Register betreffende "thuiswerk" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren : huisarbeid
thuiswerker
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Ambtenaren - Uitzonderlijke weersomstandigheden - Thuiswerk - Telewerk - Stand van zaken (5-8651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8651
  SV 5-8651
Arbeidsongevallen - Zwartwerk - Thuis uitgevoerde klussen - Preventie (4-7317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7317
  SV 4-7317
Arbeidsongevallen - Zwartwerk - Thuis uitgevoerde klussen - Preventie (4-7318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7318
  SV 4-7318
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-9292
  SV 5-9292
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9293
  SV 5-9293
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9294
  SV 5-9294
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9295
  SV 5-9295
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9296
  SV 5-9296
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9297
  SV 5-9297
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9298
  SV 5-9298
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9299
  SV 5-9299
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9300
  SV 5-9300
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-9301
  SV 5-9301
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9302
  SV 5-9302
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9303)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9303
  SV 5-9303
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9304)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9304
  SV 5-9304
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9305)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9305
  SV 5-9305
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9306
  SV 5-9306
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9307)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9307
  SV 5-9307
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9308
  SV 5-9308
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9309
  SV 5-9309
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9310)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9310
  SV 5-9310
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8287
  SV 5-8287
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8288
  SV 5-8288
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8289)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8289
  SV 5-8289
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8290
  SV 5-8290
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8291
  SV 5-8291
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8292
  SV 5-8292
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8293
  SV 5-8293
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8294
  SV 5-8294
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8295
  SV 5-8295
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8296
  SV 5-8296
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8297
  SV 5-8297
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8298
  SV 5-8298
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8299
  SV 5-8299
Coronacrisis - Lockdown - Telewerk - Veralgemening - Toezicht op de werknemers op afstand - Gebruik van spyware - Overleg met de sociale partners (Covid-19) (7-834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-834
Coronacrisis - Telewerk - Reglementering en wettelijk kader - Overleg met de vakbonden - Standpunt en aanbevelingen - Forfaitaire vergoeding voor telewerk - Harmonisering (Covid-19) (7-866)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-866
Covid-19-gezondheidscrisis - Telewerk - Tevredenheid van bedrijven en besturen - Onderzoek - Eventuele bevindingen (7-526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courard aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Vraag zonder antwoord
SV 7-526
De invoering van telewerk om de verkeersdrukte in de spitsuren te doen afnemen en volledige werkgelegenheid te waarborgen (Toepasselijke beschikkingen - Eventuele bijzondere maatregelen om telewerk te stimuleren) (2-872)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-237
p. 46-50 2-237 p. 46-50 (PDF)
De vacaturefraude (5-8744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8744
  SV 5-8744
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10810
  SV 5-10810
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10811
  SV 5-10811
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10812
  SV 5-10812
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10813
  SV 5-10813
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10814
  SV 5-10814
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10815
  SV 5-10815
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10816)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10816
  SV 5-10816
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10817)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10817
  SV 5-10817
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10818
  SV 5-10818
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10819)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-10819
  SV 5-10819
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10820
  SV 5-10820
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10821
  SV 5-10821
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10822
  SV 5-10822
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10823
  SV 5-10823
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10824
  SV 5-10824
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10825
  SV 5-10825
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10826
  SV 5-10826
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10827
  SV 5-10827
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10828
  SV 5-10828
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-435)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-435
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-436)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-436
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-437)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-437
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-438)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 7-438
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-439)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-439
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-440)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-440
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-441)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-441
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-442)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 7-442
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-443)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-443
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-444)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-444
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-445)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-445
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-446)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-446
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-447)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   dossier afgesloten
SV 7-447
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-701)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-701
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-792)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-792
Het statuut van de onthaalmoeder (2-660)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-128
p. 11-13 2-128 p. 11-13 (PDF)
Het statuut van de onthaalmoeders (Arrest Arbeidshof te Gent) (2-555)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-144
p. 39-42 2-144 p. 39-42 (PDF)
Het stimuleren van telewerken bij de overheid (3-1295)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijk Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 43-45 3-147 p. 43-45 (PDF)
Het voorstel van thuiswerk voor federale ambtenaren (5-9401)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Groote aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9401
  SV 5-9401
Het voorstel van thuiswerk voor federale ambtenaren (5-9402)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Groote aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9402
  SV 5-9402
Huisarbeiders - Arbeidsvoorwaarden - Koninklijk besluit van 28 novembre 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Interpretatie (Thuiswerkers die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst) (3-1787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2225-2227 3-32 p. 2225-2227 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2602-2605 3-35 p. 2602-2605 (PDF)
Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij (Internet - Werkgelegenheid, delocalisatie, telewerken - Liberalisering telecommunicatiesector - Toegang tot informatie en universele dienst - Educatie en democratie - Cultuur en gebruik der talen - Burgerlijk recht en strafrecht : codering van gegevens; criminaliteit - Intellectuele rechten - Geheimhouding en privacy) (1-751)      
  Nota ingediend door de dames Milquet en Bribosia-Picard, de heer Foret, mevrouw Lizin, de heren Jonckheer en Boutmans, mevrouw de Bethune en de heer Goris
1-751/1
p. 1-16 1-751/1 p. 1-16 (PDF)
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-751/2
p. 1-71 1-751/2 p. 1-71 (PDF)
  Nota ingediend door de dames Milquet en Bribosia-Picard, de heer Foret, mevrouw Lizin, de heren Jonckheer en Boutmans, mevrouw de Bethune en de heer Goris
1-155
p. 4105 1-155 p. 4105 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  c. SOCIALE ZAKEN [ARBEIDSONGEVALLEN (artikelen 135 tot 148) : Wijziging wet 10 april 1971 ("administratieve genezenverklaring" ; beheerscomitť van het Fonds voor arbeidsongevallen ; vrije keuze van zorgverstrekker ; geneesheer belast met controle op behandeling ; overnachtingskosten n.a.v. verplaatsing ; kosten verbonden aan huisarbeid ; vertrouwelijke gegevens ; verzaking aan invordering van door reders ter zeevisserij verschuldigde premies)]
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1390/1
p. 65-69 2-1390/1 p. 65-69 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (3-6841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9409 3-86 p. 9409 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (3-6850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10266 3-89 p. 10266 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (3-6857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9543 3-86 p. 9543 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (3-6860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9548 3-86 p. 9548 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6849)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9614 3-87 p. 9614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10674 3-90 p. 10674 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9587 3-87 p. 9587 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10102 3-89 p. 10102 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9590 3-87 p. 9590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10471-10472 3-90 p. 10471-10472 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9595 3-87 p. 9595 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9898 3-88 p. 9898 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9601 3-87 p. 9601 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9907 3-88 p. 9907 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9604 3-87 p. 9604 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9919 3-88 p. 9919 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10244 3-89 p. 10244 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9616 3-87 p. 9616 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9965-9966 3-88 p. 9965-9966 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9763-9764 3-87 p. 9763-9764 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9622 3-87 p. 9622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9981 3-88 p. 9981 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9625 3-87 p. 9625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9993-9994 3-88 p. 9993-9994 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9629-9630 3-87 p. 9629-9630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10288-10289 3-89 p. 10288-10289 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9779 3-87 p. 9779 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9780 3-87 p. 9780 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9631 3-87 p. 9631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10299 3-89 p. 10299 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9633 3-87 p. 9633 (PDF)
Politieagenten - Arbeidsongevallen - Vergoedingen voor overuren, nacht- en zondagwerk na een arbeidsongeval (3-5780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-75
p. 7984-7985 3-75 p. 7984-7985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8962-8963 3-82 p. 8962-8963 (PDF)
ReÔntegratie arbeidsmarkt na thuiswerk - Gelijkgestelde periode (Werkloosheidsvergoedingen - Opvoeding jonge kinderen of zorg voor hulpbehoevende familieleden - Recht op uitkeringen van ex-gedetineerden) (2-610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 755-756 2-17 p. 755-756 (PDF)
Telewerk - Evolutie 2019-2022 (7-2080)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-2080
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8140)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8140
  SV 5-8140
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8141)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8141
  SV 5-8141
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8142)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8142
  SV 5-8142
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8143
  SV 5-8143
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8144
  SV 5-8144
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8145
  SV 5-8145
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8146)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8146
  SV 5-8146
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8147)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8147
  SV 5-8147
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8148
  SV 5-8148
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8149
  SV 5-8149
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8150
  SV 5-8150
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8151)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8151
  SV 5-8151
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8152)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8152
  SV 5-8152
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8153)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8153
  SV 5-8153
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8154)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8154
  SV 5-8154
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8155)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8155
  SV 5-8155
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8156
  SV 5-8156
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8157
  SV 5-8157
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8158
  SV 5-8158
Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Fiscale regeling (3-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-8
p. 541 3-8 p. 541 (PDF)
Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Sociale zekerheidssysteem (3-385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 317 3-5 p. 317 (PDF)
Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Sociale zekerheidssysteem (3-386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 318 3-5 p. 318 (PDF)
Thuiswerkende grensarbeiders - Specifieke fiscale maatregel - Belastingverdrag met Nederland - Onderhandeling - Stand van zaken (7-1770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coenegrachts aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1770
Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Stand van zaken - Aanpak (5-11195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11195
  SV 5-11195
Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Stand van zaken - Aanpak (5-11196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11196
  SV 5-11196
Voorstel van resolutie betreffende het opstarten van een experiment inzake huisarbeid in de federale besturen (1-578)      
  Voorstel van de dames Nelis-Van Liedekerke en Leduc
1-578/1
p. 1-6 1-578/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie (4-887)      
  Voorstel van mevrouw Miet Smet
4-887/1
p. 1-25 4-887/1 p. 1-25 (PDF)
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
4-887/2
p. 1-45 4-887/2 p. 1-45 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Christiane Vienne
4-887/3
p. 17 4-887/3 p. 17 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Nele Lijnen
4-887/3
p. 1-16 4-887/3 p. 1-16 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 8 van mevrouw Anne Delvaux
4-887/3
p. 16 4-887/3 p. 16 (PDF)
  4-887/3
p. 17 4-887/3 p. 17 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van mevrouw Christiane Vienne c.s.
4-887/3
p. 17 4-887/3 p. 17 (PDF)
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-887/4
p. 1-27 4-887/4 p. 1-27 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-887/5
p. 1-3 4-887/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw Anne Delvaux c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-887/6
p. 1 4-887/6 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering
4-887/7
p. 1-3 4-887/7 p. 1-3 (PDF)
  Aangehouden stemming
4-78
p. 52 4-78 p. 52 (PDF)
  4-78
p. 72 4-78 p. 72 (PDF)
  Bespreking
4-78
p. 43-44 4-78 p. 43-44 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nele Jansegers en Isabelle Durant
4-78
p. 52-54 4-78 p. 52-54 (PDF)
  4-78
p. 72-73 4-78 p. 72-73 (PDF)
Werklozen - Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Maatregelen (5-8510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8510
  SV 5-8510
Werklozen - Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Maatregelen (5-8511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8511
  SV 5-8511
Wetsontwerp betreffende de huisarbeid (Statuut van de huisarbeider) (1-356)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-356/1
p. 1 1-356/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Destexhe
1-356/2
p. 2 1-356/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Hazette en Destexhe
1-356/2
p. 1-2 1-356/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Hazette
1-356/2
p. 2-3 1-356/2 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-356/3
p. 1-15 1-356/3 p. 1-15 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-356/4
p. 1-7 1-356/4 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Hazette opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-356/5
p. 1 1-356/5 p. 1 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
1-356/6
p. 1 1-356/6 p. 1 (PDF)
  Evocatie
1-55
p. 1302 1-55 p. 1302 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemming over het geheel
1-70
p. 1824-1825 1-70 p. 1824-1825 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van artikelen
1-70
p. 1820-1823 1-70 p. 1820-1823 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zzq. WERK : TELEWERK (artikelen 241 tot 246) Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten : CAO nr 85 - Wijziging wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen : CAO nr 85
3-1775/1
p. 120-122 3-1775/1 p. 120-122 (PDF)
  Verslag van de dames De Roeck en Annane
   Telewerk (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten : CAO nr 85 - Wijziging wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen : CAO nr 85)
3-1775/3
p. 11 3-1775/3 p. 11 (PDF)
  3-1775/3
p. 22-23 3-1775/3 p. 22-23 (PDF)
  3-1775/3
p. 24 3-1775/3 p. 24 (PDF)
  Algemene bespreking
   Telewerken - CAO nr 85 - Openbaar ambt
3-177
p. 62-63 3-177 p. 62-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te GenŤve op 20 juni 1996 (Gelijke behandeling van thuiswerkers en andere werknemers) (5-1541)      
  Ontwerp
5-1541/1
p. 1-14 5-1541/1 p. 1-14 (PDF)
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1541/2
p. 1-3 5-1541/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-61
p. 34 5-61 p. 34 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-61
p. 34 5-61 p. 34 (PDF)
  Stemming
5-61
p. 39 5-61 p. 39 (PDF)
  5-61
p. 42 5-61 p. 42 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 119.1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de gecontroleerde opvangmoeders betreft (2-266)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Malmendier c.s.
2-266/1
p. 1-4 2-266/1 p. 1-4 (PDF)
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Nepvacatures - Thuiswerk - Preventie - Maatregelen (5-9559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9559
  SV 5-9559
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie (5-8616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8616
  SV 5-8616
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie (5-8617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8617
  SV 5-8617
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie (5-8618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8618
  SV 5-8618
het thuis blijven bij griepsymptomen (5-11144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stassijns aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11144
  SV 5-11144
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999