Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9301

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 11 juni 2013

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht

recht tot betogen
ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
ambtenarenvakbond
werk op afstand
thuiswerk
staking

Chronologie

11/6/2013 Verzending vraag
18/9/2013 Rappel
9/10/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9309
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9310

Vraag nr. 5-9301 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 6 juni 2013 hebben de twee grootste vakbonden van ons land via een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot de discussies over het eenheidsstatuut. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van hen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd inhalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt wegens de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van die personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van die betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 9 oktober 2013 :

1.a Geen enkel personeelslid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole heeft deelgenomen aan de betoging op 6 juni 2013.

1.b Niet van toepassing. De FOD Budget en Beheerscontrole heeft geen gegevens met betrekking tot de aansluiting van zijn personeelsleden bij een vakbond.

1.c Niet van toepassing.

1.d Niet van toepassing.

2.a Geen enkel personeelslid van de FOD Budget en Beheerscontrole heeft thuis gewerkt omwille van de verkeersoverlast die de betoging van donderdag 6 juni 2013 met zich heeft meegebracht.

2.b Niet van toepassing.

3 De betoging van 6 juni 2013 heeft geen productiviteitsverlies opgeleverd voor de FOD Budget en Beheerscontrole.

4 Er hebben geen kabinetsmedewerkers deelgenomen aan de betoging op 6 juni 2013.

5.a Er hebben geen personeelsleden van de FOD Budget en Beheerscontrole gestaakt op 6 juni 2013.

5.b Niet van toepassing.

5.c Niet van toepassing.

5.d Niet van toepassing.