Register betreffende "thuiswerk" (Legislatuur 1995-1999)

Non-descriptoren : huisarbeid
thuiswerker
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij (Internet - Werkgelegenheid, delocalisatie, telewerken - Liberalisering telecommunicatiesector - Toegang tot informatie en universele dienst - Educatie en democratie - Cultuur en gebruik der talen - Burgerlijk recht en strafrecht : codering van gegevens; criminaliteit - Intellectuele rechten - Geheimhouding en privacy) (1-751)      
  Nota ingediend door de dames Milquet en Bribosia-Picard, de heer Foret, mevrouw Lizin, de heren Jonckheer en Boutmans, mevrouw de Bethune en de heer Goris
1-751/1
p. 1-16 1-751/1 p. 1-16 (PDF)
  Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-751/2
p. 1-71 1-751/2 p. 1-71 (PDF)
  Nota ingediend door de dames Milquet en Bribosia-Picard, de heer Foret, mevrouw Lizin, de heren Jonckheer en Boutmans, mevrouw de Bethune en de heer Goris
1-155
p. 4105 1-155 p. 4105 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opstarten van een experiment inzake huisarbeid in de federale besturen (1-578)      
  Voorstel van de dames Nelis-Van Liedekerke en Leduc
1-578/1
p. 1-6 1-578/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de huisarbeid (Statuut van de huisarbeider) (1-356)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-356/1
p. 1 1-356/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Destexhe
1-356/2
p. 2 1-356/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Hazette en Destexhe
1-356/2
p. 1-2 1-356/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Hazette
1-356/2
p. 2-3 1-356/2 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Merchiers
1-356/3
p. 1-15 1-356/3 p. 1-15 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-356/4
p. 1-7 1-356/4 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Hazette opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-356/5
p. 1 1-356/5 p. 1 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
1-356/6
p. 1 1-356/6 p. 1 (PDF)
  Evocatie
1-55
p. 1302 1-55 p. 1302 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemming over het geheel
1-70
p. 1824-1825 1-70 p. 1824-1825 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van artikelen
1-70
p. 1820-1823 1-70 p. 1820-1823 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999