S. 4-887 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie
Miet Smet   

migrerende vrouw
huishoudkunde
dienstpersoneel
thuiswerk
hulp in het huishouden
dienst voor arbeidsbemiddeling
bijkomend voordeel
zwartwerk
motie van het Parlement
gezin

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-887/1 4-887/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/7/2008
4-887/2 4-887/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 11/12/2008
4-887/3 4-887/3 (PDF) Amendementen 7/5/2009
4-887/4 4-887/4 (PDF) Verslag namens de commissie 7/5/2009
4-887/5 4-887/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/5/2009
4-887/6 4-887/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/5/2009
4-887/7 4-887/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 28/5/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/7/2008   Indiening Doc. 4-887/1 4-887/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/11/2008   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
20/5/2009   Inschrijving op agenda
28/5/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-887/6 4-887/6 (PDF)
28/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+45/-0/o14) Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
Doc. 4-887/7 4-887/7 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Niet behandeld
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Nele Lijnen
24/3/2009   Bespreking
van het advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
24/3/2009   Interne adviesaanvraag
De commissie wenst dat het advies van de dienst Juridische Zaken, Wetsevaluatie en Documentaire Analyse wordt ingewonnen
5/5/2009   Inschrijving op agenda
5/5/2009   Bespreking
7/5/2009   Inschrijving op agenda
7/5/2009   Bespreking
7/5/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
7/5/2009   Aanneming na amendering
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-887/4 4-887/4 (PDF)
19/5/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-887/5 4-887/5 (PDF)
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
5/11/2008   Verzending naar commissie
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
5/11/2008   Inleidende uiteenzetting door Miet Smet,
indiener van het voorstel van resolutie
5/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Pia Stalpaert, nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten
5/11/2008   Hoorzitting met de heer Sébastien Delfosse, directeur Public Relations Federgon
5/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Annelies Loosveldt, adviseur zelfstandig ondernemende vrouwen, Markant vzw
5/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Françoise Goffinet, attachée, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
5/11/2008   Gedachtewisseling
19/11/2008   Inschrijving op agenda
19/11/2008   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
26/11/2008   Inschrijving op agenda
26/11/2008   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
11/12/2008   Inschrijving op agenda
11/12/2008   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
11/12/2008   Aanneming advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
11/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-887/2 4-887/2 (PDF)
11/12/2008   Einde behandeling
28/5/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de Eerste Minister en aan de Vice-Eersteminister en Minister van Werk en Gelijke Kansen.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/5/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 24/3/2009, 5/5/2009, 7/5/2009, 19/5/2009
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 5/11/2008, 19/11/2008, 26/11/2008, 11/12/2008