Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-526

van Philippe Courard (PS) d.d. 28 april 2020

aan de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Covid-19-gezondheidscrisis - Telewerk - Tevredenheid van bedrijven en besturen - Onderzoek - Eventuele bevindingen

infectieziekte
epidemie
werk op afstand
thuiswerk

Chronologie

28/4/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 )

Vraag nr. 7-526 d.d. 28 april 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

De deelstaten hebben bevoegdheden op het vlak van werk. Deze vraag heeft een transversaal karakter en behoort dus tot de bevoegdheid van de Senaat.

De Covid-19-crisis heeft een grote impact op de economie in BelgiŽ en in de wereld.

Waar iedereen het nu wel over eens kan zijn, is dat deze situatie en de verminderde industriŽle productie positieve gevolgen heeft op het milieu en op het klimaat. Recent bleek uit verschillende satellietbeelden van China en ItaliŽ dat de vervuiling in de zones waar een lockdown heerst spectaculair gedaald is.

1) Zou er om die redenen niet meer nagedacht moeten worden over telewerk? Zijn de bedrijven en de besturen die daarvan gebruik gemaakt hebben, volgens de gegevens waarover u beschikt, er tevreden over?

2) Indien de federale overheid daar nu al aandacht aan besteedt, welke zijn de verschillende punten die in dit verband worden onderzocht?

3) Zelfs indien het nog te vroeg is om daarover na te denken, omdat er nu andere prioriteiten zijn die in deze crisistijd voorrang moeten krijgen, ben ik ervan overtuigd dat er ook positieve gevolgtrekkingen mogelijk zullen zijn, onder meer voor het telewerk. Wordt daarover al nagedacht binnen uw strategische cel? Zo ja, wat zijn de denksporen?

Ik vertrouw erop dat u dit kunt verduidelijken aan de hand van concrete elementen.