Schriftelijke vragen van 6-101 tot 6-200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-101 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Federale overheid - Uitstaande facturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 5/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-87
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-88
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-89
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-90
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-91
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-92
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-93
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-94
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-95
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-96
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-97
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-98
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-99
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-104
6-102 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheid - Uitstaande facturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 9/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-87
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-88
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-89
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-90
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-91
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-92
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-93
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-94
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-95
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-96
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-97
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-98
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-99
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-104
6-103 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale overheid - Uitstaande facturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 28/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-87
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-88
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-89
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-90
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-91
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-92
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-93
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-94
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-95
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-96
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-97
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-98
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-99
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-104
6-104 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale overheid - Uitstaande facturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 12/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-87
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-88
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-89
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-90
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-91
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-92
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-93
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-94
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-95
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-96
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-97
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-98
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-99
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-103
6-105 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Federale overheid - Betaling facturen - Pilootproject e-invoicing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 4/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-106
6-106 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale overheid - Betaling facturen - Pilootproject e-invoicing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-105
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2068
6-107 Destrebecq Olivier (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Afstammingband - Erkenningsprocedures - Eis van een DNA-test - Bewijs met andere middelen - Samenwerking met de buitenlandse administraties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 11/12/2014
6-108 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid (BIVV) - Overdracht van het personeel naar de Gewesten - Bevoegdheden keuringsstations - Samenwerkingsakkoord over sensibiliseringsacties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 4/12/2014
6-109 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Zesde Staatshervorming - Federaal wetenschapsbeleid - Communautisering - Gevolgen voor het fundamenteel onderzoek - Interuniversitaire attractiepolen (IUAP) - Overleg met de Gemeenschappen - Samenwerking tussen onderzoekers in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Rappel 4/2/2015
  Antwoord 2/6/2015
6-110 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wapenwet - Centraal Wapenregister - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 4/2/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-111 Vereeck Lode (Open Vld) eerste minister  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 24/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-112 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 24/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-113 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-114 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-115 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-116 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-117 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Justitie  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-118 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-119 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 30/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-120 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-121 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-122 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-123 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-124 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-125 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-126 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-127 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128
6-128 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Intrekking vraag 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
6-129 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Europese Infrastructuurrichtlijn - Publieke oplaadpunten - Gemengde werkgroep Energie en Transport
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 4/12/2014
6-130 De Bue Valťrie (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)- Subsidie - Vermindering - Gewestelijke impact - Afschaffing van lijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 16/12/2014
6-131 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Directeur - Statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 2/6/2015
6-132 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Overheidsbedrijven - Verspreiding van automatische externe defibrillators
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 25/11/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-133
6-133 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Overheidsbedrijven - Verspreiding van automatische externe defibrillators
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 2/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-132
6-134 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Overheidsbedrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 10/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-135
6-135 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Overheidsbedrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 16/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-134
6-136 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federale Politie - Aanwervingen - Jaarquotum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-137 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  De schadelijke stoffen in kinderspeelgoed
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 24/10/2014
  Antwoord 26/11/2014
6-138 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brusselse politie - Indienstneming Brusselaars
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-139 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenvervoer - Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Ziekenwagens - Ambulanciers - Unie der Belgische Ambulancediensten - Wachttijden - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-140 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politie - Dienstwapens - Ongevallen - Zelfmoorden - Verdwijningen - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-141 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politie - Omgang met personen met een geestesziekte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-142 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Europees rijbewijs - Uitreiking - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 4/12/2014
6-143 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale musea - Toekomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 21/4/2015
6-144 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De opmars van superbacteriŽn door overconsumptie van antibiotica
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-145 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Het psychiatrisch onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-146 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De aanstelling van gerechtspsychiaters
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 17/11/2018
6-147 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Het acute tekort aan spoedartsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 18/11/2018
6-148 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Het recht op abortus voor verkrachte vrouwen in oorlogsgebieden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 26/11/2014
6-149 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Maagverkleiningen - Aantallen - Evolutie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-150 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Collectie moderne kunst - Toekomst - Inspraakverplichtingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 10/4/2015
6-151 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Verenigde Naties - World Intellectual Property Organisation - Verdrag - "Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled" - Aanpassingen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 24/10/2014
  Antwoord 26/11/2014
6-152 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-153 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Kansspelcommissie - Gokspel - Kansspel - Sociaalnetwerksite - Vergunning - Koninklijk besluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 9/2/2015
6-154 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bloeddonatie - Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Fibromyalgie - Rode Kruis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-155 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgcentrum De Meander - Geestelijke gezondheid - Psychische zorg - Jongeren met een verstandelijke beperking - Sluiting - Financiering - Federale middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-156 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Justitie - Zorgpersoneel - Justitiehuizen - Justitieassistenten - Niet-verlenging van tijdelijke contracten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 23/7/2015
6-157 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  de gezondheidszorg in Brussel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 14/1/2015
6-158 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De wijzigende inzichten inzake het beleid op het vlak van cannabis en soortgelijke drugs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-159 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De aanpak en de behandeling van de myalgische encefalomyelitis, het chronisch vermoeidheidssyndroom en de fibromyalgie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-160 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verkeersagressie - Evolutie - Vervolgingsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 10/3/2015
6-161 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Verkeersagressie - Evolutie - Politie - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-162 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geoorloofd geweld van burgers - Omstandigheden - Juridische grenzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 19/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-163
6-163 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Geoorloofd geweld van burgers - Omstandigheden - Juridische grenzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 8/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-162
6-164 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Verkeersovertredingen - GeÔntegreerde databank - Operationaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 19/3/2015
6-165 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de vraag om euthanasie van een geÔnterneerde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 9/2/2015
6-166 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Dove en slechthorende mensen - Communicatieproblemen - Doventolken - Beleid - Ervaringsdeskundigen - Prioriteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 28/10/2014
  Antwoord 30/6/2015
6-167 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Dove mensen - Communicatie met Justitie - Doventolken - Richtlijnen - Cijfergegevens - Beleid - Experts
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 13/7/2015
6-168 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Doventolken - Politie - Richtlijnen voor inschakeling - Cijfergegevens - Kwaliteit - Beleid - Experts
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-169 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  de onduidelijkheid rond het 112-project voor noodcentrales
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-170 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De aanwezigheid van de ziekenhuisbacterie in de Europese rusthuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-171 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  De tweetaligheid van de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-172 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De ziekte van Lyme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-173 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de betaling van psychologen door Justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 25/1/2016
6-174 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  het uitstel van de mogelijkheid voor een jeugdrechter om therapie voor jongeren met psychische problemen op te leggen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Antwoord 9/11/2017
6-175 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Myalgische encefalomyelitis - Chronischevermoeidheidssyndroom - Verzekeringsmaatschappijen - Psychische aandoening - Neurologische aandoening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 24/10/2014
  Antwoord 26/11/2014
6-176 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  de mogelijke achterstelling van jongeren bij het aangaan van autoverzekeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 24/10/2014
  Antwoord 26/11/2014
6-177 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Niet handenvrij telefoneren in de wagen - Boetes - Stijging - Analyse - Instellen van een GPS
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 26/2/2015
6-178 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Bouwwerken - Infrastructuurwerken - Geraamde kostprijs - Overschrijdingen - Kostbeheersing - Garanties - Station van Bergen - Station van Luik Guillemins
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 25/9/2015
6-179 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de wettelijkheid van de nieuwe snelheidsmeter Lidar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 8/10/2015
6-180 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Erkende erediensten - Vrijzinnigheid - Bedienaars - Wedden - Verdeling - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 23/3/2017
6-181 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Marokko - Belgische consulaat in Tanger - Sluiting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Antwoord 21/1/2015
6-182 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Bestraffing van misdrijven - Herstelbeleid - Werkstraffen - Omzetting van werkstraf in gevangenisstraf - Impact op het beleid van gewesten en gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 9/2/2015
6-183 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Justitie  
  Justitie - Magistratuur - Kader - Tekort aan magistraten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 27/5/2015
6-184 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Belgische begroting - Indiening bij de Europese Commissie - Overleg tussen de federale regering en de gemeenschaps- en gewestregeringen - Entiteit II - Bindende bepalingen - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 19/12/2014
6-185 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Belgian Internet Service Center - Elektronische handel - Toepassing van de btw - Frauduleuze handel - Controle - Keurmerk voor webwinkels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Rappel 4/2/2015
  Antwoord 9/2/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-186
6-186 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Belgian Internet Service Center - Elektronische handel - Toepassing van de btw - Frauduleuze handel - Controle - Keurmerk voor webwinkels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 4/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-185
6-187 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Studie Europese Commissie - Mislopen btw-inkomsten - Btw-kloof - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 4/12/2014
6-188 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Kernramp van Fukushima - Gevolgen - Bestrijding - Preventie - Beleid - Samenwerking op Belgisch niveau - Internationale acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 20/11/2014
6-189 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Uitvoering van de zesde staatshervorming - Samenwerkingsovereenkomsten tussen federale overheid en deelgebieden - Timing - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 5/12/2014
6-190 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Samenwerking tussen de federale overheid en de deelregeringen - Overlegcomitť - Spanningen - Samenwerkingsklimaat - Initiatieven - Autonomie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 5/12/2014
6-191 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-192 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kernramp van Fukushima - Gevolgen op het beleid van de gewesten en gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-193 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nood aan meer artsen - Huisartsen - Overleg met de gemeenschappen - Opleiding geneeskunde - Numerus clausus - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-194 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Strijd tegen Ebola - Betrokkenheid van de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-195 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Rappel 8/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-196 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA - Besparingen - Gevolgen voor de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 14/7/2015
6-197 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Uitvoering van de nieuwe wet op de internering van personen - Overleg met de gemeenschappen - Overleg met Volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 6/1/2015
6-198 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Interfederaal centrum voor Gelijke kansen - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 14/7/2015
6-199 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Strijd tegen Ebola - Betrokkenheid van de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 10/4/2015
6-200 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel (KMSK) - Werking - Collectie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 21/4/2015