Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9304

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 11 juni 2013

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht

recht tot betogen
ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
ambtenarenvakbond
werk op afstand
thuiswerk
staking

Chronologie

11/6/2013 Verzending vraag
18/9/2013 Rappel
19/9/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9309
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9310

Vraag nr. 5-9304 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 6 juni 2013 hebben de twee grootste vakbonden van ons land via een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot de discussies over het eenheidsstatuut. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van hen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd inhalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt wegens de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van die personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van die betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 19 september 2013 :

1)

  1. Het aantal deelnemers aan de betoging is de administratie onbekend.

  2. Het aantal personen aangesloten bij een vakbond is de administratie onbekend.

  3. Om deel te nemen aan de betoging dienden de personeelsleden verlof of recuperatieverlof te nemen. Voor de dag van 6 juni 2013 hebben 985 mensen een recuperatieverlof genomen en 1 378 namen vakantieverlof. Dit betekent niet dat deze personeelsleden aan de betoging hebben deelgenomen. Andere personeelsleden hebben gestaakt.

  4. Niet van toepassing.

2)

  1. 230 personeelsleden hebben thuis gewerkt omwille van de verkeersoverlast door de betoging.

  2. 98 personeelsleden werken sowieso thuis op donderdag.

3) Gelet op het gering aantal personeelsleden dat gestaakt heeft is het productiviteitsverlies verwaarloosbaar.

4) Er heeft geen enkele kabinetsmedewerker deelgenomen.

5)

  1. Ja.

  2. Acht personeelsleden.

  3. Ja.

  4. De stakers lijden een dag loonverlies.