Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-130

van Valérie De Bue (MR) d.d. 3 november 2014

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)- Subsidie - Vermindering - Gewestelijke impact - Afschaffing van lijnen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Waals Gewest
vervoer per spoor
reizigersvervoer

Chronologie

3/11/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014)
16/12/2014Antwoord

Vraag nr. 6-130 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de nationale pers werden de cijfers gepubliceerd van de inspanningen die de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) de komende vijf jaar moet leveren.

Kunt u ons meer uitleg geven over dit nieuwe begrotingstraject? Ik denk onder meer aan de verschillende bedragen die elk jaar worden geschrapt. Kunt u meedelen waar ze voor elk jaar van deze nieuwe legislatuur in mindering zullen worden gebracht? Kunt u me de besparingsmaatregelen meedelen?

Deze noodzakelijke beslissing zal een impact hebben op de gewesten. Wat zal er veranderen voor het Waalse Gewest? Zullen er lijnen worden afgeschaft? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 16 december 2014 :

Ter herinnering zal het tegen 2019 om een besparing van 663 miljoen euro gaan.

De besparingen zijn voorlopig voor 53% verdeeld ten laste van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), waarvan 19,54% op exploitatie en 80,46% op investeringen, en voor 47% ten laste van Infrabel, volledig op investeringen. De structurele besparingen beslist tijdens de vorige legislatuur, voor 150 miljoen euro per jaar, worden op dezelfde manier verdeeld. 

Het totale bedrag aan besparingen is definitief. De verdeling over NMBS en Infrabel en over exploitatie en investeringen zal tegen eind maart 2015 worden bepaald, na verder overleg met de NMBS en Infrabel. 

De geplande besparingen mogen de kwaliteit van de dienstverlening niet in het gedrang brengen en de volgende aanpassingen aan het vervoerplan van de NMBS zullen in overleg met de Gewesten ontwikkeld worden.