Register betreffende "thuiswerk" (Legislatuur 1999-2003)

Non-descriptoren : huisarbeid
thuiswerker
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De invoering van telewerk om de verkeersdrukte in de spitsuren te doen afnemen en volledige werkgelegenheid te waarborgen (Toepasselijke beschikkingen - Eventuele bijzondere maatregelen om telewerk te stimuleren) (2-872)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-237
p. 46-50 2-237 p. 46-50 (PDF)
Het statuut van de onthaalmoeder (2-660)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-128
p. 11-13 2-128 p. 11-13 (PDF)
Het statuut van de onthaalmoeders (Arrest Arbeidshof te Gent) (2-555)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-144
p. 39-42 2-144 p. 39-42 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  c. SOCIALE ZAKEN [ARBEIDSONGEVALLEN (artikelen 135 tot 148) : Wijziging wet 10 april 1971 ("administratieve genezenverklaring" ; beheerscomitť van het Fonds voor arbeidsongevallen ; vrije keuze van zorgverstrekker ; geneesheer belast met controle op behandeling ; overnachtingskosten n.a.v. verplaatsing ; kosten verbonden aan huisarbeid ; vertrouwelijke gegevens ; verzaking aan invordering van door reders ter zeevisserij verschuldigde premies)]
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1390/1
p. 65-69 2-1390/1 p. 65-69 (PDF)
ReÔntegratie arbeidsmarkt na thuiswerk - Gelijkgestelde periode (Werkloosheidsvergoedingen - Opvoeding jonge kinderen of zorg voor hulpbehoevende familieleden - Recht op uitkeringen van ex-gedetineerden) (2-610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 755-756 2-17 p. 755-756 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 119.1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de gecontroleerde opvangmoeders betreft (2-266)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Malmendier c.s.
2-266/1
p. 1-4 2-266/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999