Register betreffende "thuiswerk" (Legislatuur 2003-2007)

Non-descriptoren : huisarbeid
thuiswerker
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Het stimuleren van telewerken bij de overheid (3-1295)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijk Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 43-45 3-147 p. 43-45 (PDF)
Huisarbeiders - Arbeidsvoorwaarden - Koninklijk besluit van 28 novembre 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Interpretatie (Thuiswerkers die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst) (3-1787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2225-2227 3-32 p. 2225-2227 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2602-2605 3-35 p. 2602-2605 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (3-6841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9409 3-86 p. 9409 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (3-6850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10266 3-89 p. 10266 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (3-6857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9543 3-86 p. 9543 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (3-6860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9548 3-86 p. 9548 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6849)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9614 3-87 p. 9614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10674 3-90 p. 10674 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9587 3-87 p. 9587 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10102 3-89 p. 10102 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9590 3-87 p. 9590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10471-10472 3-90 p. 10471-10472 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9595 3-87 p. 9595 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9898 3-88 p. 9898 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9601 3-87 p. 9601 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9907 3-88 p. 9907 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9604 3-87 p. 9604 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9919 3-88 p. 9919 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10244 3-89 p. 10244 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9616 3-87 p. 9616 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9965-9966 3-88 p. 9965-9966 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9763-9764 3-87 p. 9763-9764 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9622 3-87 p. 9622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9981 3-88 p. 9981 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9625 3-87 p. 9625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9993-9994 3-88 p. 9993-9994 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9629-9630 3-87 p. 9629-9630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10288-10289 3-89 p. 10288-10289 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9779 3-87 p. 9779 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9780 3-87 p. 9780 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9631 3-87 p. 9631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10299 3-89 p. 10299 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9633 3-87 p. 9633 (PDF)
Politieagenten - Arbeidsongevallen - Vergoedingen voor overuren, nacht- en zondagwerk na een arbeidsongeval (3-5780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-75
p. 7984-7985 3-75 p. 7984-7985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8962-8963 3-82 p. 8962-8963 (PDF)
Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Fiscale regeling (3-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-8
p. 541 3-8 p. 541 (PDF)
Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Sociale zekerheidssysteem (3-385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 317 3-5 p. 317 (PDF)
Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Sociale zekerheidssysteem (3-386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 318 3-5 p. 318 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zzq. WERK : TELEWERK (artikelen 241 tot 246) Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten : CAO nr 85 - Wijziging wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen : CAO nr 85
3-1775/1
p. 120-122 3-1775/1 p. 120-122 (PDF)
  Verslag van de dames De Roeck en Annane
   Telewerk (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten : CAO nr 85 - Wijziging wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen : CAO nr 85)
3-1775/3
p. 11 3-1775/3 p. 11 (PDF)
  3-1775/3
p. 22-23 3-1775/3 p. 22-23 (PDF)
  3-1775/3
p. 24 3-1775/3 p. 24 (PDF)
  Algemene bespreking
   Telewerken - CAO nr 85 - Openbaar ambt
3-177
p. 62-63 3-177 p. 62-63 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999