Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9300

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 11 juni 2013

aan de minister van Justitie

Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht

recht tot betogen
ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
ambtenarenvakbond
werk op afstand
thuiswerk
staking

Chronologie

11/6/2013 Verzending vraag
10/9/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9309
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9310

Vraag nr. 5-9300 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 6 juni 2013 hebben de twee grootste vakbonden van ons land via een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot de discussies over het eenheidsstatuut. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van hen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd inhalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt wegens de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van die personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van die betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 10 september 2013 :

1. a) De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie heeft geen kennis van het exacte aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan de betoging van 6 juni 2013. Niettemin hebben 332 personen van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen hun deelname aan de betoging kenbaar gemaakt, net als een personeelslid van de Rechterlijke Orde.

b) Wij beschikken niet over deze informatie die tot de persoonlijke levenssfeer van de personeelsleden behoort.

c) De personen die op 6 juni 2013 verlof hebben genomen, hebben de reden ervoor niet vermeld.

d) Voor dit soort situaties is in geen enkele dienstvrijstelling of verlof zonder compensatie voorzien.

2. a) & b) De staking heeft niet geleid tot grote verkeersproblemen die medewerkers van de centrale diensten en van de justitiehuizen ertoe hebben aangezet te vragen om thuis te werken. Telewerk is nog niet van toepassing bij de Rechterlijke Orde en is dat enkel voor de psychologen van de penitentiaire inrichtingen, maar er werd geen enkele specifieke aanvraag ingediend wegens verkeersproblemen in verband met de staking van 6 juni 2013.

3. Er werd geen enkel significant productiviteitsverlies in verband met de betoging van 6 juni 2013 vastgesteld.

4. Geen enkele medewerker heeft deelgenomen aan de betoging.

5. a) & b) Drie medewerkers van de centrale diensten, een medewerker van de Rechterlijke Orde en 332 personeelsleden van de penitentiaire inrichtingen hebben te kennen gegeven deel te nemen aan een georganiseerde werkonderbreking.

c) Ja, deze staking was erkend door de vakorganisaties.

d) De werkdag van de stakende personeelsleden wordt niet bezoldigd, maar wordt als dienstactiviteit beschouwd.