Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3844

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 17 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinvertragingen - Treinen richting Leuven, Tienen, Hasselt, Luik en Aarschot - Aantallen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
pendel
reizigersvervoer
officiėle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

17/7/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5777

Vraag nr. 4-3844 d.d. 17 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 14 juni 2009 voerde de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een nieuwe uurregeling in. Daar waar gecommuniceerd werd dat deze nieuwe uurregeling bedoeld was om de klant beter te dienen, lijkt die klant daar alleen maar last van te hebben. Sinds 14 juni 2009 ondervinden reizigers van de richting Leuven, Tienen en Aarschot op de spitsuren dagelijks hinder van vertragingen. Reizigers worden frequent geconfronteerd met vertragingen van meerdere treinen op het spitsuur van twintig minuten of meer en met afgeschafte treinen.

Graag vernam ik van de geachte minister:

1. De lijst van treinen richting Leuven, Tienen, Hasselt, Luik en Aarschot in het spitsuur (7.00 tot 8.30 uur en tussen 16.30 en 18.00 uur) opgedeeld per dag die sinds 14 juni 2009 exact op het aangegeven tijdstip in de tijdtabellen zijn aangekomen;

2. De lijst van treinen richting Leuven, Tienen, Hasselt, Luik en Aarschot in het spitsuur (7.00 tot 8.30 uur en tussen 16.30 en 18.00 uur) opgedeeld per dag die sinds 14 juni 2009 een vertraging hadden van minder dan vijf minuten, met opgave van de reden van de vertraging;

3. De lijst van treinen richting Leuven, Tienen, Hasselt, Luik en Aarschot in het spitsuur (7.00 tot 8.30 uur en tussen 16.30 en 18.00 uur) opgedeeld per dag die sinds 14 juni 2009 een vertraging hadden van tussen vijf en tien minuten, met opgave van de reden van de vertraging;

4. De lijst van treinen richting Leuven, Tienen, Hasselt, Luik en Aarschot in het spitsuur (7.00 tot 8.30 uur en tussen 16.30 en 18.00 uur) opgedeeld per dag die sinds 14 juni 2009 een vertraging hadden van meer dan tien minuten en minder dan dertig minuten, met opgave van de reden van de vertraging;

5. De lijst van treinen richting Leuven, Tienen, Hasselt, Luik in het spitsuur (7.00 tot 8.30 uur en tussen 16.30 en 18.00 uur) opgedeeld per dag die sinds 14 juni 2009 een vertraging hadden van meer dan dertig minuten, met opgave van de reden van de vertraging;

6. De lijst van treinen richting Leuven, Tienen, Hasselt, Luik in het spitsuur (7.00 tot 8.30 uur en tussen 16.30 en 18.00 uur) opgedeeld per dag die sinds 14 juni 2009 werden afgeschaft met opgave van de reden van de vertraging.