Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9307

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 11 juni 2013

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht

recht tot betogen
ambtenaar
staking
thuiswerk
werk op afstand
ambtenarenvakbond
ministerie
overheidsapparaat

Chronologie

11/6/2013 Verzending vraag
18/9/2013 Rappel
15/10/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9309
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9310

Vraag nr. 5-9307 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 6 juni 2013 hebben de twee grootste vakbonden van ons land via een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot de discussies over het eenheidsstatuut. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van hen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd inhalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt wegens de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van die personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van die betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 15 oktober 2013 :

Aangezien deze betoging niet specifiek voor de overheidsdiensten werd georganiseerd en aangezien er geen sprake was van een staking bij het Openbaar Vervoer, werden er binnen de Regie der Gebouwen geen speciale maatregelen aangekondigd voor deze dag.  

1.

(a) Er zijn geen personeelsleden van de Regie der Gebouwen die officieel hebben laten weten deel te nemen aan deze betoging. 

(b) De Regie der Gebouwen kan geen informatie geven over het aantal bij de vakbond aangesloten personeelsleden. 

(c) Niet van toepassing. 

(d) Niet van toepassing. 

2.

(a) Er werden geen bijzondere maatregelen aangekondigd, dus er werd niet  uitzonderlijk thuisgewerkt. 

(b) Er waren die dag 8 personen die hun vaste thuiswerkdag hadden. 

3. Er is geen productiviteitsverlies geweest vanwege deze betoging. 

4. Geen enkele medewerker van mijn kabinet heeft deelgenomen aan deze betoging. 

5.

(a) Er zijn geen stakingsaanvragen ingediend. 

(b) Niet van toepassing. 

(c) De Regie der Gebouwen is niet op de hoogte van een eventuele erkenning van deze staking. 

(d) Niet van toepassing. 

Er zijn geen personeelsleden van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling die officieel hebben laten weten deel te nemen aan deze betoging.