Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8155

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 14 februari 2013

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen

thuiswerk
werk op afstand
ministerie
officiŽle statistiek

Chronologie

14/2/2013 Verzending vraag
15/3/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158

Vraag nr. 5-8155 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De jongste jaren is er in het bedrijfsleven steeds meer aandacht voor thuiswerken (of telewerken). De naam zegt het zelf: de werknemer werkt van thuis uit in plaats van op het werk. Dat levert voordelen op voor de werknemer en de werkgever. De werknemer verliest geen tijd met pendelen, tijd die kan worden gebruikt om te werken. De werknemer kan zijn dag beter plannen: hij of zij kan bijvoorbeeld overdag een uur uittrekken voor de kinderen, en 's avonds nog een uurtje werken. Die vrijheid kan resulteren in een grotere motivatie en minder stress bij de werknemer, wat dan weer betere resultaten en creativiteit tot gevolg kan hebben. Minder verplaatsingen en verbruik op het werk (bijvoorbeeld elektriciteit) is positief voor het milieu en betekent minder kosten voor de werkgever. Aan de Nationale Thuiswerkdag van 2012 namen volgens de website 2506 mensen deel. Ook de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Kanselarij van de Eerste minister staan in de lijst van deelnemers.

Een argument tegen thuiswerken is dat de werknemer vanzelfsprekend niet fysiek aanwezig is op de werkvloer. Moderne technieken laten echter toe om dit te overbruggen. Via chat- en videochatprogramma's (bijvoorbeeld Skype) kunnen videoconferenties met verschillende partners worden gevoerd. Cloud computing services (bijvoorbeeld Dropbox) laten toe om bestanden via het internet op te slaan zodat ze online overal veilig beschikbaar zijn.

Graag had ik enkele vragen gesteld over dit thema:

1. Is er bij uw diensten sprake van een toename van het thuiswerk? Heeft u hierover ook cijfers, en indien ja, kan u die meedelen? Kan u het thuiswerk opdelen voor de jongste 5 jaren? Zo niet, acht u het nuttig om hier in de toekomst cijfers over bij te houden?

2. Wordt thuiswerk aangemoedigd ten aanzien van uw medewerkers? Waarom wel/niet?

3. Weet u of thuiswerken een kostenbesparing voor uw diensten betekent? Heeft u hier cijfers over?

4. Zijn er bij uw diensten al initiatieven genomen om thuiswerk te promoten? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u van plan om in de toekomst hieromtrent initiatieven te nemen? Waarom wel/niet?

6. Wordt er, indien de werknemer thuis werkt, gebruik gemaakt van programma's om bijvoorbeeld te videochatten of voor cloud computing? Krijgen werknemers een opleiding om die programma's correct en veilig te gebruiken, of wordt hierin zelfstandigheid verwacht?

7. Welke andere voordelen, buiten die aangehaald in de toelichting, levert thuiswerken volgens u op voor uw medewerker?

Antwoord ontvangen op 15 maart 2013 :

1.


Mannen

Vrouwen

Totaal per geslacht

Totaal telewerkers

Effectief van de dienst

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Mannen

Vrouwen

01/01/13

30

1

1

0

19

3

4

0

33

26

59

1073

01/01/12

25

1

1

0

19

3

4

0

27

26

53

1140

01/01/11

19

1

1

0

16

3

2

0

21

21

42

1213

01/01/10

16

1

1

0

13

3

2

0

18

18

36

1245

2. Thuiswerk werd tot op heden niet proactief aangemoedigd. De belangrijkste reden hiervoor is de aard van de werkzaamheden van een groot deel van de werknemers van de Regie der Gebouwen, namelijk technische profielen waarbij werfcontroles en werfvergaderingen een belangrijk onderdeel van het werk vormen.

Thuiswerk is wel geformaliseerd door een interne omzendbrief waarin de voorwaarden en de procedure om een aanvraag tot telewerk te doen, worden uiteengezet.

3. Hier is geen onderzoek naar gedaan en er zijn dus ook geen cijfers over.

4. In verschillende interne nieuwsbrieven werden de mogelijkheden om thuiswerk te doen uiteengezet en werd de procedure toegelicht.

5. De Regie der Gebouwen is onlangs gestart met een project tot herinrichting van de gebouwen van haar hoofdzetel in Brussel. Doel van deze herinrichting is te komen tot een kleinere oppervlakte kantoorruimte per werknemer. In het kader van dit project worden momenteel ook de mogelijkheden onderzocht om het concept van Dynamic Office in te voeren waarbij telewerk een belangrijk onderdeel zou kunnen vormen.

6. Tot op heden worden deze programma’s nog niet gebruikt door de telewerkers van de Regie der Gebouwen.

7. De mogelijkheid om in een rustige omgeving geconcentreerd te kunnen werken voor het schrijven van nota’s of het maken van technische berekeningen.