Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8288

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 25 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen

officiŽle statistiek
staking
recht tot betogen
ministerie
ambtenarenvakbond
werk op afstand
thuiswerk

Chronologie

25/2/2013 Verzending vraag
2/4/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299

Vraag nr. 5-8288 d.d. 25 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 21 februari 2013 hebben de vakbonden met een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot het bewaren van de koopkracht en tegen de loonstop. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging. Ondanks het feit dat het ging om een betoging, liet de NMBS toch weten dat er mogelijks stakingsacties zouden volgen.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van deze personen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd ophalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt omwille van de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van deze personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van deze betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 2 april 2013 :

1.a), 1.b) en 4) Het aantal deelnemers aan de betoging is niet gekend en bijgevolg is eveneens niet geweten hoeveel van deze deelnemers aangesloten zijn bij een vakbond. Er hebben geen kabinetsmedewerkers deelgenomen aan de betoging.

1.c) De deelnemende personeelsleden hebben hiervoor op 21 februari 2013 vakantieverlof of recuperatieverlof moeten nemen. Er namen die dag 833 personeelsleden recuperatieverlof en 904 vakantieverlof, maar het spreekt voor zich dat niet al deze personeelsleden per definitie aan de betoging hebben deelgenomen.

1.d) ja.

2.a) en 2.b) Er hebben 165 personeelsleden thuis gewerkt op 21 februari 2013, waarvan er 67 op die dag sowieso van thuis uit zouden werken. De overige hebben inderdaad thuis gewerkt om de verkeersoverlast ten gevolge van de betoging te vermijden.

3) en 5) Naast hun deelname aan de betoging, hebben er die dag 55 personeelsleden bovendien deelgenomen aan een door de vakbonden erkende staking. Zij moeten hiervoor een dag loon inleveren. Ten gevolge van het relatief gezien eerder geringe aantal personeelsleden dat heeft deelgenomen aan deze staking, kan het verlies aan productiviteit hierdoor eerder als verwaarloosbaar bestempeld worden.