Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4120

van Patrick De Groote (N-VA) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Gauwdiefstallen - Pickpockets - Cijfers

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
diefstal
officiŽle statistiek

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
19/9/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3646

Vraag nr. 5-4120 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Geregeld hoor je op de perrons of in de trein de aankondiging "opgepast voor pickpockets - gauwdieven" . Onlangs was ik getuige in het Centraal Station hoe ze in groepjes van drie tewerk gaan om toe te slaan. Veel volk op perrons, een ideale gelegenheid om in deze drukte waardevolle voorwerpen te ontfutselen uit handtassen, jaszakken, broekzakken,Ö Ook op de trein slaat men veel toe. De ene lijn is ook drukker bezet dan de andere, zoals treinen naar de luchthaven, kust, enz.

Graag een antwoord op volgende vragen:

1. Heeft de geachte ministers cijfers over het aantal diefstallen op trein per maand vanaf 2009 tot de laatste verkrijgbare cijfers van 2011? Zijn er pieken tijdens de zomermaanden?

2. Heeft zij zicht op welke goederen gegeerd zijn? Bestaan daar statistieken van met een eventuele rangschikking?

3. Hoeveel gauwdieven werden er betrapt vanaf 2009 tot de laatste verkrijgbare cijfers van 2011?

4. Hoeveel aangiften van gauwdiefstallen waren er in dezelfde periode?

5. Op welke spoorlijnen en/of -stations vinden de meeste gauwdiefstallen plaats?

6. Welke maatregelen worden genomen op deze speciale lijnen en/of stations?

Antwoord ontvangen op 19 september 2012 :

1. De volgende tabel geeft een overzicht van de oproepen die bij het Security Operations Center zijn binnnengekomen in verband met gauwdiefstallen aan boord van de treinen:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

2009

136

120

128

121

173

115

117

131

169

148

128

120

1.606

2010

127

117

152

112

145

110

131

131

135

166

131

156

1.613

2011

165

159

179

142

157

170

183

180

150

152

166

158

1.961

Wat de gegevens in de tabel betreft is er, behalve in de afgelopen zomer, niet echt sprake van pieken tijdens de zomermaanden.

2. tot 4. De antwoordelementen moeten geleverd worden door de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse zaken die de politiediensten tot haar bevoegdheden heeft.

5. Op basis van de oproepen bij het Security Operations Center, kan men stellen dat de meeste gauwdiefstallen plaatsvinden in de grote Brusselse stations (Zuid, Centraal en Noord), gevolgd door Gent-Sint-Pieters en Antwerpen-Centraal.

Wat de spoorlijnen betreft, zijn de lijnen 0 (Brussel-Zuid – Brussel-Noord), 50A (Brussel-Zuid – Oostende) en 25 (Brussel-Noord – Antwerpen-Centraal) het meest gevoelig.

6. Via het gratis noodnummer 0800 30 230 kunnen de reizigers een oproep doen bij het Security Operations Center wanneer zij een gauwdief spotten. Wanneer dit gebeurt in de trein wordt dit omgeroepen door de treinbegeleider.

Op de risicotreinen worden de reizigers zowel door het omroepen van een boodschap als via de lichtkrant gewaarschuwd voor pick pockets.

Ook de veiligheidsagenten van Securail houden, door middel van regelmatige (al dan niet virtuele) patrouilles, een oogje in het zeil in de stations. In de treinen gebeurt dit door de treinbrigade van Securail.

Daarnaast werd de affichecampagne “pick en pock” in de stations reeds meermaals herhaald. Sinds kort wordt ook op de digitale infopanelen een filmpje getoond dat de reiziger waarschuwt voor gauwdieven.

In het kader van de sensibilisatie van de reizigers werd midden december 2011 bovendien een “anti-gauwdiefstalweek” georganiseerd met verscheidene initiatieven (gadgets, preventiestanden in enkele stations, …).

In 2012 zal Corporate Security Service zich, in samenwerking met Binnenlandse Zaken, buigen over de ontwikkeling van een nieuwe nationale campagne.