Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3894

van Philippe Fontaine (MR) d.d. 4 augustus 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

CommerciŽle platen (handelaars- en proefrittenplaten) - Verhuur

registratie van een voertuig
technische keuring
fraude

Chronologie

4/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 )
2/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3894 d.d. 4 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Er bestaan twee soorten commerciŽle platen, namelijk proefrittenplaten en handelaarsplaten. Het gaat om de Z- of ZZ-platen.

Deze nummerplaten worden afgeleverd aan een titularis op basis van een document met persoonlijke gegevens of gegevens van een vennootschap, het inschrijvingsnummer in het handelsregister of de NACE-BEL-code. Het aanvraagformulier moet het vignet van de verzekeraar dragen.

Ik zal het niet hebben over de verschillende voorwaarden die moeten worden vervuld om een handelaarplaat of een proefritplaat verkrijgen, maar over wat verboden lijkt voor de houder van ťťn van die platen.

Het is verboden voertuigen met een "handelaarplaat" uit te lenen of te verhuren. Nochtans is het uitlenen aan een persoon waarvan het op diens naam ingeschreven voertuig zich in de werkplaats van een garagehouder bevindt wel toegelaten. Dit uitlenen of verhuren mag evenwel niet langer dan zeven dagen duren. Bovendien zal de persoon die het voertuig huurt of ontleent eveneens in het bezit moeten zijn van het inschrijvingsbewijs van het ter herstelling toevertrouwde voertuig.

De proefrittenplaat mag slechts aangewend worden na montage of herstelling van voertuigen om ze af te stellen of om hun goede werking na te gaan, voor demonstratie, om ze voor te rijden naar een ontschepingpunt, om ze voor te rijden naar een inschepingpunt, voor afstand (verkoop, overdracht), om ze voor te rijden bij technische controle en voor het uitvoeren van testen tijdens de gelijkvormigheidsprocedure.

Bepaalde handelaars stellen hun handelaarsplaat te huur. Onder welke voorwaarden, voor welke toepassing en door wie kan een handelaarsplaat worden gebruikt?

Kan iemand die geen inschrijvingsnummer in het handelsregister heeft, gehuurde nummerplaten gebruiken? Kan die persoon bijvoorbeeld zijn voertuig of dat van iemand anders met die nummerplaat aanbieden bij de autokeuring?

Als dit verboden is, welke maatregelen zult u dan nemen?

Antwoord ontvangen op 2 september 2009 :

  1. De problematiek rond de verhuur van handelaarsplaten is niet aan mijn aandacht ontsnapt.

    De fraude ligt hoofdzakelijk op het vlak van het onrechtmatig gebruik van de handelaarsplaten.

  2. De Federale Overheidsdienst (FOD)Mobiliteit en Vervoer heeft een instructie gegeven aan de keuringsinstellingen (GOCA) om hen te verplichten de identiteit na te gaan van de persoon die het voertuig onder handelaarsplaat voorrijdt.

    Het is immers enkel de titularis van de kentekenplaat zelf die met een voertuig met handelaarsplaat mag rijden.

    Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens bepaalt immers dat een handelaarsplaat niet mag uitgeleend of verhuurd worden. Dus als de keuringstations de identiteit kunnen controleren van de persoon die het voertuig onder handelaarsplaat voorrijdt kunnen eventuele misbruiken of inbreuken op de wetgeving onmiddellijk vermeden worden.