Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4104

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

De herstelwerkzaamheden in het station van Vielsalm en de toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegstation
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/8/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2702

Vraag nr. 5-4104 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

REVALOR (een document opgesteld door Infrabel en de NMBS-holding in samenwerking met Gamah, ANLH, de studiebureaus Plain-Pied en Enter voor het hoofdstuk PBM) is een lastenboek voor ontwikkelaars. Het omvat de instructies voor de technische uitrusting of aanpassing van stations en perrons voor personen met beperkte mobiliteit (PBM).

Dat het initiatief vruchten lijkt af te werpen, blijkt uit de resultaten in het station van Edingen, er liggen tactiele tegels; er zijn op de parkeerterreinen voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten, ringleidingen, toegangshellingen,...

Bepaalde renovatieprojecten optimaliseren niet altijd de toegankelijkheid voor de zwaktste gebruikers en we vragen ons af of het instrument systematisch wordt gevolgd.

Ik denk in het bijzonder aan het station in Vielsalm, dat nochtans gekenmerkt wordt als één van de honderdveertien toegankelijke Belgische stations. Het heeft tal van obstakels: steile hellingen, geen doorlopende leuningen met twee stangen, oneffen vloerbedekkingen

Hieronder volgende vragen:

1) Wordt REVALOR systematisch gebruikt bij de projecten van Infrabel? Als er uitzonderingen op het lastenboek worden gemaakt, zijn deze dan gerechtvaardigd?

2) Wat het station van Vielsalm betreft, kunnen in dit stadium van de werken nog aanpassingen voor PBM's gebeuren? Zo ja, zal het station het statuut behouden van station toegankelijk voor PBM?

Antwoord ontvangen op 28 augustus 2012 :

1.   De interne REVALOR-bouwnormen worden toegepast tijdens bouw- of renovatieprojecten. Ze houden rekening met de uitrusting en de inrichtingen die nodig zijn om de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) te waarborgen.  

Deze normen zijn systematisch van toepassing voor nieuwe projecten van Infrabel. Bij de opstelling van de aanbestedingsdossiers vormen ze de leidraad voor de projectontwerper. 

Het REVALOR-document dateert van juli 2009. Dit kan verklaren waarom sommige recente projecten niet beantwoorden aan alle voorschriften, in die mate dat ze vóór die datum werden uitgewerkt (bouwvergunning al afgeleverd, enz.). 

In geval van technische of andere problemen is de Nationale Hoge Raad van Gehandicapten de gesprekspartner van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep. Bepaalde afwijkingen worden in overleg bepaald tijdens vergaderingen. 

2.   NMBS organiseert het onthaal en de begeleiding van PBM in het station van Vielsalm. Dankzij deze begeleiding hebben de PBM toegang tot de verschillende perrons en de treinen. 

Een renovatie van het reizigersgebouw is voor het ogenblik niet aan de orde. De NMBS-Holding heeft zich echter geëngageerd om het station van Vielsalm uit te rusten met de nodige inrichtingen om de toegankelijkheid voor PBM tegen 2018 te verbeteren. Zo zullen er onder andere automatische deuren worden geïnstalleerd, geleidelijnen voor blinden en aangepaste toiletten voor PBM.  

De perrons van het station van Vielsalm werden vernieuwd en verhoogd. Ze zijn uitgerust met noppentegels. 

De perrons kunnen langs weerszijden bereikt worden via een helling met een hellingsgraad van minder dan 5 %. De onderdoorgang is eveneens toegankelijk dankzij hellingen.