Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7317

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 26 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Arbeidsongevallen - Zwartwerk - Thuis uitgevoerde klussen - Preventie

thuiswerk
zwartwerk
arbeidsongeval

Chronologie

26/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
27/4/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7318

Vraag nr. 4-7317 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als over arbeidsongevallen wordt gesproken, bedoelt men daarmee uiteraard ongevallen op de werkvloer. Helaas gebeuren er ook geregeld ongevallen bij werknemers die thuis klussen of bij mensen die zwartwerk verrichten. Per definitie zijn dergelijke arbeidsongevallen moeilijk meetbaar. Nochtans spelen producenten van veiligheidsmateriaal wel in op de vraag van particulieren naar beschermende kledij (handschoenen, helm, stofbril, Ö), die verkrijgbaar is in doe-het-zelfcentra. Het gaat immers vaak om mensen die niet gekwalificeerd zijn voor dergelijke klussen of onvoldoende geroutineerd zijn om de reŽle gevaren in te schatten.

1. Bestaan er indicaties over de omvang en de aard van de arbeidsongevallen bij mensen die thuis klussen?

2. Is geweten hoeveel ongevallen gebeuren op werven bij mensen die zwartwerk verrichten?

3. Acht de geachte minister het noodzakelijk om particulieren te sensibiliseren voor het risico op een arbeidsongeval als ze thuis klussen uitvoeren?

4. Hoe en wanneer zal dat concreet gebeuren?

Antwoord ontvangen op 27 april 2010 :

Ik deel u mee dat het onderwerp van uw vraag niet tot mijn bevoegdheid behoort, maar wel tot deze van mijn collega, mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk.