 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Werkloosheidsuitkeringen - Fraude - Aantal betrapten - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3850
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6081
4-3852 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Spaanse gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overbracht naar BelgiŽ - Akkoord met Spanje
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 4/9/2009
4-3853 Schelfhout Els (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Multilaterale ontwikkelingsbanken - Vertegenwoordiging van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 ) 17/7/2009
  Antwoord 16/9/2009
4-3854 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Banken Overheidssteun Stimulatie en duurzaamheid economie Leningen aan particulieren Buitensporige tariefvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 1/9/2009
4-3855 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Tax-on-web Gebruik door de belastingplichtige Aanmoediging Beloning Toegang tot het internet Zwak deel van de bevolking - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 1/9/2009
4-3856 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voor het publiek opengestelde apotheken Einde moratorium Eventuele vernieuwing Aantal geregistreerde apotheken Natuurlijke en rechtspersonen Vergunningsaanvragen Aantal Aanvragen voorbehouden voor zelfstandige apothekers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 7/10/2009
4-3857 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Verkrachting - Cijfers - Beteugeling Ondoeltreffendheid - Lichte straffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5650
4-3858 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5651
4-3859 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5652
4-3860 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Internationale ontvoering van kinderen Child Focus Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Taken Verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5653
4-3861 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Ouderlijke ontvoeringen Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Noodnummer Opname in telefoonboek Eventuele bezwaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5654
4-3862 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind Schoolbezoek Gevolgen Wijziging van wet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-3863 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5655
4-3864 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Uitzendbureaus -Discriminerende praktijken ten opzichte van allochtonen Fťdťration gťnťrale du travail de Belgique (FGTB) Initiatief om de namen van de discriminerende bureaus openbaar te maken Wet tot beteugeling van discriminaties - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Rappel 7/9/2009
  Antwoord 22/10/2009
4-3865 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangiften - Programma Taxi - Problemen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5166
4-3866 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Obesitas - Bariatrische ingrepen - Terugbetaling - Minderjarigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 25/9/2009
4-3867 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Personeel - Ziekteverzuim - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 30/10/2009
4-3868 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Schijnzelfstandigheid - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - Werking van de inspectiediensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5464
4-3869 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5656
4-3870 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Jeugdrechtbanken - Uitspraken - Aantallen en aard
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 4/11/2009
4-3871 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Virtuele kansspelen - Processen-verbaal - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3872
4-3872 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Virtuele kansspelen - Processen-verbaal - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 ) 11/8/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3871
4-3873 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Ladingdiefstallen - Structurele samenwerking met Nederland - Bijhouden van statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 4/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3874
4-3874 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ladingdiefstallen - Structurele samenwerking met Nederland - Bijhouden van statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 ) 11/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3873
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5970
4-3875 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Bevallingen - Gegevens in 2008 - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 14/9/2009
4-3876 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Cataract - Bijziendheid - Ingrepen - Aantallen opgesplitst per gewest en arrondissement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5255
4-3877 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Moleculaire deoxyribonucleic acid (DNA)-tests - Aantallen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5256
4-3878 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geestelijke gezondheidszorg - Uitgaven voor 2008 - Psychiatrische verzorgingstehuizen en ziekenhuizen - Beschut wonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5257
4-3879 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Uitgaven voor geneesheren in 2008 - Opsplitsing per gewest en per specialisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 21/10/2009
4-3880 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Generische geneesmiddelen - Aantal voorschriften in 2008 - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 8/9/2009
4-3881 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Globale medische dossiers (GMD) - Aantallen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 16/11/2009
4-3882 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Medische beeldvorming - Cijfers voor 2007 en 2008 - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5258
4-3883 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Opticiens - Aantallen - Uitgaven in 2007 en 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 14/9/2009
4-3884 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zorgkundigen - Registratie - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 7/10/2009
4-3885 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Uitgaven voor gezondheidszorg - Verdeling tussen de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 18/11/2009
4-3886 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kinesitherapie - Uitgaven voor 2008 - Opsplitsing per gewest en per nomenclatuurnummer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 14/9/2009
4-3887 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Jaarlijks gebruik in 2008 - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 7/10/2009
4-3888 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  ZiekenhuisbacteriŽn (MRSA) - Verschillende soorten - Antibioticagebruik - Cijfermateriaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5259
4-3889 Daras Josť (Ecolo) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Hospitalisatieverzekering - Gedragscode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5167
4-3890 Fontaine Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Spoorverbinding IJzeren Rijn - Heropening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5778
4-3891 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Shadi Sadr Gewelddadige aanhouding (in Teheran - Activiste voor de rechten van de vrouw)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 ) 11/8/2009
  Antwoord 18/9/2009
4-3892 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gazastrook Aanwezigheid van verarmd uranium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 ) 11/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5389
4-3893 Fontaine Philippe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Uitreiking Pincode - Vertrouwelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 ) 11/8/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-3894 Fontaine Philippe (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  CommerciŽle platen (handelaars- en proefrittenplaten) - Verhuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
4-3895 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Oostende - Privťbewakingsfirma - Evaluatie - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 8/10/2009
4-3896 Lijnen Nele (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Moederschapshulp - Zelfstandigen - Dienstencheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 3/9/2009
4-3897 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Zonnepanelen - Risico's voor brandweerlui
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 ) 11/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5971
4-3898 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Gesloten instelling - Bouw - Moeilijk beheersbare Vreemdelingen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 16/9/2009
4-3899 Defraigne Christine (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Irak - Politieke toestand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 ) 11/8/2009
  Antwoord 8/10/2009
4-3900 Defraigne Christine (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Swatvallei - Toestand (Pakistan - Taliban)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 ) 11/8/2009
  Antwoord 8/10/2009