Schriftelijke vragen van 5-4101 tot 5-4200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-4101 Courtois Alain (MR) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  bpost -Postsorteercentrum Anderlecht - Verhuis - Nieuwe vestiging - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Carcoke-terrein
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-4102 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Plannen voor multidienstencentra in stations - Gemeenschappelijke verklaring met het Waals Gewest - Andere lopende projecten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 12/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1479
5-4103 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Onthaal van de reizigers - Lot van de landelijke stations - Behoud of sluiting van stations
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1480
5-4104 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De herstelwerkzaamheden in het station van Vielsalm en de toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2702
5-4105 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Aarlen - Station - Parkings - Capaciteit
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3503
5-4106 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Provincie Luxemburg - Ziekenhuizen - Intercommunale Vivalia - Penetratiegraad
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 21/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3514
5-4107 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De bescherming van persoonsgegevens op de SIS-kaart bij de aankoop van alcoholische dranken in drankautomaten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3687
5-4108 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Interventiekorps van de federale politie (CIK) - Provincie Luxemburg - Kader - Personeelstekort
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3547
5-4109 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De samenwerking met de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3862
5-4110 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Landsverdediging  
  Leger - Kazernes - Provincie Luxemburg - Artillerieschool - Getalsterkte van het leger
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3543
5-4111 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Plaatselijke belastingkantoren - Sluiting
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3887
5-4112 Niessen Claudia (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen en afschaffing van treinen - Verbinding naar Eupen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2898
5-4113 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  Belgische Commissie voor de Mensenrechten - Oprichting - Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - Omstandig advies - Beschikbaarheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-568
5-4114 Broers Huub (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Pangea IV - Belgische deelname - Namaakgeneesmiddelen - Illegale geneesmiddelen - Online verkoop - Internationale gecoŲrdineerde bestrijding - Interpol - Resultaten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3657
5-4115 Broers Huub (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Pangea IV - Belgische deelname - Namaakgeneesmiddelen - Illegale geneesmiddelen - Online verkoop - Internationale gecoŲrdineerde bestrijding - Interpol - Resultaten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3658
5-4116 Broers Huub (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Radioactiviteit - Detectie - Verenigde Staten - Belgische grondgebied - Meetpoorten - Megaportsproject - Kostprijs - Havens van Antwerpen en Zeebrugge - Personeelskosten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3776
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5361
5-4117 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 10/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1357
5-4118 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reservatie van groepsreizen - Wijze van reservatie - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2180
5-4119 De Groote Patrick (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinongeval in Izegem - Totale kosten - Computergestuurde controlecentra
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-819
5-4120 De Groote Patrick (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Gauwdiefstallen - Pickpockets - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3646
5-4121 De Groote Patrick (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - NMBS-groep - Veiligheidsdiensten - Interventies
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3647
5-4122 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen - Douanepersoneel - Technische middelen - Externe expertise
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-510
5-4123 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Wapencontracten - Exportverzekeringen - Nationale Delcrederedienst
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3863
5-4124 De Groote Patrick (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Legerwapens en munitie - Verlies of diefstal - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1716
5-4125 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De politieke gevolgen op wereldvlak van de dood van Osama Bin Laden
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 12/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2668
5-4126 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele bescherming - Personeel, voertuigen, interventies en budget - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1373
5-4127 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele Bescherming - Strijd tegen vervuiling - Aantal interventies - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2090
5-4128 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Burgerlijke aansprakelijkheid - Vorderingen - Tenlasteneming van proceskosten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2264
5-4129 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Agressie tegen brandweer en hulpdiensten - Frequentie - Gevolgen - Samenwerkingsovereenkomsten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2988
5-4130 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Vrijwilligers - Opleiding - Training
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3008
5-4131 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Forensisch onderzoek - Politie - Laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3341
5-4132 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale gerechtelijke politie - Forensisch onderzoek - Diensten - Activiteiten - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3342
5-4133 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Cel vermiste personen - Jaarverslag - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 4/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3355
5-4134 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Erkenning tot ramp - Vergoedingen - Arrondissement Mechelen - Uitbetalingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3481
5-4135 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Schuldbemiddelaars
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3497
5-4136 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene - Organogram - Algemene directie - Territoriale structuur - Operationele steunstructuur
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 10/10/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3498
5-4137 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene - Jaarverslagen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3500
5-4138 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Kunstwerken - Antiquiteiten - Juwelen - Registratieformulier - Databank - Diefstal
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3755
5-4139 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Cold case - Definitie - Cijfers - DNA-testen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3782
5-4140 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Brandweerzone Antwerpen 1 - Evolutie - Personeel - Middelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3783
5-4141 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Brandweerzone Henegouwen 2 - Evolutie - Personeel - Middelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3784
5-4142 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Brandweerzone Oost-Vlaanderen 1 - Evolutie - Personeel - Middelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3785
5-4143 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Brandweerzone Luik 2 - Evolutie - Personeel - Middelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3786
5-4144 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijbewijzen - Aantallen - Verdeling per categorie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2937
5-4145 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijbewijs - Rijschool - Begeleider - Voorlopig rijbewijs - Resultaten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3371
5-4146 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tijdelijke tatoeages - Henna - Parafenyleendiamine - Allergische reacties - Controles - Wetgeving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2987
5-4147 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociaal Strafwetboek - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Artsen - Bestraffing - Stand van zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3867
5-4148 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Patrimoniumdiensten - Administratie - Federale Overheidsdiesnt FinanciŽn - Jaarverslag
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3360
5-4149 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure
  Verzending vraag 23/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3374
5-4150 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3375
5-4151 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Mechelen - Gevangenis - Overbevolking
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3499
5-4152 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3542
5-4153 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Niet-uitgevoerde werkstraffen - Vervangende straf - Opvolging - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3637
5-4154 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Samenwerkingsverband Missing Persons Noordzee - Werking
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3829
5-4155 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Niet betalen van boetes - Gerechtelijke stappen - Procureur des Konings
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3868
5-4156 Faes Inge (N-VA) eerste minister  
  Journalisten - Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten - Werking - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3565
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 5-5889
5-4157 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Mechelen - Gerechtsgebouw - Regie der Gebouwen - Kosten - Timing
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 16/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3869
5-4158 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Energiefacturen - Beperkte leesbaarheid, verstaanbaarheid en duidelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-336
5-4159 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Directie inschrijving voertuigen (DIV) - Schrappen van nummerborden - Termijnen - Ontvangstbewijs van bpost bij opsturen van de plaat
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1491
5-4160 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Justitie  
  Ouderlijk gezag - Aansprakelijkheid voor schade en gedrag van minderjarigen - Maatregelen ten aanzien van ouders
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 3/8/2012
  Dossier gesloten 3/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2555
5-4161 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Justitie  
  De bescherming van de privacy inzake postbestelling
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 3/8/2012
  Antwoord 13/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2655
5-4162 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kinesitherapeuten - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Gewestelijke opdeling
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-468
5-4163 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve zorgen - Uitgaven in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-470
5-4164 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-471
5-4165 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gebruik van geneesmiddelen in BelgiŽ - Stijging - Resultaten van de rondetafelconferentie - Voorschrijfgedrag per regio
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 27/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-547
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2650
5-4166 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorg - Gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde - Regionale verschillen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-549
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2649
5-4167 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorg - Uitgaven tussen 2004 en 2009 - Verdeling tussen de gewesten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 21/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-558
5-4168 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De verlenging van de master-na-master ziekenhuisfarmacie en de erkenning tot ziekenhuisapotheker
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2248
5-4169 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tuberculose en de opvolging ervan in BelgiŽ
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 5/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2250
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2375
5-4170 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Test-Aankoop en de gevolgen van het openbaar maken van de cijfers omtrent ziekenhuishygiŽne
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2619
5-4171 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Uitgaven - PatiŽnten - Bandagisten - Orthopedische materiaal
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3258
5-4172 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bariatrische heelkunde - Nomenclatuurwijzigingen - Stijging uitgaven
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3259
5-4173 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cataractoperaties - Stijgend aantal - Besparingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3260
5-4174 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bestrijding van verslaving - Tabaksgebruik - Fonds - Projecten - Budget - Resultaat
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3261
5-4175 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Gezondheidszorg - Gemiddelde honoraria van de specialismen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3263
5-4176 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Huisartsen - Huisbezoeken - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3264
5-4177 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rust- en verzorgingstehuizen - Huisbezoeken - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3265
5-4178 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kinesitherapeuten - Huisbezoeken - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3266
5-4179 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Intermutualistisch Agentschap (IMA) - Gegevensverzameling - Financiering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 21/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3267
5-4180 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIVIZ) - Klachten - Analyse
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3268
5-4181 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuisopnames - Ligdagen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 7/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3269
5-4182 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Permanente audit - Ziekte van Lyme - Stijging uitgaven - Luxemburg
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3270
5-4183 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  BelgiŽ - Medicijnengebruik
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Aanvullend antwoord 18/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3271
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2648
5-4184 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Permanente audit - Medische beeldvorming - Stijgende uitgaven - Actieplan
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3278
5-4185 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Progressieve werkhervatting - Opvolging door adviserende geneesheren
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3279
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2647
5-4186 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve verzorging - Multidisciplinaire begeleidingsteams - Unieke forfaitaire honoraria
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3280
5-4187 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve zorgen - Uitgaven
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3281
5-4188 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Pediatrische hematologie en oncologie - Nomenclatuurnummer - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 21/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3282
5-4189 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Primaire arbeidsongeschiktheid - Vergoede gevallen - Toename
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3283
5-4190 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Progressieve werkhervattingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3284
5-4191 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Radiotherapiecentra - Cijfers - Controle
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 27/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3285
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2646
5-4192 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - ZiekenhuisbacteriŽn - Methicilline resistente bacteriŽn (MSRA)- Besmettingen - Registratie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 11/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3286
5-4193 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Paramedische interventie teams - Organisatie - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3287
5-4194 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tabacologen - Erkenning - Aantallen - Criteria
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3288
5-4195 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Thuisverpleging - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Uitgaven
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3289
5-4196 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Permanente audit - Kinderneurologen - Neurologen - Herwaardering - Impact - Consumptie - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 21/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3301
5-4197 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  OMNIO-statuut - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3376
5-4198 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tandheelkundige verstrekkingen - Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3377
5-4199 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorgberoepen - Diploma's afkomstig uit het buitenland - Erkenning - Cel internationale mobiliteit - Aanvragen - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3479
5-4200 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  NMR en CT scans, de regionale verschillen hierin en de niet begrote meeruitgave als gevolg van een ingreep in de nomenclatuur
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3680